Hiernavolgend het overzicht van de (resterende) bijeenkomsten van het Executive Platform Ketensamenwerking 2o22. Indien u ook lid wilt worden dan kunt u zich via onderstaande deelnameformulier opgegeven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijeenkomst 1: Donderdag 10 maart 2022 van 15:30 – 20:00 (geweest)

Thema: Hoe de vastgoedsector verandert en wat dat betekent voor de samenwerking tussen beheerders en bouwpartijen. Lezing door Maarten Vermeulen (voormalig directeur MVGM NL).


Bijeenkomst 2: Donderdag 9 juni 2022 van 15:30 – 20:00 (geweest)

Thema: Talentmanagement en het optimaliseren van de samenwerking binnen en tussen organisaties. College door prof.dr. L. van der Sluis (Nyenrode).


Bijeenkomst 3: Donderdag 8 september 2022 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

Thema: Strategisch innoveren in Ecosystemen.

Organisaties dienen in de huidige tijd van disruptieve veranderingen op andere, innovatieve organiseerprincipes over te stappen. Principes waarin het samenwerken met ketenpartners, overheden, consultants, universiteiten en (zelfs ook) concurrenten, de leidraad is. Waarom? Door uiteenlopende partijen bij elkaar te zetten, in al hun diversiteit en interdisciplinariteit te laten samenwerken en onderling kennis te laten delen, ontstaat eerder innovatie en meer collectieve intelligentie. Binnen zo’n ecosysteem bevindt zich een groter oplossend vermogen.

 • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
 • 16:30 – 17:30 College door prof.dr. A. Roobeek (Nyenrode)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 10 november 2022 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

Thema: Circulariteit en ketensamenwerking. 

Bij circulaire bouweconomie gaat het niet alleen om nieuwe bouwproducten en nieuwe materialen. Circulariteit moet ook in de keten goed zijn georganiseerd. Niet alleen bij de start, maar ook bij realisatie en langjarig. Elkaars handen vasthouden. Je zou het als de overtreffende trap kunnen zien van wat we ketensamenwerking noemen. Hij neemt u mee in zijn visie en de do’s en dont’s om succesvol te worden en te blijven.

 • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
 • 16:30 – 17:30 College door prof.dr.ir. V. Gruis (TU)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 20:00 Borrel en napraten


Deelnemers 2022

Aalberts Bouw bv, AVW2, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V., Bouwbedrijf Joziasse B.V., Coen Hagedoorn Utrecht B.V., De Alliantie, De Variabele, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Groothuis Bouwgroep, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Heko Onderhoud BV, Hemubo, Mens Zeist, Patina Dakdenkers BV, Peilon B.V., ROZA Groep BV, Slokker Bouwgroep BV, Smits Vastgoedzorg, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, ToekomstGroep B.V., Van der Meijs Renovatie & Onderhoud, Van Mierlo Dinkq, VIOS, Vivare, VORM 2050 B.V., Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Limburg, Woonzorg, Ymere, Zaanderwijk


Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s – met inachtneming van de 1,5 meter regel – met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


Deelname en Corona

Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2022 een aantal zekerheden ingebouwd:

 • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
 • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
 • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
 • Hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle handouts en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executive’s met borrel, dinerbuffet en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.600 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

  Ik zou graag [aankruisen wat van toepassing is]: