‘Voor u gelezen op de website van Croonwolter & Dros, een interessant artikel over predictive maintenance”

De komende vijf jaar gaat Croonwolter&dros zes wegtunnels van Rijkswaterstaat in West-Nederland Zuid onderhouden. Voorspelbaar onderhoud, ook wel predictive maintenance genoemd, staat hierbij centraal. Technisch manager Brendan Kleer van Croonwolter&dros en assetmanager Marcel van den Berg van Rijkswaterstaat gaan in op de plannen en verwachtingen.

“Met voorspelbaar onderhoud streven we er in de eerste plaats naar dat we alle componenten in de tunnels op het juiste moment kunnen repareren of vervangen”, stelt Kleer. “Op die manier zorgen we er mede voor dat de tunnels veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn. Daarnaast willen we het langetermijnonderhoud beter kunnen voorspellen. Rijkswaterstaat hecht er als beheerder veel waarde aan om nauwkeurig en ruim op tijd te weten welke grote vervangingen eraan zitten te komen.”

Van den Berg beaamt dit: “Als beheerder sturen we op een zo groot mogelijke beschikbaarheid en veiligheid van de tunnels, en voorspelbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol. Zo willen we weten wanneer grootschalig onderhoud nodig is, zodat we daar tijdig geld voor kunnen reserveren. We plannen dergelijke onderhoudsklussen nu aan de hand van verschillende informatiebronnen. Onze onderhoudsaannemers stellen jaarlijks de onderhoudscondities vast van alle assets en daarnaast voeren we als Rijkswaterstaat zelf iedere zes jaar een grote inspectie uit. Recent hebben we daar nog ‘reliability centered maintenance’-kostenmodellen aan toegevoegd. Ondanks al deze bronnen is het lastig om achterstallig onderhoud goed vast te stellen. We verwachten dat de gestructureerde manier waarop Croonwolter&dros de onderhoudsinformatie wil gaan verzamelen, het vaststellen van onderhoudsklussen en hoeveel geld ervoor nodig is eenvoudiger en voorspelbaarder maakt.”

Voor het gehele artikel: Voorspelbaar onderhoud: de route naar optimale vervangingsmomenten en gespreide budgetplanning | Croonwolter&dros (croonwolterendros.nl)