Even voorstellen


Mijn naam is dr.ing. Marcel Noordhuis, gepromoveerd op het toepassen van ketensamenwerking bij het bouwen & onderhouden van vastgoed. In deze blog breng ik artikelen, onderzoeksresultaten en ervaringen rondom de toepassing van ketensamenwerking samen. Ook publiceer ik met enige regelmaat mijn eigen ervaringen rondom de implementatie van ketensamenwerking. Op deze wijze probeer ik zowel vanuit de theorie alsook uit de praktijk een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kennis en kunde op het gebied van ketensamenwerking. Ik ben zeer benieuwd naar uw vragen, ervaringen en inzichten. Mocht u nog materialen rondom de implementatie van ketensamenwerking hebben die nog niet op mijn blog staat, dan ontvang ik deze graag van u. U kunt mij bereiken via m.noordhuis@ketenmanagement.com
Resultaten (cijfers) - praktijk

Schaalgrootte en ketensamenwerking op weg naar betaalbaar wonen en net zero

”Blog van Dura Vermeer van 30 november 2023 – link naar het gehele artikel onderaan dit bericht”

Het is te hopen dat de Europese commissie de corporaties niet dwingt om terug te gaan naar het ‘oude’ aanbesteden, want dan zou er danig de klad komen in het tempo op weg naar meer betaalbare woningen én Net Zero, vrezen Ronald Dielwart (Dura) en Elles Dost (Lefier). Juist de schaalgrootte en de continuïteit in langjarige samenwerkingen, zoals die tussen Dura Vermeer en Lefier, zorgen voor ruimte voor innovatie én de broodnodige tijd- en kostenbesparingen. Belangrijkste uitdaging, de komende tijd: de TCO’s verlagen. Bouwen met steeds minder CO2, op naar Net Zero in 2050, moet vooral goedkoper. Hoe?

Er zijn net weer nieuwe handtekeningen gezet onder de voortzetting van de succesvolle samenwerking tussen woningcorporatie Lefier en een aantal bouwbedrijven, waaronder Dura Vermeer. Lefier wil vanaf 2029 geen woningen met E-, F- en G-labels meer verhuren, wat dus óók betekent, dat de CO2-uitstoot van de Lefier-portefeuille drastisch omlaag gaat. De ambitie betekent concreet dat er voor 2029 nog 6.000 Lefier-woningen moeten worden verduurzaamd. In bewoonde staat, wel te verstaan.

Aandacht voor de klantreis

Dat gaat inmiddels heel goed in de langjarige samenwerking tussen Lefier en Dura Vermeer, zien Elles en Ronald, vooral gemeten in bewonerstevredenheid. Elles: ‘Verduurzamen naar label A vraagt om serieuze ingrepen, die heel belastend kunnen zijn voor de bewoners. Daar komt bij, dat we als corporaties steeds meer te maken hebben met de echt kwetsbare groepen. Ouderen, gezinnen die nauwelijks rond kunnen komen of de taal niet spreken, mensen met psychische problemen. De bewonerskant van verduurzaming is dus minstens zo belangrijk als de technische, de bouwkant.’

Ronald: ‘Voorspelbaarheid is één van de belangrijkste factoren voor bewoners. Zeggen wat je gaat doen en dat dan ook doen, binnen de afgesproken tijd. Huurders zijn vaak wantrouwend en onzeker over de toekomst. Wij komen bovendien hun thuis binnen, betreden hun leefwereld. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Bijvoorbeeld: weten hoe je problemen achter de voordeur moet signaleren. Juist in een langjarige ketensamenwerking leer je de bewoners – en alles waar zij mee zitten – steeds beter kennen. Dat we die klantreis elke keer weer maken, samen met Lefier, maakt dat je juist op dat gebied een zeer waardevolle leercurve opbouwt. Waardoor je uiteindelijk ook meer snelheid kunt maken, met elkaar.’

Schaalgrootte en ketensamenwerking op de weg naar betaalbaar wonen en Net Zero | Dura Vermeer

Continue reading
Executive Platform, High Potential Platform

Platform Ketensamenwerking 2024

Sinds 2010 organiseren wij samen met Anke van Hal (hoogleraar duurzaamheid van Nyenrode Business Universiteit) de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking.

Dit platform kent twee doelgroepen; Executives en High Potentials. Daar waar Executives met name strategisch/tactisch betrokken zijn bij de implementatie van ketensamenwerking, krijgen de High Potentials vaak de opdracht vanuit de directie/management om ketensamenwerking te (gaan)implementeren. Voor beide doelgroepen hebben we college-reeksen ontwikkeld die handvatten bieden bij het doorgronden van de achterliggende principes van ketensamenwerking en de do’s en dont’s die bij de implementatie komen kijken. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking, omdat deze wijze van samenwerken resulteert in een verbeterde prestatie op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid en bovendien veel meer inzet op samenwerken vanuit vertrouwen dan samenwerken vanuit wantrouwen met alle (tijd en geld) verslindende mechanismen die daarbij horen.


Het toepassen van de principes van (interne) ketensamenwerking zou je dat binnen de eigen organisatie terug moeten vinden in:

 1. strategie & beleid,
 2. organisatie & processen,
 3. mindset & gedrag,
 4. monitoring & verbetering,
 5. informatie & communicatie,
 6. en leren & innoveren.

Binnen de samengestelde (externe) keten zou men dat moeten terugvinden in de mate:

 1. waarin er een lange termijn samenwerking met (keten)partners is aangegaan en er (win/win) doelstellingen zijn gedefinieerd;
 2. ketenpartners zo vroeg mogelijk betrokken worden in de optimalisatie van de bouwopgave,
 3. informatie door de hele keten wordt gedeeld,
 4. prestaties gezamenlijk worden gemonitord,
 5. er gezamenlijk aan continu verbeteren wordt gewerkt,
 6. en er sprake is van een gezamenlijk incentive systeem dat de lusten/lasten in de samenwerking verdeelt.

De onderwerpen die in het platform behandeld worden hangen dan ook altijd samen met een van de genoemde thema’s en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler. Tevens staat dit platform stil bij datgene wat er in de (externe) samenwerking met ketenpartners moet gebeuren om duurzaam succesvol te kunnen zijn.


Het doel van het platform

 • Een verbinding leggen tussen de realisatie van de verduurzamingsopgave en het toepassen van ketensamenwerking;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers delen;
 • Reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen (en daar van te leren);
 • Duidelijk te maken dat de implementatie van ketensamenwerking zowel binnen als tussen organisaties minstens evenveel aandacht nodig heeft als ”sec” het uitvoeren van de bouwopgave zelf. Men kan daarbij stellen dat er twee uitdagingen simultaan lopen, de bouwkundige opgave en de organisatiekundige opgave. Die laatste wordt na de selectie van partijen vaak vergeten.
 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers koppelen waardoor er meer ketensamenwerkingsverbanden ontstaan.

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras, lunch en buffetruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


Programma

Hiernavolgend vindt u zowel het High Potential Programma alsook het Executive Programma. Indien u wenst deel te nemen dan kunt u zich onderaan de pagina opgeven of ons een mailtje sturen.


Programma voor High Potentials [voor o.a. managers, hoofden, projectleiders]

Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2024 – Weblog Ketensamenwerking


Programma voor Executives [voor o.a. directeuren, bestuurders]

Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2024 – Weblog Ketensamenwerking


Deelnemen?

Geef je op via de onderstaande link voor een of beide programma’s.

   
  Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

  Continue reading
  Executive Platform

  Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2024

  Achtergrond

  Het Executive Platform Ketensamenwerking brengt directeuren/bestuurders uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

  De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie alsook in de samenwerking met ketenpartners de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


  Platform deelnemers 2024 

  Aalberts Bouw bv, Bosch Thermotechniek B.V., Cazas Wonen, Coen Hagedoorn Bouw B.V., De Alliantie, De Variabele, Elk renovatie en onderhoud, Elk zuidwest, Geluk Groep, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Havensteder, Huybregts/Relou B.V., Logchies Renovatie en Onderhoud BV. Patina Dakdenkers BV, Peilon B.V., Slokker Bouwgroep BV, Smits Vastgoedzorg, Stichting Portaal, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, ToekomstGroep B.V., Van der Meijs Renovatie & Onderhoud, Van Son Projectonderhoud BV, Weijman Vastgoedonderhoud, Wooninc., Woonwaard.


