Hoe Ymere het volhoudt met haar co-makers (en de co-makers met Ymere)

‘- Voor u gevonden op Internet –

Na jarenlang werken aan de implementatie kan ik uit het artikel halen dat de onderliggende bedrijfskundige principes voor zover ik dat kan herleiden, worden ingevuld en dat dat resulteert in een win-win voor zowel opdrachtgever, bouwers en ook de gebruikers. Ketenverlenging en continu verbeteren blijven de grote uitdagingen alsook het in stand houden van de teams. Mooi om te zien dat zelfs in tijden van economische voorspoed de partners niet vervallen in korte termijn denken en ook de opdrachtgever koersvast blijft. Ketensamenwerking is niet even geïmplementeerd, lijkt (net zoals de theorie ons voorhoudt) te resulteren in duurzaam betere prestaties.

Woningcorporatie Ymere (77.000 woningen) werkt al sinds 2011 met co-makers en voegde begin februari 2019 HSB als extra bouwbedrijf toe. Een gesprek met alle co-makers en Ymere. “Te lief voor elkaar? Nee, we houden elkaar scherp.” Op de 17de verdieping van de ADAM Toren, met uitzicht op hun Amsterdamse huizen, wordt het glas geheven. HSB uit Volendam mag zich na wat proefdraaien officieel co-maker van Ymere noemen. Dura Vermeer, Thunnissen en Coen Hagedoorn Bouwgroepwaren dat al een tijdje en blijven het de komende vijf jaar ook. De sfeer is zo goed dat iedereen zich na afloop in de karaoke-lift propt op weg naar een restaurant om een broodje te eten. Ymere-directeur Viviane Regout had tijdens het toasten de band met de co-makers een latrelatie genoemd. Ze had wel eens gehoord dat iemand het vergeleek met een huwelijk, maar dat gaat haar te ver. “Het is een relatie die tegen een stootje kan. Nevenstaand de link de naar de rest van het artikel.

 

Faalkosten in de bouw lopen jaarlijks op tot miljarden euros

‘- Voor u gevonden op Internet –

https://insights.abnamro.nl/2019/04/faalkosten-in-de-bouw-lopen-jaarlijks-op-tot-miljarden-euros/

Leuk dat ABN in het onderzoek onder andere mijn promotieonderzoek naar faalkostenreductie in de bouw heeft gebruikt…. 🙂 ik vind echter wel dat ze zeer behoudend zijn met de schatting omtrent de hoogte van de faalkosten… mijn schatting ligt 4 maal hoger (20 procent) en daarbij zit ik in de range van een andere onderzoeker die in zijn proefschrift tot 15 procent kwam… Ondanks de grote inschattingsverschillen ben ik het eens met de stelling dat de sector nog steeds veel te weinig oog heeft voor continu verbeteren..

Hoe ketenrijp zijn uw (externe) ketens (KSI)?

De Ketensamenwerkingsindex (KSI) is een methodiek om de ketenrijpheid van de samenwerking tussen organisaties te kunnen meten. Hiermee kan worden vastgesteld of organisaties die claimen in hun onderlinge samenwerking aan ketensamenwerking te doen bij de uitvoering van projecten, daadwerkelijk invulling geven aan de onderliggende principes van (externe) ketensamenwerking. Hierbij wordt de samenwerking beoordeeld vanuit 6 invalshoeken:

 1. Lange termijn samenwerking & fusie van belangen;
 2. Vroege betrokkenheid van ketenpartners;
 3. Delen van informatie;
 4. Gezamenlijk monitoren van prestaties; 
 5. Continu verbeteren; 
 6. Gezamenlijk incentive systeem.

Door sleutelfiguren uit de samenwerkende organisaties in de keten een web based meetinstrument voor te leggen, kunnen we in kaart brengen wat de ketenrijpheid is, waar de knelpunten zitten en hoe groot de kloof is tussen de huidige score en de gewenste score.  Concreet krijgt u daarmee inzicht of en in welke mate de principes van ketensamenwerking wel worden toegepast, waar zich het verbeterpotentieel bevindt en hoe veranderbereid de keten is. Omdat we het instrument recent hebben doorontwikkeld en nog aan het testen zijn, kunnen een beperkt aantal deelnemers nog een korting van € 1500 per meting krijgen

Hoe ketenrijp is uw organisatie (KMM)?

Het Keten Maturity Model (KMM) is bedoeld om te bepalen in welke mate er bij een individuele organisatie sprake is van interne ketensamenwerking. Dit met als basisgedachte dat, pas als de eigen organisatie volgens de principes van ketensamenwerking werkt, het in principe voldoende ‘’mature’’ is om überhaupt zijn rol te kunnen pakken in een externe keten(samenwerking).

Concreet krijgt u daarmee inzicht of en in welke mate de principes van ketensamenwerking wel worden toegepast, waar zich het verbeterpotentieel bevindt en hoe veranderbereid de organisatie of de keten is om de eventueel benodigde verandering te maken. Omdat we beide instrumenten recent hebben doorontwikkeld en nog aan het testen zijn, kunnen een beperkt aantal deelnemers nog een korting van € 1500 per meting krijgen. Voor meer informatie kunt u mij een mail sturen (m.noordhuis@nyenrode.nl).

Voor succesvolle pilots kunnen wij de opschaler zijn!

– Voor u gelezen in de Corporatiegids –

Het verduurzamen van de woningportefeuille van Vestia is niet bepaald een deuk in een pakje boter. Welke rol ziet ’s lands op één na grootste corporatie voor zichzelf weggelegd in de verduurzamingsopgave van de corporatiesector? In dit artikel een gesprek met Jeroen Mennink, directeur Onderhoud en Ontwikkeling bij Vestia over pionieren en opschalen. Via nevenstaande link vindt u het gehele artikel.

