Category

Resultaten (cijfers) – praktijk

Resultaten (cijfers) - praktijk

Schaalgrootte en ketensamenwerking op weg naar betaalbaar wonen en net zero

”Blog van Dura Vermeer van 30 november 2023 – link naar het gehele artikel onderaan dit bericht”

Het is te hopen dat de Europese commissie de corporaties niet dwingt om terug te gaan naar het ‘oude’ aanbesteden, want dan zou er danig de klad komen in het tempo op weg naar meer betaalbare woningen én Net Zero, vrezen Ronald Dielwart (Dura) en Elles Dost (Lefier). Juist de schaalgrootte en de continuïteit in langjarige samenwerkingen, zoals die tussen Dura Vermeer en Lefier, zorgen voor ruimte voor innovatie én de broodnodige tijd- en kostenbesparingen. Belangrijkste uitdaging, de komende tijd: de TCO’s verlagen. Bouwen met steeds minder CO2, op naar Net Zero in 2050, moet vooral goedkoper. Hoe?

Er zijn net weer nieuwe handtekeningen gezet onder de voortzetting van de succesvolle samenwerking tussen woningcorporatie Lefier en een aantal bouwbedrijven, waaronder Dura Vermeer. Lefier wil vanaf 2029 geen woningen met E-, F- en G-labels meer verhuren, wat dus óók betekent, dat de CO2-uitstoot van de Lefier-portefeuille drastisch omlaag gaat. De ambitie betekent concreet dat er voor 2029 nog 6.000 Lefier-woningen moeten worden verduurzaamd. In bewoonde staat, wel te verstaan.

Aandacht voor de klantreis

Dat gaat inmiddels heel goed in de langjarige samenwerking tussen Lefier en Dura Vermeer, zien Elles en Ronald, vooral gemeten in bewonerstevredenheid. Elles: ‘Verduurzamen naar label A vraagt om serieuze ingrepen, die heel belastend kunnen zijn voor de bewoners. Daar komt bij, dat we als corporaties steeds meer te maken hebben met de echt kwetsbare groepen. Ouderen, gezinnen die nauwelijks rond kunnen komen of de taal niet spreken, mensen met psychische problemen. De bewonerskant van verduurzaming is dus minstens zo belangrijk als de technische, de bouwkant.’

Ronald: ‘Voorspelbaarheid is één van de belangrijkste factoren voor bewoners. Zeggen wat je gaat doen en dat dan ook doen, binnen de afgesproken tijd. Huurders zijn vaak wantrouwend en onzeker over de toekomst. Wij komen bovendien hun thuis binnen, betreden hun leefwereld. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Bijvoorbeeld: weten hoe je problemen achter de voordeur moet signaleren. Juist in een langjarige ketensamenwerking leer je de bewoners – en alles waar zij mee zitten – steeds beter kennen. Dat we die klantreis elke keer weer maken, samen met Lefier, maakt dat je juist op dat gebied een zeer waardevolle leercurve opbouwt. Waardoor je uiteindelijk ook meer snelheid kunt maken, met elkaar.’

Schaalgrootte en ketensamenwerking op de weg naar betaalbaar wonen en Net Zero | Dura Vermeer

Continue reading
Artikelen & publicaties, Resultaten (cijfers) - praktijk

Ervaringen Cazas Wonen met de toepassing van Ketensamenwerking

Afgelopen week kwam ik een artikel tegen op de website van Aedes waarin Egbert Kunst (Cazas Wonen) een inkijkje geeft in de ervaringen die de organisatie heeft opgedaan met de toepassing van Ketensamenwerking. Voor mijn volgers die dat artikel hebben gemist, volgt bijgaand de link Ervaringen ketensamenwerking Cazas

Toevalligerwijs spreekt Egbert Kunst op 14 september op het High Potential Platform Ketensamenwerking. Mocht u nog vragen aan hem hebben, dan kunt u die op die bijeenkomst aan hem stellen.

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk

Ketensamenwerking leidt tot betere prestaties – de ervaringen van ZOwonen & Partners

Vele partijen zijn tegenwoordig bezig met de toepassing van ketensamenwerking. We komen echter nog (te) veel partijen tegen die onder de noemer ketensamenwerking, een traditionele manier van werken hernoemen. De implementatie van ketensamenwerking vergt echt een andere manier van werken. De belofte van ketensamenwerking is dan, dat je daarmee tot verbeterde prestaties komt op tijd, geld, kwaliteit en aantallen en daardoor meer klantwaarde realiseert dan op de traditionele manier van werken.

Er zijn nog maar weinig partijen die ”hard” kunnen maken dat de toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot betere prestaties. In deze opname van ZOwonen en haar ketenpartners, blijkt dat de toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk heeft geleid tot meetbaar betere prestaties. Via nevenstaande link kunt u hun video verslag bekijken! Veel kijkplezier en inspiratie gewenst.

 

 

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk

Unieke samenwerking Oosterpoort, KlokGroep en De Variabele verlengd en verder uitgebreid

Ik kwam vandaag deze post tegen van Oosterpoort die als een van de eerste partijen serieus met Ketensamenwerking aan de slag is gegaan, daarin succesvol samenwerkt met een aantal strategische partners en nu die samenwerking weer verlengd en verder verdiept. Ik zou bijna zeggen een beter bewijs dat ketensamenwerking ”werkt” is er bijna niet.

