De bronafbeelding bekijken

Achtergrond

Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt managers/projectleiders/sleutelfiguren uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


Deelnemers 

Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V., Casaz Wonen, De Alliantie, Eigen Haard, Finalist IT Group B.V., Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw BV, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, O-Nexus, Rochdale, Saint Gobain, SealteQ, Stichting Dudok Wonen, Stichting Eigen Bouw, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Wijnen Stolwijk, Wonen Limburg, Woonbedrijf.


Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 9 maart 2023 van 12:00 – 15:30 [geweest]

De bronafbeelding bekijken

Thema: Ervaringen met de implementatie van ketensamenwerking zowel vanuit de theorie alsook de praktijk door dr.ing. Marcel Noordhuis (ketenmanagement.com)

De implementatie van (in- en externe) ketensamenwerking is gebaseerd op diverse onderliggende bouwstenen. Het is goed om deze samen met de deelnemers te doorlopen zodat iedereen hetzelfde beeld heeft wat er komt kijken bij de implementatie van ketensamenwerking. Tevens zal Marcel vanuit zijn ervaring als consultant en directeur van verschillende (installatie) bedrijven de deelnemers meenemen in zijn ervaringen bij de implementatie van (in- en externe) ketensamenwerking. 


Bijeenkomst 2: Donderdag 13 april 2023 van 12:00 – 15:30 [geweest]

De bronafbeelding bekijken

Thema: Praktijkervaringen en resultaten van SallandWonen met Ketensamenwerking door Marijke Kool (SallandWonen), Mateboer en Salverda.

In dit college deelt SallandWonen haar jarenlange ervaringen rondom de toepassing van ketensamenwerking die ze samen met bouwbedrijf Mateboer en bouwbedrijf Salverda hebben vormgegeven. Naar eigen zeggen gaat men in de samenwerking veel verder dan gebruikelijk is in de sector. Hoe men dat heeft aangepakt en wat de resultaten zijn wil men graag met de deelnemers delen.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Marijke Kool (Bestuurster van SallandWonen), Mateboer en Salverda.
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 14 september 2023 van 12:00 – 15:30 [geweest]

De bronafbeelding bekijken

Thema: Duurzaamheid, circulariteit en ketensamenwerking door Egbert Kunst (Cazas Wonen).

Het implementeren van een duurzaamheidsambitie heeft niet alleen grote consequenties voor het managen van de vastgoedportefeuille, maar ook voor de wijze waarop de ambitie vertaald dient te worden naar de praktijk. Hoe pak je dit nu aan? Heeft het alleen consequentie voor de bouwopgave zelf of heeft het ook grote consequenties voor de wijze waarop partijen met elkaar samenwerken? Egbert neemt u mee in zijn visie en de do’s en dont’s om succesvol te worden en te blijven. Hoe kunnen we samen onze doelstelling halen (betaalbare gezonde duurzame woningen)?

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Egbert Kunst (Cazas Wonen)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 16 november 2023 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

De bronafbeelding bekijken

Thema: De impact van (het gemis aan) vertrouwen op het resultaat van bouwprojecten door dr. Jelle Koolwijk (TU-Delft). 

Ketensamenwerking geldt als een recept voor beter en voordeliger bouwen, maar vereist groot onderling vertrouwen. Juist daarop loopt het geregeld spaak, constateert Jelle Koolwijk in zijn uitgevoerde promotieonderzoek. Als opdrachtgever ga je een langdurige samenwerking aan met één of meerdere partijen, waarmee je in nauw overleg zoekt naar de ideale aanpak van een opgave. Geheimen zijn er niet, de partijen laten met de boeken op tafel zien wat slimmer of voordeliger kan. Het idee is dat vakmanschap van de aannemer en zijn onderaannemers op die manier maximaal wordt benut en de opdrachtgever een beter eindresultaat krijgt. Vaak lukt dat, maar het gaat geregeld mis. De manier waarop partijen omgaan met de regels van het systeem zijn bepalend. Als die halverwege de rit worden gewijzigd of worden gebruikt als controle-instrument, is dat vaak fataal.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door dr. Jelle Koolwijk (TU-Delft)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.

Deelname

Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we een aantal zekerheden ingebouwd:

 • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
 • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
 • Voor de live bijeenkomst geldt dat u 1 introduce kunt meenemen, maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
 • Hebben we een eigen SharePoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

   
  Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):