Author

Marcel

Executive Platform, High Potential Platform

Platform Ketensamenwerking 2023 (new)

De bronafbeelding bekijken

Achtergrond

Sinds 2010 organiseren wij samen met Anke van Hal (hoogleraar duurzaamheid van Nyenrode Business Universiteit) de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking. Dit platform kent twee doelgroepen; Executives en High Potentials. Daar waar Executives met name strategisch/tactisch betrokken zijn bij de implementatie van ketensamenwerking, krijgen de High Potentials vaak de opdracht vanuit de directie/management om ketensamenwerking daadwerkelijk te (gaan)implementeren.

Voor beide doelgroepen hebben we college-reeksen ontwikkeld die handvatten bieden bij het doorgronden van de achterliggende principes van ketensamenwerking en de do’s en dont’s die bij de implementatie komen kijken. Het Executive Programma is meer strategisch/tactisch van aard en het programma voor High Potentials is meer operationeel van aard.

De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking, omdat deze wijze van samenwerken resulteert in een verbeterde prestatie op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid en bovendien veel meer inzet op samenwerken vanuit vertrouwen dan samenwerken vanuit wantrouwen met alle (tijd en geld) verslindende mechanismen die daarbij horen.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in: de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. Maar het gaat ook over het creeren van lange termijn samenwerkingsverbanden met (keten)partners waarbij: het realiseren van een fusie van belangen (win-win) in de samenwerking, het zo vroeg mogelijk betrekken van ketenpartners, delen van informatie, het gezamenlijk monitoren van prestaties, continu verbeteren en de definiering van een gezamenlijk incentive systeem van groot belang is.

De onderwerpen die in het platform behandeld worden hangen dan ook altijd samen met een van de genoemde thema’s en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler. Tevens staat dit platform stil bij datgene wat er in de (externe) samenwerking met ketenpartners moet gebeuren om duurzaam succesvol te kunnen zijn.


Het doel van het platform

 • Een verbinding leggen tussen de realisatie van de verduurzamingsopgave en het toepassen van ketensamenwerking;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers delen;
 • Reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen (en daar van te leren);
 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers koppelen waardoor er meer ketensamenwerkingsverbanden ontstaan.

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s – met inachtneming van de 1,5 meter regel – met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras, lunch en buffetruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


Deelnemen?

Het programma van het Platform is via de onderstaande links te bereiken.

Via de pagina van beide programma’s kunt u zich als lid opgeven.

Continue reading
High Potential Platform

Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2023 (NEW)

De bronafbeelding bekijken

Achtergrond

Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt managers/projectleiders/sleutelfiguren uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


Huidige deelnemers

AVW2, De Alliantie, De Variabele, Eigen Haard, Finalist IT Group B.V., Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw BV, GroenWest, Haag Wonen, Heko, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, O-Nexus, Rochdale, Saint Gobain, Stichting Dudok Wonen, Stichting Woonservice Drenthe, Talen Vastgoedonderhoud, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Wijnen Stolwijk, Wonen Limburg, Woonopmaat, Woonwaard.


Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 9 maart 2023 van 12:00 – 15:30 

De bronafbeelding bekijken

Thema: Ervaringen met de implementatie van ketensamenwerking zowel vanuit de theorie alsook de praktijk door dr.ing. Marcel Noordhuis (ketenmanagement.com)

De implementatie van (in- en externe) ketensamenwerking is gebaseerd op diverse onderliggende bouwstenen. Het is goed om deze samen met de deelnemers te doorlopen zodat iedereen hetzelfde beeld heeft wat er komt kijken bij de implementatie van ketensamenwerking. Tevens zal Marcel vanuit zijn ervaring als consultant en directeur van verschillende (installatie) bedrijven de deelnemers meenemen in zijn ervaringen bij de implementatie van (in- en externe) ketensamenwerking. 

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door dr.ing. Marcel Noordhuis (Partner@ketenmanagement.com)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 2: Donderdag 4 mei 2023 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

De bronafbeelding bekijken

Thema: Praktijkervaringen en resultaten van SallandWonen met Ketensamenwerking door Marijke Kool (SallandWonen).

In dit college deelt SallandWonen haar jarenlange ervaringen rondom de toepassing van ketensamenwerking die ze samen met bouwbedrijf Mateboer en bouwbedrijf Salverda hebben vormgegeven. Naar eigen zeggen gaat men in de samenwerking veel verder dan gebruikelijk is in de sector. Hoe men dat heeft aangepakt en wat de resultaten zijn wil men graag met de deelnemers delen.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Marijke Kool (Bestuurster van SallandWonen)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 14 september 2023 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

De bronafbeelding bekijken

Thema: Circulariteit en ketensamenwerking door prof.dr.ir. Vincent Gruis.

