Category

Artikelen & publicaties

Artikelen & publicaties

Professioneel opdrachtgeverschap voor corporaties

‘- Voor u gevonden op Internet – Hierbij de handreiking om de professionaliteit van de opdrachtgevende rol in uw organisatie te bepalen en de gewenste ontwikkelingen hierin te bespreken. De handreiking is gebaseerd op het instrument ‘Maturity Model Professioneel Publiek Opdrachtgeven’ van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft….

Continue reading
Artikelen & publicaties, Onderzoek

Sociale Innovatie drijft prestatieverbetering

– Voor u gevonden op Internet, een publicatie van H. Volberda e.a. – Steeds meer bedrijven en overheden zien in toenemende mate het belang van innovatie om de bedrijfsprestaties, productiviteit en welvaart te verhogen. Bij innovatie wordt vaak gedacht aan de technologische aspecten van innovatie zoals het aantal gerealiseerde patenten, R&D-uitgaven…

Continue reading
Artikelen & publicaties

Bouwen zonder wantrouwen en de consequenties voor de contractering (2016)

Bouwprojecten zijn het beste af als wordt gebroken met de klassieke rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. De toekomst is aan ketensamenwerking met gelijkwaardige partners die risico’s delen met open boekhoudingen. “Gestold wantrouwen voert de boventoon.” Nevenstaand de link naar het gehele artikel dat in 2016 in Cobouw is geplaatst. Tevens kunt u onderstaand de contracten inzien: voorwoord-bij-de-modelcontracten-ketensamenwerking model-visiedocument-ketensamenwerking model-1-intentieovereenkomst-opdrachtgever-in-de-keten model-1-samenwerkingsovereenkomst-ketensamenwerking model-2-intentieovereenkomst-opdrachtgever-buiten-de-keten model-2-samenwerkingsovereenkomst-ketensamenwerking

Continue reading
Artikelen & publicaties

Ketenintegratie: niet de nieuwe kleren van de keizer maar een fundamenteel nieuwe aanpak (2011)

– het volledige onverkorte artikel dat we de Cobouw aanleverde – In het artikel Echte ketenintegratie ver te zoeken bij het ‘nieuwe bouwen’ (Cobouw 22-01-2011) gooien Norbert van Doorn en Michiel Wentges de knuppel in het hoenderhok van de ketenintegratie. Ze vragen zich hardop af of een bouwbedrijf de aangewezen…

Continue reading