Category

High Potential Platform

Executive Platform, High Potential Platform

Platform Ketensamenwerking 2024

Sinds 2010 organiseren wij samen met Anke van Hal (hoogleraar duurzaamheid van Nyenrode Business Universiteit) de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking.

Dit platform kent twee doelgroepen; Executives en High Potentials. Daar waar Executives met name strategisch/tactisch betrokken zijn bij de implementatie van ketensamenwerking, krijgen de High Potentials vaak de opdracht vanuit de directie/management om ketensamenwerking te (gaan)implementeren. Voor beide doelgroepen hebben we college-reeksen ontwikkeld die handvatten bieden bij het doorgronden van de achterliggende principes van ketensamenwerking en de do’s en dont’s die bij de implementatie komen kijken. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking, omdat deze wijze van samenwerken resulteert in een verbeterde prestatie op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid en bovendien veel meer inzet op samenwerken vanuit vertrouwen dan samenwerken vanuit wantrouwen met alle (tijd en geld) verslindende mechanismen die daarbij horen.


Het toepassen van de principes van (interne) ketensamenwerking zou je dat binnen de eigen organisatie terug moeten vinden in:

 1. strategie & beleid,
 2. organisatie & processen,
 3. mindset & gedrag,
 4. monitoring & verbetering,
 5. informatie & communicatie,
 6. en leren & innoveren.

Binnen de samengestelde (externe) keten zou men dat moeten terugvinden in de mate:

 1. waarin er een lange termijn samenwerking met (keten)partners is aangegaan en er (win/win) doelstellingen zijn gedefinieerd;
 2. ketenpartners zo vroeg mogelijk betrokken worden in de optimalisatie van de bouwopgave,
 3. informatie door de hele keten wordt gedeeld,
 4. prestaties gezamenlijk worden gemonitord,
 5. er gezamenlijk aan continu verbeteren wordt gewerkt,
 6. en er sprake is van een gezamenlijk incentive systeem dat de lusten/lasten in de samenwerking verdeelt.

De onderwerpen die in het platform behandeld worden hangen dan ook altijd samen met een van de genoemde thema’s en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler. Tevens staat dit platform stil bij datgene wat er in de (externe) samenwerking met ketenpartners moet gebeuren om duurzaam succesvol te kunnen zijn.


Het doel van het platform

 • Een verbinding leggen tussen de realisatie van de verduurzamingsopgave en het toepassen van ketensamenwerking;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers delen;
 • Reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen (en daar van te leren);
 • Duidelijk te maken dat de implementatie van ketensamenwerking zowel binnen als tussen organisaties minstens evenveel aandacht nodig heeft als ”sec” het uitvoeren van de bouwopgave zelf. Men kan daarbij stellen dat er twee uitdagingen simultaan lopen, de bouwkundige opgave en de organisatiekundige opgave. Die laatste wordt na de selectie van partijen vaak vergeten.
 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers koppelen waardoor er meer ketensamenwerkingsverbanden ontstaan.

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras, lunch en buffetruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


Programma

Hiernavolgend vindt u zowel het High Potential Programma alsook het Executive Programma. Indien u wenst deel te nemen dan kunt u zich onderaan de pagina opgeven of ons een mailtje sturen.


Programma voor High Potentials [voor o.a. managers, hoofden, projectleiders]

Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2024 – Weblog Ketensamenwerking


Programma voor Executives [voor o.a. directeuren, bestuurders]

Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2024 – Weblog Ketensamenwerking


Deelnemen?

Geef je op via de onderstaande link voor een of beide programma’s.

   
  Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

  Continue reading
  High Potential Platform

  Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2024

  De bronafbeelding bekijken

  Achtergrond

  Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt managers/projectleiders/sleutelfiguren uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

  De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


  Huidige deelnemers 2024

  Cazas Wonen, De Alliantie, Eigen Haard, Hemink Groep, Hemubo, Kwakkenbos BV, Logchies Renovatie en Onderhoud BV, Rochdale, Stichting Eigen Bouw, Thus Wonen, ToekomstGroep B.V., Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Son Projectonderhoud BV, Van Wijnen Stolwijk, Vivare, Wonen Limburg, Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Woningstichting GoedeStede.