Bij circulaire bouweconomie gaat het niet alleen om nieuwe bouwproducten en nieuwe materialen. Circulariteit moet ook in de keten goed zijn georganiseerd. Niet alleen bij de start, maar ook bij realisatie en langjarig. Elkaars handen vasthouden. Je zou het als de overtreffende trap kunnen zien van wat we ketensamenwerking noemen. Hij neemt u mee in zijn visie en de do’s en dont’s om succesvol te worden en te blijven.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door prof.dr.ir. Vincent Gruis (TU)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 16 november 2023 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

De bronafbeelding bekijken

Thema: De impact van (het gemis aan) vertrouwen op het resultaat van bouwprojecten door dr. Jelle Koolwijk (TU-Delft). 

Ketensamenwerking geldt als een recept voor beter en voordeliger bouwen, maar vereist groot onderling vertrouwen. Juist daarop loopt het geregeld spaak, constateert Jelle Koolwijk in zijn uitgevoerde promotieonderzoek. Als opdrachtgever ga je een langdurige samenwerking aan met één of meerdere partijen, waarmee je in nauw overleg zoekt naar de ideale aanpak van een opgave. Geheimen zijn er niet, de partijen laten met de boeken op tafel zien wat slimmer of voordeliger kan. Het idee is dat vakmanschap van de aannemer en zijn onderaannemers op die manier maximaal wordt benut en de opdrachtgever een beter eindresultaat krijgt. Vaak lukt dat, maar het gaat geregeld mis. De manier waarop partijen omgaan met de regels van het systeem zijn bepalend. Als die halverwege de rit worden gewijzigd of worden gebruikt als controle-instrument, is dat vaak fataal.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door dr. Jelle Koolwijk (TU-Delft)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.

Deelname en Corona

Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we een aantal zekerheden ingebouwd:

 • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
 • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
 • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
 • Hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

   
  Ik zou graag (aankruizen wat uw wensen zijn):

  Continue reading
  Executive Platform

  Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2023 (NEW)

  De bronafbeelding bekijken

  Achtergrond

  Het Executive Platform Ketensamenwerking brengt directeuren/bestuurders uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking. De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie alsook in de samenwerking met ketenpartners nodig is om de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


  Huidige deelnemers

  Aalberts Bouw bv, AVW2, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V., Bouwbedrijf Joziasse B.V., Coen Hagedoorn Utrecht B.V., De Alliantie, De Variabele, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Groothuis Bouwgroep, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Heko, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, Patina Dakdenkers BV, Peilon B.V., ROZA Groep BV, Slokker Bouwgroep BV, Smits Vastgoedzorg, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, ToekomstGroep B.V., Van der Meijs Renovatie & Onderhoud, Van Mierlo Dinkq, VIOS, Vivare, VORM 2050 B.V., Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Limburg, Woonzorg, Ymere, Zaanderwijk.


  Bijeenkomst 1: Donderdag 9 maart 2023 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

  De bronafbeelding bekijken

  Thema: Hoe blijf je als bedrijf succesvol in een snel veranderende wereld, hoe verbeter je je resultaat en hoe word je wendbaarder? Door Michel van Buren (BLMC) samen met Jack van der Veen (Nyenrode) auteur van het boek ”regisseer de keten”. 

  In de huidige wereld van snelle veranderingen en hoge eisen door consumenten en maatschappij wordt dat steeds uitdagender. Met strategische ketensamenwerking kijk je over de grenzen van afdelingen en het bedrijf heen en werk je samen aan werkelijk onderscheid en klantwaarde. Een keten die op elkaar is ingespeeld en waarde centraal stelt, functioneert beter, sneller, goedkoper, duurzamer, en is innovatiever, klantvriendelijker en wendbaarder. Daarom wordt in deze lezing de theoretische belofte aan de dagelijkse praktijk gekoppeld. Een aantal voorbeelden uit het boek ”Regisseer de Keten” laten zien hoe verschillende organisaties door middel van ketensamenwerking hun succes vergroten.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door Michel van Buren, directeur BLMC
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 2: Donderdag 4 mei 2023 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

  De bronafbeelding bekijken

  Thema: Hoe kunnen we de energietransitie in kwetsbare wijken verbinden met andere (leefbaarheids)opgaven, zodat we niet alleen duurzame wijken, maar ook op andere terreinen betere wijken kunnen realiseren door prof.dr.ir. Anke van Hal (Nyenrode). 

  Na drie jaar experimenteren is de balans opgemaakt. De belangrijkste conclusie is dat het heel goed mogelijk is om de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met de aanpak van sociale opgaven, maar dat dit niet eenvoudig is. In de deelnemende wijken zijn waardevolle stappen gezet en belangrijke lessen geleerd. In dit college presenteert Anke de oogst, zodat partijen de vruchten kunnen plukken van al die jaren onderzoek doen. De verduurzaming van onze wijken is immers nog in volle gang en snelheid is en blijft geboden!

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door prof.dr.ir. Anke van Hal, hoogleraar duurzaamheid (Nyenrode)
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 3: Donderdag 14 september 2023 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

  De bronafbeelding bekijken

  Thema: leerpunten van 10 jaar implementeren van ketensamenwerking bij de woningcorporatie Alliantie door Miranda Schreur-Vianen.

