”Blog van Dura Vermeer van 30 november 2023 – link naar het gehele artikel onderaan dit bericht”

Het is te hopen dat de Europese commissie de corporaties niet dwingt om terug te gaan naar het ‘oude’ aanbesteden, want dan zou er danig de klad komen in het tempo op weg naar meer betaalbare woningen én Net Zero, vrezen Ronald Dielwart (Dura) en Elles Dost (Lefier). Juist de schaalgrootte en de continuïteit in langjarige samenwerkingen, zoals die tussen Dura Vermeer en Lefier, zorgen voor ruimte voor innovatie én de broodnodige tijd- en kostenbesparingen. Belangrijkste uitdaging, de komende tijd: de TCO’s verlagen. Bouwen met steeds minder CO2, op naar Net Zero in 2050, moet vooral goedkoper. Hoe?

Er zijn net weer nieuwe handtekeningen gezet onder de voortzetting van de succesvolle samenwerking tussen woningcorporatie Lefier en een aantal bouwbedrijven, waaronder Dura Vermeer. Lefier wil vanaf 2029 geen woningen met E-, F- en G-labels meer verhuren, wat dus óók betekent, dat de CO2-uitstoot van de Lefier-portefeuille drastisch omlaag gaat. De ambitie betekent concreet dat er voor 2029 nog 6.000 Lefier-woningen moeten worden verduurzaamd. In bewoonde staat, wel te verstaan.

Aandacht voor de klantreis

Dat gaat inmiddels heel goed in de langjarige samenwerking tussen Lefier en Dura Vermeer, zien Elles en Ronald, vooral gemeten in bewonerstevredenheid. Elles: ‘Verduurzamen naar label A vraagt om serieuze ingrepen, die heel belastend kunnen zijn voor de bewoners. Daar komt bij, dat we als corporaties steeds meer te maken hebben met de echt kwetsbare groepen. Ouderen, gezinnen die nauwelijks rond kunnen komen of de taal niet spreken, mensen met psychische problemen. De bewonerskant van verduurzaming is dus minstens zo belangrijk als de technische, de bouwkant.’

Ronald: ‘Voorspelbaarheid is één van de belangrijkste factoren voor bewoners. Zeggen wat je gaat doen en dat dan ook doen, binnen de afgesproken tijd. Huurders zijn vaak wantrouwend en onzeker over de toekomst. Wij komen bovendien hun thuis binnen, betreden hun leefwereld. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Bijvoorbeeld: weten hoe je problemen achter de voordeur moet signaleren. Juist in een langjarige ketensamenwerking leer je de bewoners – en alles waar zij mee zitten – steeds beter kennen. Dat we die klantreis elke keer weer maken, samen met Lefier, maakt dat je juist op dat gebied een zeer waardevolle leercurve opbouwt. Waardoor je uiteindelijk ook meer snelheid kunt maken, met elkaar.’

Schaalgrootte en ketensamenwerking op de weg naar betaalbaar wonen en Net Zero | Dura Vermeer