Category

High Potential Platform

Executive Platform, High Potential Platform

Platform Ketensamenwerking 2023 (new)

De bronafbeelding bekijken

Achtergrond

Sinds 2010 organiseren wij samen met Anke van Hal (hoogleraar duurzaamheid van Nyenrode Business Universiteit) de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking. Dit platform kent twee doelgroepen; Executives en High Potentials. Daar waar Executives met name strategisch/tactisch betrokken zijn bij de implementatie van ketensamenwerking, krijgen de High Potentials vaak de opdracht vanuit de directie/management om ketensamenwerking daadwerkelijk te (gaan)implementeren.

Voor beide doelgroepen hebben we college-reeksen ontwikkeld die handvatten bieden bij het doorgronden van de achterliggende principes van ketensamenwerking en de do’s en dont’s die bij de implementatie komen kijken. Het Executive Programma is meer strategisch/tactisch van aard en het programma voor High Potentials is meer operationeel van aard.

De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking, omdat deze wijze van samenwerken resulteert in een verbeterde prestatie op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid en bovendien veel meer inzet op samenwerken vanuit vertrouwen dan samenwerken vanuit wantrouwen met alle (tijd en geld) verslindende mechanismen die daarbij horen.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in: de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. Maar het gaat ook over het creeren van lange termijn samenwerkingsverbanden met (keten)partners waarbij: het realiseren van een fusie van belangen (win-win) in de samenwerking, het zo vroeg mogelijk betrekken van ketenpartners, delen van informatie, het gezamenlijk monitoren van prestaties, continu verbeteren en de definiering van een gezamenlijk incentive systeem van groot belang is.

De onderwerpen die in het platform behandeld worden hangen dan ook altijd samen met een van de genoemde thema’s en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler. Tevens staat dit platform stil bij datgene wat er in de (externe) samenwerking met ketenpartners moet gebeuren om duurzaam succesvol te kunnen zijn.


Het doel van het platform

 • Een verbinding leggen tussen de realisatie van de verduurzamingsopgave en het toepassen van ketensamenwerking;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers delen;
 • Reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen (en daar van te leren);
 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers koppelen waardoor er meer ketensamenwerkingsverbanden ontstaan.

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s – met inachtneming van de 1,5 meter regel – met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras, lunch en buffetruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


Deelnemen?

Het programma van het Platform is via de onderstaande links te bereiken.

Via de pagina van beide programma’s kunt u zich als lid opgeven.

Continue reading
High Potential Platform

Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2023 (NEW)

De bronafbeelding bekijken

Achtergrond

Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt managers/projectleiders/sleutelfiguren uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


Huidige deelnemers

AVW2, De Alliantie, De Variabele, Eigen Haard, Finalist IT Group B.V., Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw BV, GroenWest, Haag Wonen, Heko, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, O-Nexus, Rochdale, Saint Gobain, Stichting Dudok Wonen, Stichting Woonservice Drenthe, Talen Vastgoedonderhoud, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Wijnen Stolwijk, Wonen Limburg, Woonopmaat, Woonwaard.


Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 9 maart 2023 van 12:00 – 15:30 

De bronafbeelding bekijken

Thema: Ervaringen met de implementatie van ketensamenwerking zowel vanuit de theorie alsook de praktijk door dr.ing. Marcel Noordhuis (ketenmanagement.com)

De implementatie van (in- en externe) ketensamenwerking is gebaseerd op diverse onderliggende bouwstenen. Het is goed om deze samen met de deelnemers te doorlopen zodat iedereen hetzelfde beeld heeft wat er komt kijken bij de implementatie van ketensamenwerking. Tevens zal Marcel vanuit zijn ervaring als consultant en directeur van verschillende (installatie) bedrijven de deelnemers meenemen in zijn ervaringen bij de implementatie van (in- en externe) ketensamenwerking. 

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door dr.ing. Marcel Noordhuis (Partner@ketenmanagement.com)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 2: Donderdag 4 mei 2023 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

De bronafbeelding bekijken

Thema: Praktijkervaringen en resultaten van SallandWonen met Ketensamenwerking door Marijke Kool (SallandWonen).

In dit college deelt SallandWonen haar jarenlange ervaringen rondom de toepassing van ketensamenwerking die ze samen met bouwbedrijf Mateboer en bouwbedrijf Salverda hebben vormgegeven. Naar eigen zeggen gaat men in de samenwerking veel verder dan gebruikelijk is in de sector. Hoe men dat heeft aangepakt en wat de resultaten zijn wil men graag met de deelnemers delen.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Marijke Kool (Bestuurster van SallandWonen)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 14 september 2023 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

De bronafbeelding bekijken

Thema: Circulariteit en ketensamenwerking door prof.dr.ir. Vincent Gruis.

