Programma Nyenrode Executive Platform Ketensamenwerking 2020

Nyenrode New 2019

Inleiding

Het Executive Platform Ketensamenwerking is bedoeld voor directeuren en bestuurders uit alle geledingen van de bouw & vastgoedsector die betrokken zijn bij verduurzamingsvraagstukken en dat willen realiseren door intensief en vernieuwend samen te werken met marktpartijen. Deelnemers waar het platform voor bedoeld is zijn o.a. de eindverantwoordelijke binnen corporaties, zorginstellingen, gemeenten maar ook bouwondernemingen, installateurs en toeleveranciers.

Doelstelling

Het doel van het platform is, om:

 • Verschillende inzichten op het gebied van innovatieve vormen van samenwerking zowel binnen alsook buiten de bouwsector (ter inspiratie) samen te brengen;
 • Een verbinding te leggen met realisatie van de verduurzamingsopgave die het toepassen van ketensamenwerking nog noodzakelijker maakt;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers te delen;
 • ‘Best practices’ te delen en om vraagstukken en dilemma’s te identificeren zodat we die inzichten kunnen gebruiken om nader onderzoek te doen;
 • Te reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen;
 • Van elkaar te leren door elkaar kritisch te bevragen;
 • Om zielsverwanten te vinden, immers elke innovatie is moeilijk maar “samen weten we meer” en “samen kunnen we meer”.

Werkwijze

In iedere bijeenkomst staat een thema centraal. In de bijeenkomsten vragen we steeds een specialist/hoogleraar of een ervaringsdeskundige een ‘college’ te geven. Op deze wijze wordt zowel vanuit de theorie alsook de praktijk geleerd. Die praktijkvoorbeelden kunnen voorbeelden zijn vanuit de vastgoedsector alsook van daarbuiten. Hierbij is het onze ambitie om de deelnemers met actuele kennis ‘bij te spijkeren’’ alsook te laten zien dat ketensamenwerking in de praktijk succesvol wordt toegepast. Vervolgens vragen we de deelnemers vanuit hun eigen ervaringen op dat thema te reflecteren en dat te delen met hun tafelgenoten. Dit kunnen succesverhalen, mislukkingen en eventueel nieuwe inzichten zijn.

Deelnemers 2020 (tussenstand):

Welkom: Aalberts Bouw bv, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek, Breman Woningbeheer Zuid, Breman Zwolle BV, De Alliantie, De Goede beter in vastgoedonderhoud, De Variabele, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Hemubo, J.P. van Eesteren B.V., Janssen de Jong OnderhoudPlus, Jorritsma Bouw B.V., Patina Dakdenkers BV, Slokker Bouwgroep BV, SW BV, Technische Unie, Weijman Vastgoedonderhoud, Wits Noord BV, Ymere.

Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 6 februari 2020 van 16:00 – 20:00

Thema: Dankzij duurzaamheid besparen we in Europa elk jaar 6 miljoen euro, circulaire economie betaald zichzelf uit stelt Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij Interface. Interface is een beursgenoteerd bedrijf aan de Nasdaq en maakt tapijttegels. In het productieproces wordt gebruik gemaakt van afgedankte visnetten, herwonnen tapijtgaren of bio-based materialen. In Scherpenzeel produceren we met herwonnen energie. Duurzame investeringen zijn niet duurder dan „gewone” investeringen, de opbrengst van duurzame investeringen is niet alleen in kosten uit te drukken maar ook in werknemersbetrokkenheid en innovatie.

 • 16:30 – 17:30 Geanne van Arkel (Interface Scherpenzeel), vertelt hoe ze door intensieve samenwerking met partners tot besparingen komt door de toepassing van duurzaamheid.
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 20:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts. Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 2: Donderdag 28 mei 2020 van 16:00 – 20:00

Thema: Aanbesteding van ketensamenwerking, bouwteams en allianties in het kader van de mogelijke toekomstige aanbestedingsverplichtingen die o.a. voor corporaties in de ‘EU’ lucht hangt’.

