De bronafbeelding bekijken

Achtergrond

Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt managers/projectleiders/sleutelfiguren uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


Huidige deelnemers 2024

Cazas Wonen, De Alliantie, Eigen Haard, Hemink Groep, Hemubo, Kwakkenbos BV, Logchies Renovatie en Onderhoud BV, Rochdale, Stichting Eigen Bouw, Thus Wonen, ToekomstGroep B.V., Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Son Projectonderhoud BV, Van Wijnen Stolwijk, Vivare, Wonen Limburg, Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Woningstichting GoedeStede.


Programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 8 februari 2024 van 12:00 – 15:30 – geweest –

Thema: In welke mate worden de principes van ketensamenwerking daadwerkelijk invulling gegeven door partijen die stellen aan ketensamenwerking te doen. Resultaten van onderzoek onder 15 ketenpartners van ca 45 woningcorporaties die stellen aan ketensamenwerking te doen  (Door dr. Marcel Noordhuis,  partner@avw2)

In het afgelopen jaar hebben we met een klein team van AVW2 consultants, onderzoek gedaan onder bouwpartijen die langjarig in ketensamenwerking samenwerken met woningcorporaties. We wilden vaststellen of de onderliggende aspecten van ketensamenwerking in die samenwerkingsverbanden invulling worden gegeven.

In deze bijeenkomst staan we stil bij de resultaten van het onderzoek, discussiëren we over de uitkomsten en de gevolgen daarvan. Ook zal er een mini maturity meting onder de deelnemers worden uitgevoerd om vast te stellen in welke mate de groep invulling geeft aan de onderliggende principes van ketensamenwerking.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door dr. Marcel Noordhuis (partner@avw2)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 2: Donderdag 18 April 2024 van 12:00 – 15:30 – geweest –

Thema: Levenscyclus denken (dr. Marieke Venselaar, Clearspin).

Levenscyclusdenken is een overkoepelend begrip voor allerlei lange termijn concepten, zoals circulair bouwen🏡, Total Cost of Ownership💰, en ketensamenwerking👬 – concepten die ook nog eens allemaal samenhangen🔄. Het doel van levenscyclusdenken is dat de woningbouw uiteindelijk geen schadelijke impact meer heeft op de aarde🌎.

Real Estate Asset Lifecycle With Line Chart | PowerPoint Presentation ...

In dit college neemt Marieke de deelnemers mee in wat levenscyclus denken is, hoe je het kan toepassen en wat het kan opleveren. Ook neemt zij de deelnemers mee in de do’s en dont’s.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Marieke Venselaar (Clearspin).
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 19 September 2024 van 12:00 – 15:30

Thema: Hoe het slim gebruik van data een belangrijke bijdrage aan de verduurzamingsopgave kan leveren (Olivier van der Burgt, O-nexus).

Er wordt de laatste jaren door opdrachtgevers stevig ingezet op allerhande combinaties van ingrepen die moeten resulteren in het terugdringen van het energieverbruik. Zo wordt er stevig geinvesteerd in de schil (en daken) van gebouwen en worden ook de installaties flink aangepakt.

Wat echter nog in de kinderschoenen staat is het gebruik van data die uit de verschillende installaties in en om de woning komt om daarmee softwarematig te gaan werken aan het optimaliseren van het energieverbruik, het terugdringen van kosten en het verhogen van het wooncomfort.  Ook het managen van de werking van installaties is mogelijk waardoor er veel meer just-in time onderhoud kan worden geleverd en storingen voorkomen kunnen worden.

In dit college neemt Olivier de deelnemers mee in de (on)mogelijkheden van datagestuurd werken en het optimaliseren van het wooncomfort en energieverbruik van woningen. Tevens zal hij stilstaan bij de inzichten die het leveranciers van componenten kan geven zodat deze meer pro-actief (lees slimmer) kunnen gaan werken.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Olivier van der Burgt (O-nexus).
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 14 november 2024 van 12:00 – 15:30

Thema: De ervaringen en harde resultaten van 5 jaar ketensamenwerking in de Nieuwbouw, Renovatie en Verduurzaming (Bob Houben, ZOwonen). 

Veel partijen zijn tegenwoordig bezig met de toepassing van ketensamenwerking. De implementatie van ketensamenwerking vergt echt een andere manier van werken. De belofte van ketensamenwerking is dan, dat je daardoor tot verbeterde prestaties komt op tijd, geld, kwaliteit en aantallen en daardoor meer klantwaarde realiseert dan op de traditionele manier van werken. Er zijn echter nog maar weinig partijen die ”hard” kunnen maken dat de toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot betere prestaties.

Ketensamenwerking

In het college van ZOwonen zal worden stilgestaan bij de aanpak die men heeft gevolgd, de harde resultaten die men heeft geboekt en de do’s en dont’s die men de deelnemers wil meegeven.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Bob Houben (ZOwonen)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten, Vanenburgerallee 13,
3882 RH te Putten.


Zekerheden

Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we een aantal zekerheden ingebouwd:

 • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
 • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
 • Voor de live bijeenkomst geldt dat u 1 introduce kunt meenemen, maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
 • Hebben we een eigen SharePoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

   
  Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):