Om het dagelijks -, planmatig – en groot onderhoud efficiënter te laten verlopen, werkt GroenWest samen met zes vaste onderhoudspartners en loopt daarmee voorop in Nederland. Een win-win situatie voor GroenWest en de ketenpartners maar vooral voor de huurders. De huurder prettig, comfortabel en betaalbaar laten wonen – en dan zo (kosten)efficiënt mogelijk: het is de kerntaak van elke woningcorporatie.

Via nevenstaand artikel krijgt u inzicht in de beweegredenen van GroenWest. Daarnaast hebben ze zelf een stappenplan ontwikkeld om ketensamenwerking te implementeren. Ook deze is te vinden via nevenstaande link.