  Programma

  Bijeenkomst 1: Donderdag 8 februari 2024 van 15:30 – 20:00 – geweest –

  Thema: Effectiviteit & Governance van organisatienetwerken (Prof.dr. Patrick Kenis, Hoogleraar Public Governance, Tilburg School of Economics and Management).

  Governance is de manier waarop een organisatie geleid en bestuurd wordt. Het omvat de regels, processen en structuren die zijn ingesteld om de verantwoordelijkheid, rekenschap en controle binnen een organisatie te beheren. Governance is van groot belang voor een bedrijf omdat het helpt om de belangen van alle stakeholders te behartigen en ervoor te zorgen dat het bedrijf effectief en efficiënt functioneert. Maar hoe zit dat eigenlijk in ketens en netwerken? En hoe effectief zijn organisatienetwerken nu eigenlijk?

  Patrick Kenis deed uitgebreid onderzoek naar governance binnen diverse sectoren en naar de effectiviteit van de samenwerking binnen organisatienetwerken. Tijdens deze bijeenkomst geeft hij een inkijk in zijn onderzoeksresultaten en gaat hij in op de do’s en dont’s rondom samenwerken in ketens en netwerken.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door prof.dr. Patrick Kenis (Hoogleraar Public Governance).
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 2: Donderdag 18 april 2024 van 15:30 – 20:00 – geweest –

  Thema: Sociale innovatie als succesfactor voor het slagen van Ketensamenwerking (Prof.dr. Henk Volberda, Hoogleraar Strategy & Innovation, Universiteit van Amsterdam). 

  Het innovatiesucces van organisaties wordt bepaald door sociale innovatie en fungeert als hefboom voor technologische innovatie. Innovatie wordt derhalve gezien als de belangrijkste uitdaging voor hedendaagse organisaties en samenwerkende organisaties. Het tegelijkertijd oog hebben voor innovatie én het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden blijkt echter een van de grootste obstakels voor het management van organisaties te zijn. Wat zijn de do’s en don’ts en hoe word je hierin succesvol? Zowel binnen de eigen organisatie alsook in ketens en netwerken?

  Wat werkt bij sociale innovatie | Movisie

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door prof.dr. Henk Volberda (Hoogleraar Strategy & Innovation)
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 3: Donderdag 19 september 2024 van 15:30 – 20:00

  Thema: Theorie van transities en de consequenties voor de voor de bouwpraktijk (Prof.dr.ir. Anke van Hal, Hoogleraar Duurzaam Bouwen  aan Nyenrode Business Universiteit).

  We bevinden ons in roerige tijden. Een polycrisis als gevolg van de vele transities die spelen, volgens transitiehoogleraar Jan Rotmans. Anke van Hal neemt ons mee in de theorie van transities maar gaat vooral dieper in op betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk. En gezien de aard van het platform gaat zij  daarbij natuurlijk ook in  op de consequenties daarvan voor samenwerking in de (woning)bouwpraktijk.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door prof.dr.ir. Anke van Hal (Hoogleraar Duurzaam Bouwen)
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 4: Donderdag 14 november 2024 van 15:30 – 20:00

  Thema: Mogelijkheden en kansen voor de toepassing van ketensamenwerking indien woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden (mr. Andrea Chao (Bird & Bird) en mr. Bettina Hertstein (BouwRechtBedrijf)

  Ketensamenwerking gaat uit van een langdurige samenwerking tussen partijen in de keten. Hierbij komt men samenwerkingsverbanden tegen die voor wel 7 of 10 jaar worden aangegaan. Toch is het wellicht op termijn niet meer mogelijk om dergelijke langdurige samenwerkingsverbanden zomaar aan te gaan.

  De nieuwe aanbestedingsregelgeving waaraan wellicht ook corporaties moeten gaan voldoen, kan nieuwe alsook bestaande samenwerkingsverbanden raken. Vragen die daarbij gesteld worden: komt die regelgeving er nou wel of niet? Hoe zit dat en waar hangt dat vanaf? En als die er komt, mogen we dan nog wel in ketensamenwerking samenwerken? Hoe zorgen we ervoor dat we nu al voorsorteren op die mogelijke plicht zodat we niet achteraf onze samenwerking moeten verbreken? Wat betekent dat voor de duur van onze samenwerking en… wat als een van onze partners na de selectie uit de keten stapt (of moet stappen vanwege non-performance), moeten we dan opnieuw gaan aanbesteden?

  Juridisch advies - Helpdesk Traject: nieuwe voeding en supplementen

  Bettina en Andrea nemen u in dit college mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de aanbestedingsregelgeving voor woningcorporaties en bouwpartijen en kunnen de deelnemers met hen in gesprek rondom de meest ”brandende” vragen die er leven.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door mr. Andrea Chao (Bird & Bird) en mr. Bettina Hertstein (BouwRechtBedrijf)
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Locatie 

  De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten, Vanenburgerallee 13,
  3882 RH te Putten.


  Deelname

  Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2022 een aantal zekerheden ingebouwd:

  • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
  • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
  • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen, maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
  • We hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

  Deelnemen?

  De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executive’s met borrel, dinerbuffet en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.600 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

    
   Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

   Continue reading
   High Potential Platform

   Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2024

   De bronafbeelding bekijken

   Achtergrond

   Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt managers/projectleiders/sleutelfiguren uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

   De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


   Huidige deelnemers 2024

   Cazas Wonen, De Alliantie, Eigen Haard, Hemink Groep, Hemubo, Kwakkenbos BV, Logchies Renovatie en Onderhoud BV, Rochdale, Stichting Eigen Bouw, Thus Wonen, ToekomstGroep B.V., Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Son Projectonderhoud BV, Van Wijnen Stolwijk, Vivare, Wonen Limburg, Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Woningstichting GoedeStede.


   Programma

   Bijeenkomst 1: Donderdag 8 februari 2024 van 12:00 – 15:30 – geweest –

   Thema: In welke mate worden de principes van ketensamenwerking daadwerkelijk invulling gegeven door partijen die stellen aan ketensamenwerking te doen. Resultaten van onderzoek onder 15 ketenpartners van ca 45 woningcorporaties die stellen aan ketensamenwerking te doen  (Door dr. Marcel Noordhuis,  partner@avw2)

   In het afgelopen jaar hebben we met een klein team van AVW2 consultants, onderzoek gedaan onder bouwpartijen die langjarig in ketensamenwerking samenwerken met woningcorporaties. We wilden vaststellen of de onderliggende aspecten van ketensamenwerking in die samenwerkingsverbanden invulling worden gegeven.

   In deze bijeenkomst staan we stil bij de resultaten van het onderzoek, discussiëren we over de uitkomsten en de gevolgen daarvan. Ook zal er een mini maturity meting onder de deelnemers worden uitgevoerd om vast te stellen in welke mate de groep invulling geeft aan de onderliggende principes van ketensamenwerking.

   • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
   • 13:00 – 14:00 College door dr. Marcel Noordhuis (partner@avw2)
   • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
   • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
   • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

   Bijeenkomst 2: Donderdag 18 April 2024 van 12:00 – 15:30 – geweest –

   Thema: Levenscyclus denken (dr. Marieke Venselaar, Clearspin).

   Levenscyclusdenken is een overkoepelend begrip voor allerlei lange termijn concepten, zoals circulair bouwen🏡, Total Cost of Ownership💰, en ketensamenwerking👬 – concepten die ook nog eens allemaal samenhangen🔄. Het doel van levenscyclusdenken is dat de woningbouw uiteindelijk geen schadelijke impact meer heeft op de aarde🌎.

   Real Estate Asset Lifecycle With Line Chart | PowerPoint Presentation ...

   In dit college neemt Marieke de deelnemers mee in wat levenscyclus denken is, hoe je het kan toepassen en wat het kan opleveren. Ook neemt zij de deelnemers mee in de do’s en dont’s.

   • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
   • 13:00 – 14:00 College door Marieke Venselaar (Clearspin).
   • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
   • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
   • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

   Bijeenkomst 3: Donderdag 19 September 2024 van 12:00 – 15:30

   Thema: Hoe het slim gebruik van data een belangrijke bijdrage aan de verduurzamingsopgave kan leveren (Olivier van der Burgt, O-nexus).

   Er wordt de laatste jaren door opdrachtgevers stevig ingezet op allerhande combinaties van ingrepen die moeten resulteren in het terugdringen van het energieverbruik. Zo wordt er stevig geinvesteerd in de schil (en daken) van gebouwen en worden ook de installaties flink aangepakt.

   Wat echter nog in de kinderschoenen staat is het gebruik van data die uit de verschillende installaties in en om de woning komt om daarmee softwarematig te gaan werken aan het optimaliseren van het energieverbruik, het terugdringen van kosten en het verhogen van het wooncomfort.  Ook het managen van de werking van installaties is mogelijk waardoor er veel meer just-in time onderhoud kan worden geleverd en storingen voorkomen kunnen worden.

   In dit college neemt Olivier de deelnemers mee in de (on)mogelijkheden van datagestuurd werken en het optimaliseren van het wooncomfort en energieverbruik van woningen. Tevens zal hij stilstaan bij de inzichten die het leveranciers van componenten kan geven zodat deze meer pro-actief (lees slimmer) kunnen gaan werken.

   • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
   • 13:00 – 14:00 College door Olivier van der Burgt (O-nexus).
   • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
   • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
   • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

   Bijeenkomst 4: Donderdag 14 november 2024 van 12:00 – 15:30

   Thema: De ervaringen en harde resultaten van 5 jaar ketensamenwerking in de Nieuwbouw, Renovatie en Verduurzaming (Bob Houben, ZOwonen). 

   Veel partijen zijn tegenwoordig bezig met de toepassing van ketensamenwerking. De implementatie van ketensamenwerking vergt echt een andere manier van werken. De belofte van ketensamenwerking is dan, dat je daardoor tot verbeterde prestaties komt op tijd, geld, kwaliteit en aantallen en daardoor meer klantwaarde realiseert dan op de traditionele manier van werken. Er zijn echter nog maar weinig partijen die ”hard” kunnen maken dat de toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot betere prestaties.

   Ketensamenwerking

   In het college van ZOwonen zal worden stilgestaan bij de aanpak die men heeft gevolgd, de harde resultaten die men heeft geboekt en de do’s en dont’s die men de deelnemers wil meegeven.

   • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
   • 13:00 – 14:00 College door Bob Houben (ZOwonen)
   • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
   • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
   • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

   Locatie 

   De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten, Vanenburgerallee 13,
   3882 RH te Putten.


   Zekerheden

   Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we een aantal zekerheden ingebouwd:

   • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
   • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
   • Voor de live bijeenkomst geldt dat u 1 introduce kunt meenemen, maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
   • Hebben we een eigen SharePoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

   Deelnemen?

   De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

     
    Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

    Continue reading
    Artikelen & publicaties, Resultaten (cijfers) - praktijk

    Ervaringen Cazas Wonen met de toepassing van Ketensamenwerking

    Afgelopen week kwam ik een artikel tegen op de website van Aedes waarin Egbert Kunst (Cazas Wonen) een inkijkje geeft in de ervaringen die de organisatie heeft opgedaan met de toepassing van Ketensamenwerking. Voor mijn volgers die dat artikel hebben gemist, volgt bijgaand de link Ervaringen ketensamenwerking Cazas

    Toevalligerwijs spreekt Egbert Kunst op 14 september op het High Potential Platform Ketensamenwerking. Mocht u nog vragen aan hem hebben, dan kunt u die op die bijeenkomst aan hem stellen.

    Continue reading
    Resultaten (cijfers) - praktijk

    Ketensamenwerking leidt tot betere prestaties – de ervaringen van ZOwonen & Partners

    Vele partijen zijn tegenwoordig bezig met de toepassing van ketensamenwerking. We komen echter nog (te) veel partijen tegen die onder de noemer ketensamenwerking, een traditionele manier van werken hernoemen. De implementatie van ketensamenwerking vergt echt een andere manier van werken. De belofte van ketensamenwerking is dan, dat je daarmee tot verbeterde prestaties komt op tijd, geld, kwaliteit en aantallen en daardoor meer klantwaarde realiseert dan op de traditionele manier van werken.

    Er zijn nog maar weinig partijen die ”hard” kunnen maken dat de toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot betere prestaties. In deze opname van ZOwonen en haar ketenpartners, blijkt dat de toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk heeft geleid tot meetbaar betere prestaties. Via nevenstaande link kunt u hun video verslag bekijken! Veel kijkplezier en inspiratie gewenst.

     

     

    Continue reading
    Artikelen & publicaties, Executive Platform, High Potential Platform

    Mogelijkheden en kansen voor de toepassing van ketensamenwerking indien woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden

    Voorwoord door dr. Marcel Noordhuis

    In de afgelopen maanden hoor ik in mijn interim- en consultancy praktijk steeds meer vragen van corporaties en hun partners rondom de impact die de mogelijke aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zou kunnen hebben op het kunnen/mogen toepassen van ketensamenwerking.

    Om deze ‘onrust’ weg te nemen heb ik contact gezocht met twee specialisten op dit vakgebied waarmee ik in het verleden vaker heb samengewerkt bij het implementeren van ketensamenwerking, Bettina Hertstein en Andrea Chao. Beiden waren bereid om een artikel te schrijven waarin ze ingaan op de belangrijke vraag of ketensamenwerking nog steeds mogelijk is, als corporaties verplicht worden te gaan aanbesteden. Via nevenstaande link kunt u het artikel downloaden:

    Inleiding

    Regelmatig komen vragen bij woningcorporaties en hun ketenpartners aan de orde over aanbestedingsplicht bij ketensamenwerking. Komt die er nou wel of niet? Hoe zit dat en waar hangt dat vanaf? En als die er komt, mogen we dan nog wel in ketensamenwerking samenwerken? Hoe zorgen we ervoor dat we nu al voorsorteren op die mogelijke plicht zodat we niet achteraf onze samenwerking moeten verbreken?

    • Wij starten het artikel met een veel gehoorde stelling en volgen met enkele feiten en onjuistheden over wat er zoal de ronde doet;
    • Daarna wordt zo praktisch mogelijk ingestoken om de lezer inzicht te geven in de hoofdpijlers van mededinging waaraan alle partijen zich moeten houden, ongeacht of woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden;
    • Daarop aansluitend bespreken we het thema van het aanbesteden van ketensamenwerking in Nederland en de internationale ketensamenwerkingsvorm;
    • Vervolgens informeren we u over de aanbestedingsstatus voor woningcorporaties zoals die op het moment van schrijven bekend is;
    • We gaan in op de hierboven gestelde vraag of het erg zou zijn als woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden;
    • We geven aanbevelingen hoe je ketensamenwerking het beste kunt aanbesteden;
    • We sluiten af met wat een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zou kunnen betekenen in mogelijkheden en kansen voor een succesvolle ketensamenwerking.

    Deelnemen aan de lezing van Andrea en Bettina op 1 juni aanstaande? 

    Om dat wij ons kunnen voorstellen dat u na het lezen van het artikel wellicht nog vragen heeft, organiseren we op 1 juni aanstaande van 13:00 – 16:00 op het kantoor van Bird&Bird (Zuidas Amsterdam) een extra bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking. Mocht u zich daarvoor willen aanmelden, dan kunt u zich via het deelname formulier opgeven. Let op! Vol = vol.

    Continue reading
    Artikelen & publicaties

    Organisatienetwerken: ook voor corporaties de organisatievorm van de toekomst

    Voor u gelezen in een online artikel van ”de corporatie strateeg”.

    Waarom zou je je als corporatie moeten bezighouden met organisatienetwerken? En hoe groot is de kans dat zo’n organisatienetwerk daadwerkelijk slaagt? Ritske Dankert ging hierover in gesprek met Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance aan de Tilburg School of Economics and Management (Universiteit van Tilburg). Patrick deed uitgebreid onderzoek naar governance binnen diverse sectoren en naar de effectiviteit van de samenwerking binnen organisatienetwerken. Via de nevenstaande link het gehele artikel: Organisatienetwerken: ook voor corporaties de organisatievorm van de toekomst

    Noot Marcel: De beschrijving van organisatie-netwerken lijkt wel heel erg op de principes van externe ketensamenwerking (ketensamenwerking niveau 3, het stroomlijnen van zelfstandige organisaties die met elkaar producten/diensten realiseren. Ik ben zeer benieuwd hoe u dat ziet!

    Continue reading
    Onderzoek

    Beter Wonen in Nederland; een integrale aanpak voor renovatie & transformatie

    Een van de leden van het Platform Ketensamenwerking (Marloes Meer van Saint Gobain) maakte me opmerkzaam op een publicatie die ze hebben uitgebracht over Beter Wonen in Nederland. Omdat dit een heel actueel thema is, heb ik aangeboden die publicatie ook te plaatsen op dit weblog. Ketensamenwerking heeft natuurlijk als doel om klantwaarde te creëren en vanuit een bewonersperspectief is ”beter wonen” natuurlijk heel veel waard.


    De verbeteropgave van het vastgoed in Nederland is complex en gefragmenteerd. En alles moet ook nog eens gezonder, duurzamer, betaalbaarder en sneller. Maar hoe gaan we dit met elkaar doen? Om dit op te lossen moeten we de problematiek eerst beter begrijpen en ‘afpellen’ naar overzichtelijke onderwerpen. Dit kunnen we niet alleen. Daarom is Saint Gobain samen met Making Space, DWA, W/E adviseurs, Arcadis en de Woonbond een onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek hebben we ook gesproken met diverse belanghebbenden; van bewoners en vastgoedeigenaren tot uitvoerders en hoogleraren. En natuurlijk is alles onderbouwd met een uitgebreid literatuuronderzoek.

    Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de brede analyse van de verbeteropgave. In het tweede deel introduceren wij onze integrale aanpak met concrete oplossingen en strategieën voor hogere prestaties in de praktijk. Via de nevenstaande link kunt u de resultaten van het onderzoek downloaden.

    Continue reading
    Artikelen & publicaties

    Voorspelbaar onderhoud, de route naar optimale vervangingsmomenten en gespreide budgetplanning

    ‘Voor u gelezen op de website van Croonwolter & Dros, een interessant artikel over predictive maintenance”

    De komende vijf jaar gaat Croonwolter&dros zes wegtunnels van Rijkswaterstaat in West-Nederland Zuid onderhouden. Voorspelbaar onderhoud, ook wel predictive maintenance genoemd, staat hierbij centraal. Technisch manager Brendan Kleer van Croonwolter&dros en assetmanager Marcel van den Berg van Rijkswaterstaat gaan in op de plannen en verwachtingen.

    “Met voorspelbaar onderhoud streven we er in de eerste plaats naar dat we alle componenten in de tunnels op het juiste moment kunnen repareren of vervangen”, stelt Kleer. “Op die manier zorgen we er mede voor dat de tunnels veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn. Daarnaast willen we het langetermijnonderhoud beter kunnen voorspellen. Rijkswaterstaat hecht er als beheerder veel waarde aan om nauwkeurig en ruim op tijd te weten welke grote vervangingen eraan zitten te komen.”

    Continue reading