 • 16:30 – 17:30  Andrea Chao (advocaat bij Simmons & Simmons), vertelt over de laatste ontwikkelingen rondom de aanbestedingsplicht en hoe daar mee om te gaan in het kader van de selectie van ketenpartners.
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 20:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts. Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 1 oktober 2020 van 16:00 – 20:00

Thema: Wij is belangrijker dan Why – De prestatiedoorbraak van NS. Met het vervoer van 1,25 miljoen reizigers per dag en een plaats in de top vijf van beste treinbedrijven ter wereld timmert de Nederlandse Spoorwegen stevig aan de weg. Toch bleef de reizigerstevredenheid jarenlang achter. NS kwam regelmatig negatief in het nieuws. En wat het management ook probeerde, verbetering bleef uit. NS had een prestatieplafond bereikt. In dit college laat de spreker zien hoe de NS de afgelopen jaren het prestatieplafond wist te doorbreken met een compleet nieuwe manier van verbeteren. Een holistische aanpak waarin de medewerkers en de prestaties centraal staan. Een aanpak die voor veel organisaties een doorbraak kan realiseren. 

 • 16:30 – 17:30 drs.ing. Paul van Schaik (voormalig directeur Lean en Continu Verbeteren bij NS Operatie)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 20:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts. Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 3 december 2020 van 16:00 – 20:00

Thema:  We moeten van het gas af en we moeten Parijse doelstellingen halen. De insteek die hierbij gekozen is per wijk van het aardgas af en per wijk de Parijse doelen zien te halen. De vraag die je hierbij kunt stellen is: Wat biedt dit de wijk? Is de wijk nu in dienst van het halen van doelen die niet van de wijk zijn? Of is de wijk er om mensen fijn te laten wonen en moeten wijkgerichte initiatieven per definitie ook de wijk dienen?

En waar is de aanbodzijde? Een interessante waarneming op dit moment is dat nagenoeg alle (keten)partners aan tafel zitten om met en in de wijk aan de slag te gaan, behalve de aanbodzijde. Wat kan echte ketensamenwerking, dus inclusief de aanbodzijde betekenen voor het nadenken over- en uitvoeren van een wijkgerichte aanpak?  

 • 16:30 – 17:30 prof.dr.ir. Anke van Hal (Nyenrode) / professor Sustainable Building & Development en drs. Maurice Coen (Nyenrode.  
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 20:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts. Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Deelnemen?

Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u mij mailen (m.noordhuis@nyenrode.nl). De kosten die we in rekening brengen om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executives met diner, borrel en introduce bedragen € 1.600 per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert.

Programma Nyenrode Executive Platform Ketensamenwerking 2019

Nyenrode New 2019

Het Executive Platform Ketensamenwerking is bedoeld voor directeuren en bestuurders van alle schakels uit de GWW, infra en B&U sector die betrokken zijn bij en/of plannen hebben tot verbetering van de samenwerking met externe partners in de bouwkolom. Hierbij moet men denken aan eindverantwoordelijken binnen corporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten maar ook aan bouwondernemingen, installateurs, leveranciers, architecten etc.

Deelnemers tot op heden (40).

Welkom: Breman Zwolle BV, Portaal, Welbions, IJbouw, Aalberts Bouw bv, Ahold Real Estate & Construction, BAM Wonen Utrecht en Noordoost, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V. (2x), Breman Installatiebedrijf, Breman Woningbeheer Zuid, De Alliantie, De Goede beter in vastgoedonderhoud, De Kernen, GroenWest, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Hemubo, J.P. van Eesteren B.V., Janssen de Jong OnderhoudPlus, Jorritsma Bouw B.V., Miedema Bouwmaterialen, Patina Dakdenkers BV, Slokker Bouwgroep BV, Stichting Thuisvester, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, Van Son Onderhoud & Schilderwerken, VIOS, Weijman Vastgoedonderhoud, Wits Noord BV, Woningcorporatie Domijn, Woonkracht 10, Woonkwartier, Woonvizier, Woonwaard, Woonzorg, Ymere, Zaanderwijk.

Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 14 februari 2019 van 16:00 – 20:00 [geweest]

Thema: De 3de succesfactor van verduurzaming. De invloed van woningbouwprojecten met hoge energie-ambities op samenwerking en organisaties.

