– Door prof. dr. Jack van der Veen, EVO Leerstoel Supply Chain Management (Nyenrode) –

In dit artikel wordt ingegaan op wat ‘goed leiderschap’ voor een supply chain manager bij Ketensamenwerking inhoud. Daartoe wordt eerst besproken wat ‘goed leiderschap’ in algemene zin is door een koppeling te maken met de context waarbinnen leiderschap wordt uitgeoefend. Vervolgens wordt die context nader ingevuld, eerst middels een formele definitie van ketensamenwerking en hoe ketensamenwerking als specifiek managementparadigma daarbinnen past en vervolgens door de plaats van een ketenmanager in de voortbrengingsketen aan te geven. Vanuit het geschetste perspectief worden daarna zes aandachtspunten voor leiderschap binnen ketensamenwerking toegelicht. Nevenstaand de link naar het gehele artikel.