Inleiding

Het Executive Platform Ketensamenwerking is bedoeld voor directeuren en bestuurders uit alle geledingen van de bouw & vastgoedsector die betrokken zijn bij verduurzamingsvraagstukken en dat willen realiseren door intensief en vernieuwend samen te werken met marktpartijen. Deelnemers waar het platform voor bedoeld is zijn o.a. de eindverantwoordelijke binnen corporaties, zorginstellingen, gemeenten maar ook bouwondernemingen, installateurs en toeleveranciers.

Doelstelling

Het doel van het platform is, om:

 • Verschillende inzichten op het gebied van innovatieve vormen van samenwerking zowel binnen alsook buiten de bouwsector (ter inspiratie) samen te brengen;
 • Een verbinding te leggen met realisatie van de verduurzamingsopgave die het toepassen van ketensamenwerking nog noodzakelijker maakt;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers te delen;
 • ‘Best practices’ te delen en om vraagstukken en dilemma’s te identificeren zodat we die inzichten kunnen gebruiken om nader onderzoek te doen;
 • Te reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen;
 • Van elkaar te leren door elkaar kritisch te bevragen;
 • Om zielsverwanten te vinden, immers elke innovatie is moeilijk maar “samen weten we meer” en “samen kunnen we meer”.

Werkwijze

In iedere bijeenkomst staat een thema centraal. In de bijeenkomsten vragen we steeds een specialist/hoogleraar of een ervaringsdeskundige een ‘college’ te geven. Op deze wijze wordt zowel vanuit de theorie alsook de praktijk geleerd. Die praktijkvoorbeelden kunnen voorbeelden zijn vanuit de vastgoedsector alsook van daarbuiten. Hierbij is het onze ambitie om de deelnemers met actuele kennis ‘bij te spijkeren’’ alsook te laten zien dat ketensamenwerking in de praktijk succesvol wordt toegepast. Vervolgens vragen we de deelnemers vanuit hun eigen ervaringen op dat thema te reflecteren en dat te delen met hun tafelgenoten. Dit kunnen succesverhalen, mislukkingen en eventueel nieuwe inzichten zijn.

Deelnemers 2020:

Welkom: Aalberts Bouw bv, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V. (2*), Bouwbedrijf Huurman-Leiden B.V., Bouwmaatschappij Van Mierlo B.V., Breman Utiliteit Zwolle BV, Coen Hagedoorn Utrecht B.V., De Alliantie, De Goede beter in vastgoedonderhoud, De Variabele, Elan Wonen, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Hemubo (2*), J.P. van Eesteren B.V., Janssen de Jong Groep, Janssen de Jong OnderhoudPlus, Jorritsma Bouw B.V., Patina Dakdenkers BV, Slokker Bouwgroep BV, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Technische Unie, VIOS, VORM 2050 B.V., Weijman Vastgoedonderhoud, Wits Noord BV, Woonzorg, Ymere, Zaanderwijk.

Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 6 februari 2020 van 16:00 – 20:00 [geweest]

Thema: Hoe kun je door intensieve samenwerking met partners verduurzamen, kosten reduceren, het rendement verbeteren en een hogere innovatiegraad en betrokkenheid van medewerkers realiseren?

Dankzij duurzaamheid besparen Interface in Europa elk jaar 6 miljoen euro! De circulaire economie betaald zichzelf uit stelt Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij Interface. Interface is een beursgenoteerd bedrijf aan de Nasdaq en maakt tapijttegels. In het productieproces wordt gebruik gemaakt van afgedankte visnetten, herwonnen tapijtgaren of bio-based materialen. Duurzame investeringen zijn niet duurder dan „gewone” investeringen en de opbrengst van duurzame investeringen is niet alleen in kosten uit te drukken maar ook in werknemersbetrokkenheid en innovatie.

 • 16:30 – 17:30 Geanne van Arkel (Interface Scherpenzeel)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 2: Donderdag 28 mei 2020 van 16:00 – 20:00 [geweest]

Thema: College met betrekking tot de ontwikkelingen rondom aanbesteding van programma’s uitgevoerd in ketensamenwerking, bouwteams of allianties in het kader van de mogelijke toekomstige aanbestedingsverplichtingen die voor o.a. corporaties in de ‘EU’ lucht hangt’. Tevens geeft ze aan hoe partijen daar het beste mee om kunnen gaan.

 • 16:30 – 17:30  Andrea Chao (advocaat bij Simmons & Simmons)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 1 oktober 2020 van 16:00 – 20:00 [geweest]

Thema: Wij is belangrijker dan Why – De prestatiedoorbraak van NS. In dit college wordt stilgestaan bij de wijze waarop de NS de afgelopen jaren haar prestatieplafond wist te doorbreken met een compleet nieuwe manier van verbeteren. Een aanpak waarin de medewerkers en de prestaties centraal staan en voor veel organisaties een doorbraak kan realiseren. 

Met het vervoer van 1,25 miljoen reizigers per dag en een plaats in de top vijf van beste treinbedrijven ter wereld timmert de Nederlandse Spoorwegen stevig aan de weg. Toch bleef de reizigerstevredenheid jarenlang achter. NS kwam regelmatig negatief in het nieuws. En wat het management ook probeerde, verbetering bleef uit. NS had een prestatieplafond bereikt. 

 • 16:30 – 17:30 drs.ing. Paul van Schaik (voormalig directeur Lean en Continu Verbeteren bij NS Operatie)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Discussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per groep en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 3 december 2020 van 16:00 – 20:00

Thema: We moeten met zijn allen verduurzamen, maar wat biedt de verduurzaming eigenlijk voor de wijk? En hoe kan ketensamenwerking tussen partijen aan de aanbodzijde daarin een significante bijdrage leveren? 

We moeten van het gas af en we moeten Parijse doelstellingen halen. De insteek die hierbij gekozen is per wijk van het aardgas af en per wijk de Parijse doelen zien te halen. De vraag die je hierbij kunt stellen is: Wat biedt dit de wijk? Is de wijk nu in dienst van het halen van doelen die niet van de wijk zijn? Of is de wijk er om mensen fijn te laten wonen en moeten wijkgerichte initiatieven per definitie ook de wijk dienen?

En waar is de aanbodzijde? Een interessante waarneming op dit moment is dat nagenoeg alle (keten)partners aan tafel zitten om met en in de wijk aan de slag te gaan, behalve de aanbodzijde. Wat kan echte ketensamenwerking, dus inclusief de aanbodzijde betekenen voor het nadenken over- en uitvoeren van een wijkgerichte aanpak? 

 • 16:30 – 17:30 prof.dr.ir. Anke van Hal (Nyenrode) / professor Sustainable Building & Development en drs. Maurice Coen (Nyenrode.  
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Discussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per groepl en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Deelnemen?

De kosten die we in rekening brengen om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executives met diner, borrel en introduce bedragen € 1.600 per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen en dan nemen wij spoedig contact met u op.

Ik zou graag: