(Keten)Samenwerking tussen externe organisaties in een bouwketen.

‘Onderstaand een oproep van een afstudeerder met een verzoek aan u!’

In het kader van mijn afstudeeronderzoek sociale innovatie in een bouwproject ben ik op zoek naar u. Ik ben Yoeri Verburgh en ben momenteel in de laatste fase van de masterstudie Strategisch Project Management aan de HU University of Applied Sciences Utrecht.

In de bouw wordt er op verschillende manieren samengewerkt, uit onderzoek blijkt dat door het toepassen van ketensamenwerking er fors aan efficiency te winnen is. Volgens verschillende onderzoeken is motivatie een belangrijk element in het (blijvend) succesvol toepassen van ketensamenwerkingsactiviteiten zoals willen delen van kennis of elkaar vroegtijdig willen betrekken. Dit geeft aanleiding om in bouwprojecten te onderzoeken wat de mate van ketensamenwerking is en vanuit welke motivatie er wordt samengewerkt.

De centrale onderzoeksvraag: Is er een verband tussen type motivatie en ketensamenwerking in bouwprojecten?

Hiervoor doe ik een kwantitatief onderzoek, waarbij het noodzakelijk is dat betrokken organisaties openstaan voor het onderzoek. Voor het toetsen of er een verband is zoek ik bouwprojecten waarbij men ketensamenwerking toepast, en waarbij partijen er voor open staan om deel te nemen aan het onderzoek voor mijn eindscriptie.

Wie: Bouwprojecten waarin er door externe organisaties wordt samengewerkt in een bouwketen.         

Een bouwketen voor het onderzoek moet minimaal bestaan uit drie organisaties. Het onderzoek richt zich op keten- en organisatieniveau. Voor steekproef 1 de eindverantwoordelijke van de betrokken externe ketenorganisaties, en  2. (Be)sturende en ondersteunende medewerkers van de externe organisaties in de bouwketen. Exclusief : operationele laag zoals monteurs, timmerlieden, schilders etc. om operationele impact door het onderzoek te voorkomen.

Wanneer: In de periode van juni tot en met september 2019, bestaande uit twee steekproeven (toetsen). Bijvoorbeeld aansluitend aan een overleg waarin alle organisaties die een keten vormen aanwezig zijn, wel zo efficiënt.

Onderzoeker kan gelijk instructies en vragen beantwoorden en aanpassen aan u agenda. 

Wat : Steekproef 1: KSI Vragenlijst, Afnemen van ketensamenwerkingsindex (KSI) vragenlijst (Noordhuis, 2015) per betrokken organisatie samenwerkend in een keten voor het positioneren van de gehele keten en de bouwprojecten op de KSI meetschaal.

Steekproef 2:  Online vragenlijst, (e-mail lijst voor enquête), vragen over de onderwerpen motivatie en ketensamenwerking en type motivatie in de ketensamenwerking.

Tijd: Steekproef 1: Duurt voor het eenmalig invullen is ongeveer 7 minuten per ketenorganisatie. Steekproef 2: Duur voor het eenmalig invullen is ongeveer 5 minuten per deelnemer.

Alles wordt vooraf in goed overleg afgestemd.

Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig en geheel kosteloos, al dienen er wel vragenlijsten ingevuld te worden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. De antwoorden zijn niet te herleiden tot respondenten omdat het programma anonimiseert en er een beperkt aantal persoonlijke gegevens gevraagd wordt. De verzamelde gegevens worden anoniem geanalyseerd en vertrouwelijk behandeld. 

Met dit onderzoek hoop ik een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan de beroepspraktijk van ondernemers in bouwprojecten, en het onderzoeksdomein projectmanagement. Resultaten leveren inzicht en kennis op over het verband tussen type motivatie en ketensamenwerking. 

U zou mij enorm helpen door het leveren van een bijdrage in dit onderzoek, graag kom ik met u in contact!

Als tegenprestatie stuur ik u de resultaten van het onderzoek toe, waardoor u kennis opdoet van de mogelijkheden  die ketensamenwerking voor uw bouwprojecten biedt, en de verhoging van efficiency die dat wellicht voor u kan opleveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

ing. Yoeri Verburgh, yoeri.verburgh@student.hu.nl, 06-40630693

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.