 Corporaties richten zich bij verduurzaming vaak op de technische en de financiële kant, maar er is nog een derde belangrijke, maar vaak onderbelichte, factor in het spel: de menselijke factor. Hoe ga je daar mee om? Wat betekent het voor de samenwerking tussen ketenpartners?

 • 16:30 – 17:30 prof. dr. Anke van Hal (Nyenrode) / professor Sustainable Building & Development en drs. Maurice Coen (Nyenrode / Stroomversnelling).
 • 17:30 – 18:15 Lopend buffet
 • 18:15 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten.

 Bijeenkomst 2: Donderdag 11 april 2019 van 16:00 – 20:00 [geweest]

Thema: Hoe kun je door (of ondanks) je langdurig te committeren aan een aantal vaste ketenpartners komen tot sterk verbeterde prestaties komen op tijd, geld en kwaliteit.   

 • 16:30 – 17:30 Eugene Janssen (Woningcorporatie Oosterpoort) en Joep Burghouts (De Variabele) nemen u mee in de stappen die ze hebben moeten doorlopen om tot sterk verbeterde prestaties in de samenwerking te komen.
 • 17:30 – 18:15 Lopend buffet
 • 18:15 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten.

Bijeenkomst 3: Donderdag 3 oktober 2019 van 16:00 – 20:00 [geweest]

Thema: 75% het innovatiesucces van organisaties wordt bepaald door sociale innovatie en fungeert als hefboom voor technologische innovatie. Innovatie wordt derhalve gezien als de belangrijkste uitdaging voor hedendaagse organisaties.

Het tegelijkertijd oog hebben voor innovatie én het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden blijkt echter een van de grootste obstakels voor het management van organisaties te zijn. Wat zijn de do’s en don’ts en hoe word je hierin succesvol? 

 • 16:30 – 17:30 prof.dr. Henk Volberda (Amsterdam Business School), professor of Strategic Management & Innovation
 • 17:30 – 18:15 Lopend buffet
 • 18:15 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten.

Bijeenkomst 4: Donderdag 12 december 2019 van 16:00 – 20:00

Thema: Hoe er door vergaande standaardisatie maximaal gebruik gemaakt kan worden van leercurve effecten waardoor de kosten dalen en de kwaliteit verbetert. Hierbij zal worden stilgestaan bij de mate waarin standaardisatie nodig, mogelijk of wenselijk is. 

 • 16:30 – 17:30 Hilbrand Katsma (Van Wijnen Noord), directeur productie
 • 17:30 – 18:15 Lopend buffet
 • 18:15 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten.

Deelnemen?

Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u mij mailen (m.noordhuis@nyenrode.nl). Wij verzoeken u duidelijk aan te geven of dat u wenst deel te nemen aan de bijeenkomsten voor Executives of voor High Potentials. U ontvangt dan van mij een deelnamebevestiging en een factuur op naam van het platform ketensamenwerking.

De kosten die we in rekening brengen om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executives met diner, borrel en introduce bedragen € 1.600 per jaar. De kosten om deel te nemen aan 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce bedragen €1.400 per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert.

Programma Platform Ketensamenwerking 2019

Nyenrode New 2019

Inleiding

Het toepassen van ketensamenwerking wordt steeds belangrijker bij het realiseren van prestatiedoorbraken in de GWW, infra en B&U sector. Zowel vanuit de praktijk als vanuit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds weer dat ketensamenwerking leidt tot prestaties die beter, sneller, goedkoper, prettiger en duurzamer zijn dan in traditionele werkingsvormen mogelijk zijn.

Doelstelling

Het doel van het platform is, om:

 • Verschillende inzichten op het gebied van innovatieve vormen van samenwerking zowel binnen alsook buiten de bouwsector (ter inspiratie) samen te brengen;
 • Een verbinding te leggen tussen de verduurzamingsopgave die het toepassen van ketensamenwerking nog noodzakelijker maakt;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers te delen;
 • ‘Best practices’ te delen en om vraagstukken en dilemma’s te identificeren zodat we die inzichten kunnen gebruiken om nader onderzoek te doen;
 • Te reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen;
 • Van elkaar te leren door elkaar kritisch te bevragen;
 • Om zielsverwanten te vinden, immers elke innovatie is moeilijk maar “samen weten we meer” en “samen kunnen we meer”.