  Programma

  Bijeenkomst 1: Donderdag 8 februari 2024 van 12:00 – 15:30 – geweest –

  Thema: In welke mate worden de principes van ketensamenwerking daadwerkelijk invulling gegeven door partijen die stellen aan ketensamenwerking te doen. Resultaten van onderzoek onder 15 ketenpartners van ca 45 woningcorporaties die stellen aan ketensamenwerking te doen  (Door dr. Marcel Noordhuis,  partner@avw2)

  In het afgelopen jaar hebben we met een klein team van AVW2 consultants, onderzoek gedaan onder bouwpartijen die langjarig in ketensamenwerking samenwerken met woningcorporaties. We wilden vaststellen of de onderliggende aspecten van ketensamenwerking in die samenwerkingsverbanden invulling worden gegeven.

  In deze bijeenkomst staan we stil bij de resultaten van het onderzoek, discussiëren we over de uitkomsten en de gevolgen daarvan. Ook zal er een mini maturity meting onder de deelnemers worden uitgevoerd om vast te stellen in welke mate de groep invulling geeft aan de onderliggende principes van ketensamenwerking.

  • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
  • 13:00 – 14:00 College door dr. Marcel Noordhuis (partner@avw2)
  • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 2: Donderdag 18 April 2024 van 12:00 – 15:30

  Thema: Levenscyclus denken (dr. Marieke Venselaar, Clearspin).

  Levenscyclusdenken is een overkoepelend begrip voor allerlei lange termijn concepten, zoals circulair bouwen🏡, Total Cost of Ownership💰, en ketensamenwerking👬 – concepten die ook nog eens allemaal samenhangen🔄. Het doel van levenscyclusdenken is dat de woningbouw uiteindelijk geen schadelijke impact meer heeft op de aarde🌎.

  Real Estate Asset Lifecycle With Line Chart | PowerPoint Presentation ...

  In dit college neemt Marieke de deelnemers mee in wat levenscyclus denken is, hoe je het kan toepassen en wat het kan opleveren. Ook neemt zij de deelnemers mee in de do’s en dont’s.

  • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
  • 13:00 – 14:00 College door Marieke Venselaar (Clearspin).
  • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 3: Donderdag 19 September 2024 van 12:00 – 15:30

  Thema: Hoe het slim gebruik van data een belangrijke bijdrage aan de verduurzamingsopgave kan leveren (Olivier van der Burgt, O-nexus).

  Er wordt de laatste jaren door opdrachtgevers stevig ingezet op allerhande combinaties van ingrepen die moeten resulteren in het terugdringen van het energieverbruik. Zo wordt er stevig geinvesteerd in de schil (en daken) van gebouwen en worden ook de installaties flink aangepakt.

  Wat echter nog in de kinderschoenen staat is het gebruik van data die uit de verschillende installaties in en om de woning komt om daarmee softwarematig te gaan werken aan het optimaliseren van het energieverbruik, het terugdringen van kosten en het verhogen van het wooncomfort.  Ook het managen van de werking van installaties is mogelijk waardoor er veel meer just-in time onderhoud kan worden geleverd en storingen voorkomen kunnen worden.

  In dit college neemt Olivier de deelnemers mee in de (on)mogelijkheden van datagestuurd werken en het optimaliseren van het wooncomfort en energieverbruik van woningen. Tevens zal hij stilstaan bij de inzichten die het leveranciers van componenten kan geven zodat deze meer pro-actief (lees slimmer) kunnen gaan werken.

  • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
  • 13:00 – 14:00 College door Olivier van der Burgt (O-nexus).
  • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 4: Donderdag 14 november 2024 van 12:00 – 15:30

  Thema: De ervaringen en harde resultaten van 5 jaar ketensamenwerking in de Nieuwbouw, Renovatie en Verduurzaming (Bob Houben, ZOwonen). 

  Veel partijen zijn tegenwoordig bezig met de toepassing van ketensamenwerking. De implementatie van ketensamenwerking vergt echt een andere manier van werken. De belofte van ketensamenwerking is dan, dat je daardoor tot verbeterde prestaties komt op tijd, geld, kwaliteit en aantallen en daardoor meer klantwaarde realiseert dan op de traditionele manier van werken. Er zijn echter nog maar weinig partijen die ”hard” kunnen maken dat de toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot betere prestaties.

  Ketensamenwerking

  In het college van ZOwonen zal worden stilgestaan bij de aanpak die men heeft gevolgd, de harde resultaten die men heeft geboekt en de do’s en dont’s die men de deelnemers wil meegeven.

  • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
  • 13:00 – 14:00 College door Bob Houben (ZOwonen)
  • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

  Locatie 

  De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten, Vanenburgerallee 13,
  3882 RH te Putten.


  Zekerheden

  Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we een aantal zekerheden ingebouwd:

  • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
  • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
  • Voor de live bijeenkomst geldt dat u 1 introduce kunt meenemen, maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
  • Hebben we een eigen SharePoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

  Deelnemen?

  De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

    
   Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

   Continue reading
   Artikelen & publicaties, Executive Platform, High Potential Platform

   Mogelijkheden en kansen voor de toepassing van ketensamenwerking indien woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden

   Voorwoord door dr. Marcel Noordhuis

   In de afgelopen maanden hoor ik in mijn interim- en consultancy praktijk steeds meer vragen van corporaties en hun partners rondom de impact die de mogelijke aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zou kunnen hebben op het kunnen/mogen toepassen van ketensamenwerking.

   Om deze ‘onrust’ weg te nemen heb ik contact gezocht met twee specialisten op dit vakgebied waarmee ik in het verleden vaker heb samengewerkt bij het implementeren van ketensamenwerking, Bettina Hertstein en Andrea Chao. Beiden waren bereid om een artikel te schrijven waarin ze ingaan op de belangrijke vraag of ketensamenwerking nog steeds mogelijk is, als corporaties verplicht worden te gaan aanbesteden. Via nevenstaande link kunt u het artikel downloaden:

   Inleiding

   Regelmatig komen vragen bij woningcorporaties en hun ketenpartners aan de orde over aanbestedingsplicht bij ketensamenwerking. Komt die er nou wel of niet? Hoe zit dat en waar hangt dat vanaf? En als die er komt, mogen we dan nog wel in ketensamenwerking samenwerken? Hoe zorgen we ervoor dat we nu al voorsorteren op die mogelijke plicht zodat we niet achteraf onze samenwerking moeten verbreken?

   • Wij starten het artikel met een veel gehoorde stelling en volgen met enkele feiten en onjuistheden over wat er zoal de ronde doet;
   • Daarna wordt zo praktisch mogelijk ingestoken om de lezer inzicht te geven in de hoofdpijlers van mededinging waaraan alle partijen zich moeten houden, ongeacht of woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden;
   • Daarop aansluitend bespreken we het thema van het aanbesteden van ketensamenwerking in Nederland en de internationale ketensamenwerkingsvorm;
   • Vervolgens informeren we u over de aanbestedingsstatus voor woningcorporaties zoals die op het moment van schrijven bekend is;
   • We gaan in op de hierboven gestelde vraag of het erg zou zijn als woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden;
   • We geven aanbevelingen hoe je ketensamenwerking het beste kunt aanbesteden;
   • We sluiten af met wat een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zou kunnen betekenen in mogelijkheden en kansen voor een succesvolle ketensamenwerking.

   Deelnemen aan de lezing van Andrea en Bettina op 1 juni aanstaande? 

   Om dat wij ons kunnen voorstellen dat u na het lezen van het artikel wellicht nog vragen heeft, organiseren we op 1 juni aanstaande van 13:00 – 16:00 op het kantoor van Bird&Bird (Zuidas Amsterdam) een extra bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking. Mocht u zich daarvoor willen aanmelden, dan kunt u zich via het deelname formulier opgeven. Let op! Vol = vol.

   Continue reading