Bij circulaire bouweconomie gaat het niet alleen om nieuwe bouwproducten en nieuwe materialen. Circulariteit moet ook in de keten goed zijn georganiseerd. Niet alleen bij de start, maar ook bij realisatie en langjarig. Elkaars handen vasthouden. Je zou het als de overtreffende trap kunnen zien van wat we ketensamenwerking noemen. Hij neemt u mee in zijn visie en de do’s en dont’s om succesvol te worden en te blijven.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door prof.dr.ir. Vincent Gruis (TU)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 16 november 2023 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

De bronafbeelding bekijken

Thema: De impact van (het gemis aan) vertrouwen op het resultaat van bouwprojecten door dr. Jelle Koolwijk (TU-Delft). 

Ketensamenwerking geldt als een recept voor beter en voordeliger bouwen, maar vereist groot onderling vertrouwen. Juist daarop loopt het geregeld spaak, constateert Jelle Koolwijk in zijn uitgevoerde promotieonderzoek. Als opdrachtgever ga je een langdurige samenwerking aan met één of meerdere partijen, waarmee je in nauw overleg zoekt naar de ideale aanpak van een opgave. Geheimen zijn er niet, de partijen laten met de boeken op tafel zien wat slimmer of voordeliger kan. Het idee is dat vakmanschap van de aannemer en zijn onderaannemers op die manier maximaal wordt benut en de opdrachtgever een beter eindresultaat krijgt. Vaak lukt dat, maar het gaat geregeld mis. De manier waarop partijen omgaan met de regels van het systeem zijn bepalend. Als die halverwege de rit worden gewijzigd of worden gebruikt als controle-instrument, is dat vaak fataal.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door dr. Jelle Koolwijk (TU-Delft)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.

Deelname en Corona

Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we een aantal zekerheden ingebouwd:

 • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
 • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
 • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
 • Hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

   
  Ik zou graag (aankruizen wat uw wensen zijn):

  Continue reading
  High Potential Platform

  Resterende bijeenkomsten van het High Potential Platform Ketensamenwerking 2022

  Hiernavolgend het overzicht van de (resterende) bijeenkomsten van het High Potential Platform Ketensamenwerking 2022. Indien u ook lid wilt worden dan kunt u zich via onderstaande deelnameformulier opgegeven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Data en programma

  Bijeenkomst 3: Donderdag 8 september 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

  Thema: Samenwerking rond de verduurzaming van gebouwen met historische waarde. 

  20% van de bestaande gebouwen in NL dateert van voor 1940. Deze gebouwen hebben erfgoedwaarde, maar de meeste zijn geen beschermde monumenten. Toch kun je daar vaak niet zomaar standaard verduurzamingsmaatregelen toepassen. In hun bijdrage staan ze stil bij de do’s en dont’s bij de verduurzaming van dergelijke gebouwen.

  • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
  • 13:00 – 14:00 College door prof.dr.ir. Anke van Hal & ir. Birgit Dulski (Nyenrode)
  • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

   


  Bijeenkomst 4: Donderdag 10 november 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

  De bronafbeelding bekijken

  Thema: Ketensamenwerking & ICT, de uitdagingen in de samenwerking tussen bouwpartijen op het digitale vlak.

  Een van de onderliggende aspecten van externe ketensamenwerking is de wijze waarop informatie wordt gedeeld die partijen nodig hebben om hun werkzaamheden in de samenwerking efficient en effectief te kunnen uitvoeren. Veelal zien we dat zowel aan de KCC kant, de planningszijde, alsook de uitvoering- en opleverzijde data nodig is om te kunnen volgen of partijen de goede dingen doen en de dingen goed doen. Veel van deze zaken zijn vaak niet of nauwelijks geregeld, of….. een partij verzint iets ”slims” en legt het de andere partijen op zonder de impact van zijn keuzes te kunnen overzien. Jos Vervoort zal in zijn lezing stilstaan bij de zaken die hij in de praktijk in de samenwerking corporaties en bouwpartijen tegen komt en zal tevens aangeven hoe daarmee om te gaan.

  • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
  • 13:00 – 14:00 College door ir. Jos Vervoort MMC (AVW2)
  • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

  Deelnemers 2022

  AVW2, De Alliantie, De Variabele, Eigen Haard, Finalist IT Group B.V., Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw BV, GroenWest, Haag Wonen, Heko Onderhoud BV, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, O-Nexus, Rochdale, Saint Gobain, Stichting Dudok Wonen, Stichting Woonservice Drenthe, Talen Vastgoedonderhoud, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Wijnen Stolwijk, Wonen Limburg, Woonopmaat, Woonwaard.


  Locatie 

  De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s – met inachtneming van de 1,5 meter regel – met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


  Deelname en Corona

  Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2022 een aantal zekerheden ingebouwd:

  • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
  • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
  • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
  • Hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle handouts en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

  Deelnemen?

  De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

    
   Ik zou graag (aankruizen wat uw wensen zijn):

   Continue reading