Bouwprojecten zijn het beste af als wordt gebroken met de klassieke rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. De toekomst is aan ketensamenwerking met gelijkwaardige partners die risico’s delen met open boekhoudingen. “Gestold wantrouwen voert de boventoon.” Nevenstaand de link naar het gehele artikel dat in 2016 in Cobouw is geplaatst. Tevens kunt u onderstaand de contracten inzien:

  1. voorwoord-bij-de-modelcontracten-ketensamenwerking
  2. model-visiedocument-ketensamenwerking
  3. model-1-intentieovereenkomst-opdrachtgever-in-de-keten
  4. model-1-samenwerkingsovereenkomst-ketensamenwerking
  5. model-2-intentieovereenkomst-opdrachtgever-buiten-de-keten
  6. model-2-samenwerkingsovereenkomst-ketensamenwerking