Werkwijze

De programmering van de platformbijeenkomsten worden opgehangen aan thema’s waaraan organisaties dienen te werken die excellent willen worden op het gebied van ketensamenwerking. Ketensamenwerking gaat over het systematisch, strategisch coördineren van traditionele bedrijfsfuncties binnen bedrijven en tussen bedrijven binnen de keten, met als doel om de lange termijn prestatie van zowel de individuele organisaties alsook de keten als geheel langdurig te verbeteren. Uit bovenstaande definitie blijkt dat er een interne en een externe variant van ketensamenwerking bestaat.

De onderwerpen die in het platform behandeld worden hebben enerzijds te maken met de thema’s waaraan organisaties zelf moeten werken om een goede ketenspeler te kunnen worden, alsook de thema’s waaraan men in de samenwerking met ketenpartners dient te werken om de samenwerking in de keten radicaal te kunnen verbeteren:

Verbeteren interne (keten)samenwerking

 • Strategie & beleid
 • Organisatie & processen
 • Mindset & Gedrag
 • Monitoring & Verbetering
 • Informatie & Communicatie
 • Leren & Innoveren

Verbeteren externe (keten)samenwerking

 • Lange termijn samenwerking & fusie van belangen
 • Vroeg betrekken van strategische partners
 • Delen van informatie
 • Gezamenlijk monitoren
 • Continu verbeteren
 • Gezamenlijk incentive systeem

In iedere bijeenkomst staat een thema centraal. In de bijeenkomsten vragen we steeds een specialist/hoogleraar of een ervaringsdeskundige een ‘lezing’ te geven. Op deze wijze wordt zowel vanuit de theorie alsook de praktijk geleerd. Die praktijkvoorbeelden kunnen voorbeelden zijn vanuit de vastgoedsector alsook van daarbuiten. Hierbij is het onze ambitie om de deelnemers met actuele kennis ‘bij te spijkeren’ alsook te laten zien dat ketensamenwerking in de praktijk succesvol wordt toegepast.

We vragen de deelnemers vanuit hun eigen ervaringen op dat thema te reflecteren en dat te delen met hun tafelgenoten. Dit kunnen succesverhalen, mislukkingen en eventueel nieuwe inzichten zijn. Per tafel definieert men een aantal dilemma’s rond het thema en worden een aantal do’s en don’ts geformuleerd. Deze worden vervolgens plenair gedeeld en door de spreker alsook de andere aanwezigen becommentarieert.

Vervolgens worden de uitkomsten van iedere tafel verzameld, geanalyseerd en gebundeld en middels een verslag aan alle deelnemers teruggegeven. Op deze wijze wordt wetenschappelijke kennis gespiegeld aan praktijkervaringen en vastgelegd, zodat dat op termijn weer kan resulteren in extra onderzoek of in de toekomst kan helpen om andere organisaties te helpen hun implementatieproblemen op te lossen.

Het platform ketensamenwerking heeft twee soorten programma’s ontwikkeld. Het Executive Platform Ketensamenwerking voor directeuren/bestuurders (zie link A) alsook het High Potential Platform Ketensamenwerking voor o.a. managers, hoofden, projectleiders en sleutelfiguren die dagelijkse werken aan de implementatie van ketensamenwerking (zie link B).

Deelnemen?

Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u het antwoordformulier invullen en aan mij mailen (m.noordhuis@nyenrode.nl). Wij verzoeken u duidelijk aan te geven of dat u wenst deel te nemen aan de bijeenkomsten voor Executives of voor High Potentials. U ontvangt dan van mij een deelnamebevestiging en een factuur op naam van het platform ketensamenwerking.

De kosten die we in rekening brengen om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executives met diner, borrel en introduce bedragen € 1.600 per jaar. De kosten om deel te nemen aan 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce bedragen €1.400 per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert.

Disclaimer

Ieder jaar opnieuw bepalen wij of er voldoende deelnemers zijn om het programma doorgang te laten vinden. Wij laten u tijdig weten of dat het geval is. Mocht u inmiddels betaald hebben en de bijeenkomsten gaan onverhoopt niet door, dan krijgt u e.e.a. vanzelfsprekend weer teruggestort.