Daar waar de directie de randvoorwaarde schept om ketensamenwerking te kunnen implementeren, hebben de High Potentials vaak de taak om het daadwerkelijk te gaan doen. Dit roept diverse praktische implementatievragen op, waarover in dit platform met gelijkgestemden van gedachten kan worden gewisseld en waarbij men elkaar kan inspireren en stimuleren. Dit platform is primair bedoeld voor o.a. hoofden, projectmanagers en projectleiders en richt zich op de operationele uitdagingen bij het implementeren van ketensamenwerking.

Doelstelling

Het doel van het platform is, om:

 • Verschillende inzichten op het gebied van innovatieve vormen van samenwerking zowel binnen alsook buiten de bouwsector (ter inspiratie) samen te brengen;
 • Een verbinding te leggen met realisatie van de verduurzamingsopgave die het toepassen van ketensamenwerking nog noodzakelijker maakt;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers te delen;
 • ‘Best practices’ te delen en om vraagstukken en dilemma’s te identificeren zodat we die inzichten kunnen gebruiken om nader onderzoek te doen;
 • Te reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen;
 • Van elkaar te leren door elkaar kritisch te bevragen;
 • Om zielsverwanten te vinden, immers elke innovatie is moeilijk maar “samen weten we meer” en “samen kunnen we meer”.

Deelnemers 2020:

Welkom: Beveland Wonen, Bouwmaatschappij Van Mierlo B.V., Breman Woningbeheer Zuid (2*), Coen Hagedoorn, De Alliantie, Elkien, GroenWest, Habion, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Kwakkenbos BV, Mercatus, Mooiland, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V., Van Wijk Vastgoedonderhoud, Van Wijnen Sittard, Wolters BV, Woonwaard, Zaam Wonen.

Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 6 februari 2020 van 12:00 – 15:30 [geweest]

Thema: Wat kan de bouw leren omtrent samenwerken vanuit de Zeilsport?

Gerd-Jan Poortman is één van de beste zeilers van Nederland. Zo deed hij drie keer mee aan de zwaarste zeilrace ter Wereld, de Volvo Ocean Race. Hij combineert deze avonturen met lessen over leiderschap, samenwerking, communicatie, innovatie en ontwikkeling, veiligheid en risicomanagement. 

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 Gerd-Jan Poortman (Volvo Ocean Race Zeezeiler)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 2: Donderdag 28 mei 2020 van 12:00 – 15:30 [geweest]

Thema: Wat is ketenpartnerschap in een supply chain-context? Is het te vergelijken met een huwelijk of met een vriendschap? Wat zijn de eventuele verschillen en overeenkomsten en wat kunnen we daar dan van leren?

Hoewel elke organisatie vanuit het eigen specialisme een toegevoegde waarde realiseert, wordt de uiteindelijke klantwaarde niet door één enkele organisatie gecreëerd, maar door de combinatie van de activiteiten van de verschillende organisaties in de gehele toeleveringsketen (zogenaamde ketenpartners). Bij de term ‘(keten)partner’ wordt doorgaans de metafoor van een huwelijkspartner gebruikt; die unieke persoon met wie je alles deelt en aan een gezamenlijke toekomst bouwt. Vanuit een organisatieperspectief gaat die vergelijking echter mank. Immers, een organisatie heeft meerdere strategische partners en er is slechts een beperkte lotsverbondenheid tussen organisaties. Daarom kan een ketenpartnerschap beter worden gekarakteriseerd als een ‘vriendschap’. 

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 prof.dr. Jack van der Veen en dr. Edgar Karssing (Nyenrode) over investeren in strategische partnerships.
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 1 oktober 2020 van 12:00 – 15:30 [geweest]

Thema: We moeten met zijn allen verduurzamen, maar wat biedt de verduurzaming eigenlijk voor de wijk? En hoe kan ketensamenwerking tussen partijen aan de aanbodzijde daarin een significante bijdrage leveren? 

We moeten van het gas af en we moeten Parijse doelstellingen halen. De insteek die hierbij gekozen is per wijk van het aardgas af en per wijk de Parijse doelen zien te halen. De vraag die je hierbij kunt stellen is: Wat biedt dit de wijk? Is de wijk nu in dienst van het halen van doelen die niet van de wijk zijn? Of is de wijk er om mensen fijn te laten wonen en moeten wijkgerichte initiatieven per definitie ook de wijk dienen?

En waar is de aanbodzijde? Een interessante waarneming op dit moment is dat nagenoeg alle (keten)partners aan tafel zitten om met en in de wijk aan de slag te gaan, behalve de aanbodzijde. Wat kan echte ketensamenwerking, dus inclusief de aanbodzijde betekenen voor het nadenken over- en uitvoeren van een wijkgerichte aanpak? 

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 prof.dr.ir. Anke van Hal (Nyenrode) en drs. Maurice Coen (Nyenrode).  
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 3 december 2020 van 12:00 – 15:30

Thema: Hoe Ymere het volhoudt met haar co-makers (en de co-makers met Ymere)? In dit college deelt Ymere haar aanpak, valkuilen, best practices, dillema’s en hoe het verdeelmodel tussen partijen er uit ziet.

Woningcorporatie Ymere (77.000 woningen) werkt al sinds 2011 met co-makers. Dura Vermeer, Thunnissen en Coen Hagedoorn Bouwgroep waren dat al een tijdje en HSB uit Volendam werd daar recent aan toegevoegd. Recent is de samenwerking weer voor vijf jaar verlengd. Het enthousiasme voor ketensamenwerking is bij Ymere door de jaren heen niet minder geworden. Sterker nog, honderd procent van alle bouwwerkzaamheden wordt bij de Amsterdamse corporatie door co-makers vervuld, ze doen dan ook geen aanbestedingen meer. 

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 Michiel Schuitemaker (Ymere)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce bedragen €1.400 per jaar.  Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen en dan nemen wij spoedig contact met u op.

Ik zou graag: