Category

Resultaten (cijfers) – wetenschap

Resultaten (cijfers) - wetenschap

Waarom het combineren van denken en doen helemaal past bij het nieuwe organiseren

Ik kwam een mooie trailer tegen van André Wierdsma die uitlegt dat het splitsen van denken en doen hoort bij het bureaucratisch denken. Ik herken veel van wat hij zegt passend bij de principes van ketensamenwerking, waarbij er gewerkt wordt in multidisciplinaire teams waarbij denken en doen juist gecombineerd wordt en teamleden met elkaar doordenken wat de slimste aanpak is, gegeven de opgave die voor ligt.

Leiders dienen dergelijke teams de ruimte te geven om binnen kaders, zelf te bedenken op welke wijze het team de opgave tot een goed einde denkt te kunnen brengen. Zoals gezegd, het afstemmen van beslissingen is een van de kernelementen van ketensamenwerking en behoort daarbij – zo begrijp ik uit het filmpje van Andre – helemaal bij het nieuwe organiseren.

Continue reading
Onderzoek, Resultaten (cijfers) - wetenschap

Resultaten onderzoek naar Supply Chain Maturity in Nederland

Ir. Gijs Dolmans MBA, Michel van Buren MBA (BLMC) en prof. dr. Jack van der Veen hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de maturity (volwassenheid) van supply chain management (SCM) in het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens voor deze editie (172 respondenten) zijn verzameld aan het eind van 2019 en begin 2020 verwerkt in dit rapport.

Diverse (wetenschappelijke) onderzoeken tonen aan dat er een positieve samenhang bestaat tussen het niveau waarop SCM wordt toegepast en het bedrijfsresultaat. Hoe meer de principes van SCM worden toegepast, hoe beter de samenwerking intern en met externe partners verloopt, hoe sneller en wendbaarder bedrijven worden, hoe tevredener de eindklant en hoe lager de kosten. De mate waarin SCM wordt toepast is daarin een groeipad, wat weergegeven kan worden middels een niveau van ‘volwassenheid’ – hoe hoger een organisatie scoort op deze SCM volwassenheid, hoe beter het SCM, hoe beter de prestaties zijn.

Volwassen SCM kenmerkt zich door een hoge mate van interne en externe samenwerking tussen stakeholders. Pijlers daarvan zijn het hebben van een duidelijke en gedeelde business (en daarvan afgeleide supply chain) strategie, waarbij er in de operationele uitvoering een proces-gestuurde infrastructuur binnen en tussen bedrijven bestaat, waarbij informatie volop wordt gedeeld, de verschillende KPIs op elkaar afgestemd zijn en er monitoring over de keten heen bestaat en waarbij de factor mens zodanig wordt betrokken dat voortdurende verbetering en innovatie plaats kan vinden hetgeen impact heeft op cultuur, vertrouwen en leiderschap. De resultaten van hun onderzoek is via nevenstaande link in te zien.

Continue reading