Ik zou dus zeggen… lezen dit artikel 🙂 Ondertekening SOK3.0 – oosterpoort (oosterpoortwoon.nl)

 

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk, Video

Video: 10 jaar ervaringen met ketensamenwerking door Oosterpoort & Partners

In 2011 stond Oosterpoort voor de uitdaging: hoe kunnen we op kosten, kwaliteit en huurderstevredenheid nog beter worden? Als destijds nieuwe bestuurder, initieerde Eugène Janssen ketensamenwerking. In deze nieuwe manier van samenwerken met onderhouds- en bouwbedrijven veranderen de traditionele rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij acteren deze bedrijven als volwaardige partners, die meedenken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Per 1 juni 2021 is Eugène met pensioen. In zijn decennium bij Oosterpoort diende hij met deze benadering ook als voorbeeld voor zijn vakgenoten. Samen met ketenpartners De Variabele en KlokGroep, een collega-bestuurder van woningcorporatie Talis en medewerkers van Oosterpoort blikt hij met trots terug.

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk

Anders aanbesteden, anders samenwerken door WBL

Ik kwam afgelopen week een post en filmpje tegen van Waterschap Limburg die me enorm deed denken aan de ervaringen die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan in de woningbouwsector. Sterker nog, die principes die genoemd worden, de vraagstukken omtrent samenwerken (aanbesteden) en jezelf langjarig aan vaste partijen mogen verbinden, kwamen ook hier langs.

Mijn indruk – na het filmpje bekeken te hebben – is dat de woningbouwsector de Infrasector nog een enorme boost kan geven als het gaat om het delen van ervaringen. Zowel de juridische vragen, alsook de wijze waarop je excellente ketens bouwt, hoe je prestaties meetbaar en transparant maakt, het vraagstuk over verdeel en verdienmodellen, hoe dient het contractmodel gebaseerd op de principes van ketensamenwerking er uit te zien, zijn de afgelopen jaren ook allemaal in de woningbouwsector langsgekomen. Sowieso vind ik het leuk om ervaringen tussen sectoren via mijn blog te delen, dus hierbij de film die WBL heeft laten maken over hun zoektocht naar de beste samenwerkingsvorm met bouwpartijen.

Continue reading
Artikelen & publicaties, Resultaten (cijfers) - praktijk

Ervaringen van 20 jaar ketensamenwerking

Mooi om het verhaal van Egbert Kunst/GroenWest te lezen waarin verslag gedaan wordt van de jarenlange inspanning om ketensamenwerking tussen verschillende partijen in de keten te laten slagen. Zoals we al wisten vergt het een lange adem en gaat het niet alleen over techniek en stenen, maar ook over de organisatie van de samenwerking anders vormgeven. In mijn periode als promovendus en als consultant ben ik al op zoek geweest naar voorbeelden in de NL bouw waarin we konden laten zien dat ketensamenwerking niet alleen in theorie maar ook in de praktijk grote waarde heeft. Mooi ook dat ik aan en af zelf een steentje heb mogen bijdragen aan de vormgeving van de samenwerking bij GroenWest en nog mooier dat daar mensen zitten die ondanks tegenslagen toch koersvast blijven en daar nu samen de vruchten van plukken. Dikke pluim voor de partners en voor Egbert!

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk

Het waarom van ketensamenwerking bij GroenWest

Om het dagelijks -, planmatig – en groot onderhoud efficiënter te laten verlopen, werkt GroenWest samen met zes vaste onderhoudspartners en loopt daarmee voorop in Nederland. Een win-win situatie voor GroenWest en de ketenpartners maar vooral voor de huurders. De huurder prettig, comfortabel en betaalbaar laten wonen – en dan zo (kosten)efficiënt mogelijk: het is de kerntaak van elke woningcorporatie.

Via nevenstaand artikel krijgt u inzicht in de beweegredenen van GroenWest. Daarnaast hebben ze zelf een stappenplan ontwikkeld om ketensamenwerking te implementeren. Ook deze is te vinden via nevenstaande link.

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk

Evaluatie Ketensamenwerking Wonen Limburg (2019)

In 2013 heeft Wonen Limburg een innovatieve selectieprocedure toegepast voor het selecteren van samenwerkingspartners om haar niet-planmatige onderhoud (NPO) uit te voeren, waarbij een betere samenwerking tussen de opdrachtgever en leverancier in de vorm van een ketensamenwerking centraal stond. Sinds 2014 is samen met zeven ketenpartners en een aantal verschillende disciplines aan co-makers de afgelopen 5 jaar binnen de ketensamenwerking gewerkt, met de gedachte dat er één keten is waarbinnen de verschillende ketenpartners samenwerken aan één doel: het op een zo goed mogelijke manier verzorgen van het niet-planmatig onderhoud voor de huurders.

Inmiddels was het ketensamenwerkingstraject NPO circa 5 jaar ‘onderweg’. De huidige overeenkomsten met de ketenpartners liepen eind 2019 af. Het doel van Wonen Limburg was om inzicht te krijgen in het proces van ketensamenwerking binnen het NPO van de afgelopen vijf jaar, ter voorbereiding op een vervolg van de werkzaamheden, al dan niet in combinatie met een nieuwe aanbesteding. Wonen Limburg wil datgene wat de ketensamenwerking(en) heeft opgeleverd borgen en onderzoeken op welke wijze, al dan niet in de vorm van een nieuwe aanbesteding, dit vervolg kan worden vormgegeven. Via de nevenstaande link kunt u de gehele rapportage downloaden.

Continue reading