Ik kwam een mooie trailer tegen van André Wierdsma die uitlegt dat het splitsen van denken en doen hoort bij het bureaucratisch denken. Ik herken veel van wat hij zegt passend bij de principes van ketensamenwerking, waarbij er gewerkt wordt in multidisciplinaire teams waarbij denken en doen juist gecombineerd wordt en teamleden met elkaar doordenken wat de slimste aanpak is, gegeven de opgave die voor ligt.

Leiders dienen dergelijke teams de ruimte te geven om binnen kaders, zelf te bedenken op welke wijze het team de opgave tot een goed einde denkt te kunnen brengen. Zoals gezegd, het afstemmen van beslissingen is een van de kernelementen van ketensamenwerking en behoort daarbij – zo begrijp ik uit het filmpje van Andre – helemaal bij het nieuwe organiseren.