Wat vinden huurders van duurzaamheid?

– Voor u gevonden op Internet –

Eind vorig jaar voerde KWH een onderzoek uit naar duurzaamheid onder huurders. Ruim 10.000 huurders van 75 corporaties gaven hun mening over dit thema. Onderwerpen als betrokkenheid, de rol van de corporatie en betaalbaarheid werden daarbij onderzocht.

In deze uitgave wordt ingezoomd op de resultaten van het onderzoek. Ook heeft men aandacht voor een aantal cases uit de praktijk; hoe gaan corporaties om met duurzaamheid in relatie tot hun huurders? En wat is nodig om duurzaam gedrag onder huurders te stimuleren? Via nevenstaande link vindt u de gehele publicatie.

Programma Nyenrode Executive Platform Ketensamenwerking 2019

Nyenrode New 2019

Het Executive Platform Ketensamenwerking is bedoeld voor directeuren en bestuurders van alle schakels uit de GWW, infra en B&U sector die betrokken zijn bij en/of plannen hebben tot verbetering van de samenwerking met externe partners in de bouwkolom. Hierbij moet men denken aan eindverantwoordelijken binnen corporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten maar ook aan bouwondernemingen, installateurs, leveranciers, architecten etc.

Deelnemers tot op heden (40).

Welkom: Breman Zwolle BV, Portaal, Welbions, IJbouw, Aalberts Bouw bv, Ahold Real Estate & Construction, BAM Wonen Utrecht en Noordoost, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V. (2x), Breman Installatiebedrijf, Breman Woningbeheer Zuid, De Alliantie, De Goede beter in vastgoedonderhoud, De Kernen, GroenWest, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Hemubo, J.P. van Eesteren B.V., Janssen de Jong OnderhoudPlus, Jorritsma Bouw B.V., Miedema Bouwmaterialen, Patina Dakdenkers BV, Slokker Bouwgroep BV, Stichting Thuisvester, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, Van Son Onderhoud & Schilderwerken, VIOS, Weijman Vastgoedonderhoud, Wits Noord BV, Woningcorporatie Domijn, Woonkracht 10, Woonkwartier, Woonvizier, Woonwaard, Woonzorg, Ymere, Zaanderwijk.

Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 14 februari 2019 van 16:00 – 20:00 [geweest]

Thema: De 3de succesfactor van verduurzaming. De invloed van woningbouwprojecten met hoge energie-ambities op samenwerking en organisaties.

 Corporaties richten zich bij verduurzaming vaak op de technische en de financiële kant, maar er is nog een derde belangrijke, maar vaak onderbelichte, factor in het spel: de menselijke factor. Hoe ga je daar mee om? Wat betekent het voor de samenwerking tussen ketenpartners?

 • 16:30 – 17:30 prof. dr. Anke van Hal (Nyenrode) / professor Sustainable Building & Development en drs. Maurice Coen (Nyenrode / Stroomversnelling).
 • 17:30 – 18:15 Lopend buffet
 • 18:15 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten.

 Bijeenkomst 2: Donderdag 11 april 2019 van 16:00 – 20:00 [geweest]

Thema: Hoe kun je door (of ondanks) je langdurig te committeren aan een aantal vaste ketenpartners komen tot sterk verbeterde prestaties komen op tijd, geld en kwaliteit.   

 • 16:30 – 17:30 Eugene Janssen (Woningcorporatie Oosterpoort) en Joep Burghouts (De Variabele) nemen u mee in de stappen die ze hebben moeten doorlopen om tot sterk verbeterde prestaties in de samenwerking te komen.
 • 17:30 – 18:15 Lopend buffet
 • 18:15 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten.

Bijeenkomst 3: Donderdag 3 oktober 2019 van 16:00 – 20:00

Thema: 75% het innovatiesucces van organisaties wordt bepaald door sociale innovatie en fungeert als hefboom voor technologische innovatie. Innovatie wordt derhalve gezien als de belangrijkste uitdaging voor hedendaagse organisaties.

Het tegelijkertijd oog hebben voor innovatie én het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden blijkt echter een van de grootste obstakels voor het management van organisaties te zijn. Wat zijn de do’s en don’ts en hoe word je hierin succesvol? 

 • 16:30 – 17:30 prof.dr. Henk Volberda (Amsterdam Business School), professor of Strategic Management & Innovation
 • 17:30 – 18:15 Lopend buffet
 • 18:15 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten.

Bijeenkomst 4: Donderdag 12 december 2019 van 16:00 – 20:00

Thema: Hoe er door vergaande standaardisatie maximaal gebruik gemaakt kan worden van leercurve effecten waardoor de kosten dalen en de kwaliteit verbetert. Hierbij zal worden stilgestaan bij de mate waarin standaardisatie nodig, mogelijk of wenselijk is. 

 • 16:30 – 17:30 Hilbrand Katsma (Van Wijnen Noord), directeur productie
 • 17:30 – 18:15 Lopend buffet
 • 18:15 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten.

Deelnemen?

Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u mij mailen (m.noordhuis@nyenrode.nl). Wij verzoeken u duidelijk aan te geven of dat u wenst deel te nemen aan de bijeenkomsten voor Executives of voor High Potentials. U ontvangt dan van mij een deelnamebevestiging en een factuur op naam van het platform ketensamenwerking.

De kosten die we in rekening brengen om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executives met diner, borrel en introduce bedragen € 1.600 per jaar. De kosten om deel te nemen aan 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce bedragen €1.400 per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert.