Ondanks reeks incidenten blijft Bouw verslaafd aan eigen waanideeën

– Opinie van Jack van der Veen & Marcel Noordhuis gepubliceerd in de CoBouw op 25 oktober jl. –

Wederom haalt de Bouw op negatieve wijze de voorpagina’s. Deze keer pakt de OVV flink uit. Niet alleen naar de verantwoordelijken voor het ingestorte Eindhovense parkeergebouw moeten het ontgelden maar de hele sector staat in het beklaagdenbankje. Inderdaad is dit het zoveelste incident in een lange reeks van alsmaar opduikende ongelukken, kwaliteitsproblemen, opleverfouten, kosten- en tijdsoverschrijdingen. Het OVV heeft dus gelijk door te stellen dat de gesignaleerde problemen niet op zich staan maar slechts een symptoom zijn die een dieper liggend probleem blootleggen.

Ten grondslag hieraan ligt dat de bouw blijft volharden in het idee dat het slim en verstandig is om ieder project in onderdelen te knippen, die apart in de markt te zetten en dan te hopen dat partijen die vervolgens geselecteerd worden in staat zijn excellent met elkaar samen te werken en daardoor producten neerzetten die binnen tijd, binnen budget, volgens de afgesproken kwaliteit en de gewenste klantwaarde weten te realiseren (duurzaam, comfortabel, prettig en betaalbaar). En dat met concurrentie op prijs de beste partijen komen bovendrijven. En als dat als het dan toch misgaat je terug moet vallen op contracten om zo de anderen de schuld te kunnen geven.

Nevenstaand de link naar het gehele artikel.

Achtergrond auteur

dr.ing. Marcel Noordhuis is directeur bedrijfsoptimalisatie & ketensamenwerking bij Breman Woningbeheer Zuid en Associate bij Nyenrode Business Universiteit. Marcel houdt zich bezig met het stroomlijnen van de samenwerking binnen en tussen organisaties met als doelstelling lagere kosten, kortere doorlooptijden en een betere kwaliteit dan traditioneel mogelijk is.

In de afgelopen tien jaar heeft hij uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde van ketensamenwerking in de woningbouw en is daarop in 2015 aan Nyenrode Business Universiteit gepromoveerd. De resultaten van zijn onderzoek zijn o.a. beschikbaar door het verschijnen van het boek ‘De waarde van ketensamenwerking’. Dit boek is bij hem te bestellen door het sturen van een mailtje met uw gegevens naar m.noordhuis@nyenrode.nl

Samenvatting resultaten proefschrift ‘De waarde van ketensamenwerking’

Sinds 14 April jongstleden ben ik gepromoveerd tot doctor in de bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit. De promotie markeerde een mijlpaal van 10 jaar onderzoek naar de waarde van ketensamenwerking bij de nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen. De resultaten van het onderzoek (die slechts een momentopname betreffen) zijn hoopgevend. De toepassing van ketensamenwerking blijkt te leiden tot verbeterde prestaties op de dimensies tijd, geld en kwaliteit. Wel is duidelijk geworden dat ketensamenwerking in eerste instantie tot meer prestatieverschillen leidt bij onderhoud en renovatie dan bij de nieuwbouw van woningen. Om helderheid te verschaffen in de onderzoeksresultaten is middels nevenstaande link een samenvatting te downloaden. Dit moet er toe leiden dat sommige ‘columnisten’ de wind uit de zeilen wordt genomen door de feitelijke resultaten aan u ter beschikking te stellen.

Voor degene die alle ins en outs van het onderzoek willen bestuderen, is het boek via bol.com te bestellen.

voorkant Phd

In het boek is nader geconcretiseerd wat ketensamenwerking nu precies inhoudt en zijn de diverse samenhangende concepten nader gedefinieerd. Tevens zijn er instrumenten beschreven die zijn ingezet om te kunnen vaststellen of organisaties daadwerkelijk invulling geven aan de principes van ketensamenwerking en om prestaties te kunnen meten op dimensies tijd, geld en kwaliteit. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevonden resultaten van het onderzoek, worden conclusies getrokken en leerpunten beschreven voor zowel de sector alsook individuele organisaties.

Ketensamenwerking is geen geloof!

– Door Jack van der Veen & Marcel Noordhuis – Nyenrode Business Universiteit –

Ketensamenwerking is dé hype in (groot) onderhoud, renovatie en nieuwbouw van vastgoed. Zoals gebruikelijk bij hypes heeft iedereen er de mond van vol, claimen vele organisaties er al volop mee bezig te zijn en denken minstens net zo veel anderen dat we er over vijf jaar op terugkijken als een zwaar overtrokken ‘bubbel’. Hype of niet; als we serieus met ons vak en onze verantwoordelijkheden bezig zijn, dan mag ketensamenwerking niet slechts blijven bij een modekreet. Sterker nog; de sector zou de huidige crisis moeten gebruiken om eindelijk eens tot de hoognodige structurele veranderingen te komen. Die zijn al veel langer nodig om klanten beter te bedienen tegen aanzienlijk lagere kosten. En ketensamenwerking is daarbij weliswaar geen panacee, maar wel een onmisbare werkfilosofie. Nevenstaand de link naar de rest van het artikel.

De kansen van ketensamenwerking – verslag van de AWB woontafel

– Voor u gelezen in het verslag van de AWB woontafel december 2012 –

Bij de inventarisatie die Marcel Noordhuis maakt tijdens de opening van de AWB Woontafel, bleek dat de deelnemers – afkomstig van de woningcorporaties OFW Dronten, Leystromen, Woonvisie en Domijn – allen al bezig zijn met het onderzoeken van nieuwe vormen van samenwerking met aannemers, installateurs en leveranciers. Het vinden van de juiste vorm en het maken van de juiste afspraken blijkt in veel gevallen echter nog een struikelblok. Tijdens de AWB Woontafel lichte MarcelNoordhuis toe dat het vinden van de juiste partners nog maar het begin is. “Het gaat erom de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid, in plaats van elke eenheid afzonderlijk”, aldus Noordhuis. De bijeenkomst leverde de deelnemers meer inzicht op in de interne en externe processen die geoptimaliseerd dienen te worden voor de implementatie van ketensamenwerking. Via nevenstaande link kunt u het gehele verslag raadplegen.

Corporaties aan zet bij sociale innovatie bouwsector

– Voor u gelezen in de Cobouw van 10 januari 2013  –
 
Den Haag – De weg uit de economische crisis voor de bouwsector begint misschien wel bij het doorvoeren van sociale innovatie. Volgens Jack van der Veen en Marcel Noordhuis zijn de woningcorporaties in de beste positie om een fundamentele verandering in de bouwsector in gang te zetten. Middels de nevenstaande link kunt u het gehele artikel lezen.

Never waste a good crisis!

– Voor u gelezen in het blad bouwkennis op basis van een column van mijn hand – 

Onder druk van de economische crisis verdampen de bouwvolumes en is er een moordende (prijs)concurrentie gaande. Voor opdrachtgevers (o.a. woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars) is de verleiding groot om nu maximaal te profiteren van de marktwerking en hun (resterende) bouwopgave weg te zetten tegen de laagste prijs. Voor velen geldt dat het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed een manier is om invulling te geven aan de eigen strategische doelstellingen. Denk hierbij aan klanttevredenheid, duurzaamheid, reductie van de levensduurkosten of het verbeteren van de productkwaliteit c.q. het wooncomfort.

Opvallend is echter dat vele opdrachtgevers het alleen selecteren op de laagste prijs tot een ware kunst hebben verheven. Groot is het enthousiasme als een werk ver onder de eigen begroting is aangenomen door een van de vele bouwondernemers die zitten te springen om werk.

De grote vraag is echter wat de uiteindelijke prijs/prestatie is, als het werk is afgerond. Hier wordt vaak niet op gestuurd. Via nevenstaande link kunt u het gehele artikel opvragen.