‘Publicatie in het blad Binnenlands Bestuur [Aug. 2022]’

De bronafbeelding bekijken

Een goede samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie is een belangrijke voorwaarde voor succes. Dat geldt in het bedrijfsleven, maar ook in de publieke sector. Betere ketensamenwerking begint met inzicht in de belangen, behoeftes en verwachtingen van andere schakels in de keten, zeggen Frans van Rheenen en Robert Tjoe Nij.

“Er is best wel wat onderzoek gedaan naar organisaties die goed samenwerken in ketens en netwerken. Bedrijven die dat goed kunnen blijken bijvoorbeeld significant succesvoller te zijn dan organisaties die daar niet zo goed in zijn. Veel organisaties zijn van huis uit meer naar binnen gericht dan naar buiten”, zegt Tjoe Nij. Via nevenstaande link kunt u het gehele artikel lezen: