Hiernavolgend het overzicht van de (resterende) bijeenkomsten van het High Potential Platform Ketensamenwerking 2022. Indien u ook lid wilt worden dan kunt u zich via onderstaande deelnameformulier opgegeven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 10 maart 2022 van 12:00 – 15:30 (geweest)

Thema: Hoe blijven allianties bestuurbaar door prof. Ard-Pieter de Man (VU) 


Bijeenkomst 2: Donderdag 9 juni 2022 van 12:00 – 15:30 (geweest)

Thema: Systeemdenken: Van goed bedoeld naar goed gedaan door prof.dr. Jaap Schaveling (Nyenrode).


Bijeenkomst 3: Donderdag 8 september 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

Thema: Van contract naar contractuele relatie.

Iedereen in de bouwketen wil graag samenwerking maar worstelt met de vraag ‘hoe?’. Om van contract naar contractuele relaties te komen start je met de vraag: Hoe wil ik samenwerken? In dit college wordt duidelijk hoe je succesvolle samenwerking realiseert van het prille begin tot en met de afronding van een project. En hoe je deze samenwerking met al je contractuele relaties tot stand brengt, borgt, vastlegt, monitort en vooral vasthoudt gedurende de gehele looptijd van het contract.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Peter Kamminga, Associate professor (VU)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 10 november 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

Thema: Samenwerking rond de verduurzaming van gebouwen met historische waarde. 

20% van de bestaande gebouwen in NL dateert van voor 1940. Deze gebouwen hebben erfgoedwaarde, maar de meeste zijn geen beschermde monumenten. Toch kun je daar vaak niet zomaar standaard verduurzamingsmaatregelen toepassen. In hun bijdrage staan ze stil bij de do’s en dont’s bij de verduurzaming van dergelijke gebouwen.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door prof.dr.ir. Anke van Hal & ir. Birgit Duski (Nyenrode)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten


Deelnemers 2022

AVW2, De Alliantie, De Variabele, Eigen Haard, Finalist IT Group B.V., Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw BV, GroenWest, Haag Wonen, Heko Onderhoud BV, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, O-Nexus, Rochdale, Saint Gobain, Stichting Dudok Wonen, Stichting Woonservice Drenthe, Talen Vastgoedonderhoud, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Wijnen Stolwijk, Wonen Limburg, Woonopmaat, Woonwaard.


Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s – met inachtneming van de 1,5 meter regel – met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


Deelname en Corona

Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2022 een aantal zekerheden ingebouwd:

 • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
 • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
 • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
 • Hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle handouts en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

  Ik zou graag [aankruisen wat van toepassing is]: