Welkom op mijn blog!


Mijn naam is dr.ing. Marcel Noordhuis, gepromoveerd op het toepassen van ketensamenwerking in de vastgoedsector. Middels deze blog breng ik artikelen, onderzoeksresultaten en ervaringen rondom de toepassing van ketensamenwerking in de vastgoedsector samen. Ook publiceer ik met enige regelmaat mijn eigen ervaringen rondom de implementatie van ketensamenwerking binnen de eigen organisatie alsook in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Op deze wijze probeer ik zowel vanuit de theorie alsook uit de praktijk een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kennis en kunde op het gebied van ketensamenwerking. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar uw vragen, ervaringen en eventuele nieuwe inzichten. U kunt mij bereiken via m.noordhuis@ketenmanagement.com
Executive Platform Ketensamenwerking

prof.dr.ir. Anke van Hal spreekt op de 4de bijeenkomst van het Executive Platform Ketensamenwerking over de relatie tussen verduurzamen en de bijdrage die ketensamenwerking daaraan kan leveren.

Komende donderdag vindt al weer de 4de bijeenkomst van het Executive Platform Ketensamenwerking plaats. Thema van deze bijeenkomst is: We moeten met zijn allen verduurzamen, maar wat biedt de verduurzaming eigenlijk voor de wijk? En hoe kan ketensamenwerking tussen partijen aan de aanbodzijde daarin een significante bijdrage leveren?  We moeten…

Continue reading
High Potential Platform Ketensamenwerking

Ymere spreekt op de 4de bijeenkomst van het High Potential Platform Ketensamenwerking

Komende donderdag vindt al weer de 4de bijeenkomst van het High Potential Ketensamenwerking plaats. Thema van deze bijeenkomst is: Hoe Ymere het volhoudt met haar co-makers (en de co-makers met Ymere)?  Woningcorporatie Ymere (77.000 woningen) werkt al sinds 2011 met co-makers. Dura Vermeer, Thunnissen en Coen Hagedoorn Bouwgroep waren dat al…

Continue reading
Onderzoek

Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij Rijkswaterstaat

Deze deelrapportage presenteert de analyse en bevindingen van de interviewronde die het onderzoeksteam van het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft uitgevoerd in kader van het onderzoek Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS in opdracht van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat in de periode december…

Continue reading
Onderzoek

Verspilde moeite, over faalkosten in de bouwsector

– Publicatie van de ABN AMRO – Faalkosten zijn een vast gegeven in de bouwsector, of het nu economisch goed gaat of niet. Uit de rapportage blijkt dat 39 procent van de ondervraagde bedrijven faalkosten heeft van 5 procent of meer van de aanneemsom. Het bouwproces is complex, waardoor het…

Continue reading
Artikelen & publicaties

Werkboek over hergebruiksmogelijkheden van grondstoffen en materialen in de industrie, de bouw en de stedelijke omgeving

– Dit is een uitgave van het lectoraat Building Future Cities van de Hogeschool Utrecht – In de afgelopen drie jaar deden studenten van de Hogeschool Utrecht voor partners uit het EFRO project Werkspoorkwartier verschillende studies naar circulaire ketens. Deze projecten leidden tot nieuwe inzichten op circulaire gebiedsherontwikkeling, bouw en…

Continue reading
Artikelen & publicaties

Woonlasten neutraal koopwoningen verduurzamen

– Door Frans Schilder en Marieke van der Staak, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving – De analyse van de mogelijkheden van eigenaren-bewoners om hun woningen te verduurzamen toont dat de wens van woonlastenneutraliteit haast onmogelijk te realiseren valt. Permanente subsidiëring van verduurzaming lijkt onvermijdelijk zolang er geen…

Continue reading
Onderzoek

Planmatig renoveren door de ogen van woningcorporaties

Om het proces van planmatige renovatieprojecten te onderzoeken hield adviesbureau Jonge Honden elf diepte-interviews met verschillende woningcorporaties. Aan de hand van een klantenreis werden de ervaringen over het gehele proces, met de betrokken actoren, besproken. Samen met en door de ogen van woningcorporaties is er antwoord gegeven op de vraag:…

Continue reading