  De Alliantie is al minstens 10 jaar bezig met de implementatie van ketensamenwerking en is inmiddels bezig met de 2.0 versie van hun eerdere succesvolle implementatie-aanpak. In dit college reflecteren ze op die periode en delen ze de do’s en dont’s en hun best practices. Ook staan ze stil bij wat ze allemaal hebben weten te bereiken en wat daarvoor nodig was. Ook staan ze stil bij de doorontwikkeling van hun implementatie aanpak en hoe die verschilt met de eerdere aanpakken en wat de huidige uitdagingen zijn.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door Miranda Schreur – Vianen (Alliantie) 
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 4: Donderdag 16 november 2023 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

  De bronafbeelding bekijken

  Thema: Hoe we de energievraag kunnen reduceren, duurzame energie opwekking kunnen vergroten en meer bio-based en circulair kunnen bouwen door prof.dr.ir. Henk Visscher (TU-Delft). 

  De komende decennia hebben we grote uitdagingen in de woningvoorraad. Er is een enorme vraag (tot 2030: 1 miljoen) naar meer en betaalbare woningen. Daarnaast moet de gehele voorraad CO2 vrij en energieneutraal zijn. Dit vereist een reductie van de energievraag, opwekking van duurzame energie en gebruik van biobased en circulaire producten. In de afgelopen decennia is de gemiddelde grootte van huishoudens afgenomen en zijn woningen groter. Gemiddeld gebruiken we per persoon steeds meer m2. Dat heeft ook een grote impact op de energievraag en het gebruik van bouwmaterialen en benodigde bouwgrond. Tijdens deze bijeenkomst geeft Henk een college over deze thematiek en gaat hij in op mogelijke oplossingsrichtingen voor deze uitdagingen.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door prof.dr.ir. H.J. Visscher, hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie (TU Delft)
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Huidige deelnemers

  Aalberts Bouw bv, AVW2, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V., Bouwbedrijf Joziasse B.V., Coen Hagedoorn Utrecht B.V., De Alliantie, De Variabele, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Groothuis Bouwgroep, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Heko Onderhoud BV, Hemubo, Mens Zeist, Patina Dakdenkers BV, Peilon B.V., ROZA Groep BV, Slokker Bouwgroep BV, Smits Vastgoedzorg, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, ToekomstGroep B.V., Van der Meijs Renovatie & Onderhoud, Van Mierlo Dinkq, Van Wijnen Amsterdam, VIOS, Vivare, VORM 2050 B.V., Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Limburg, Woonzorg, Ymere, Zaanderwijk


  Locatie 

  De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


  Deelname en Corona

  Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2022 een aantal zekerheden ingebouwd:

  • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
  • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
  • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
  • Hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

  Deelnemen?

  De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executive’s met borrel, dinerbuffet en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.600 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

    
   Ik zou graag (aankruizen wat uw wensen zijn):

   Continue reading
   Onderzoek

   Beter Wonen in Nederland; een integrale aanpak voor renovatie & transformatie

   Een van de leden van het Platform Ketensamenwerking (Marloes Meer van Saint Gobain) maakte me opmerkzaam op een publicatie die ze hebben uitgebracht over Beter Wonen in Nederland. Omdat dit een heel actueel thema is, heb ik aangeboden die publicatie ook te plaatsen op dit weblog. Ketensamenwerking heeft natuurlijk als doel om klantwaarde te creëren en vanuit een bewonersperspectief is ”beter wonen” natuurlijk heel veel waard.


   De verbeteropgave van het vastgoed in Nederland is complex en gefragmenteerd. En alles moet ook nog eens gezonder, duurzamer, betaalbaarder en sneller. Maar hoe gaan we dit met elkaar doen? Om dit op te lossen moeten we de problematiek eerst beter begrijpen en ‘afpellen’ naar overzichtelijke onderwerpen. Dit kunnen we niet alleen. Daarom is Saint Gobain samen met Making Space, DWA, W/E adviseurs, Arcadis en de Woonbond een onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek hebben we ook gesproken met diverse belanghebbenden; van bewoners en vastgoedeigenaren tot uitvoerders en hoogleraren. En natuurlijk is alles onderbouwd met een uitgebreid literatuuronderzoek.

   Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de brede analyse van de verbeteropgave. In het tweede deel introduceren wij onze integrale aanpak met concrete oplossingen en strategieën voor hogere prestaties in de praktijk. Via de nevenstaande link kunt u de resultaten van het onderzoek downloaden.

    

    

   Continue reading
   Executive Platform

   Resterende bijeenkomsten Executive Platform Ketensamenwerking 2022

   Achtergrond

   Het Executive Platform Ketensamenwerking brengt directeuren/bestuurders uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.


   Deelnemers 2022 (39)

   Aalberts Bouw bv, AVW2, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V., Bouwbedrijf Joziasse B.V., Coen Hagedoorn Utrecht B.V., De Alliantie, De Variabele, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Groothuis Bouwgroep, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Heko, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, Patina Dakdenkers BV, Peilon B.V., ROZA Groep BV, Slokker Bouwgroep BV, Smits Vastgoedzorg, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, ToekomstGroep B.V., Van der Meijs Renovatie & Onderhoud, Van Mierlo Dinkq, VIOS, Vivare, VORM 2050 B.V., Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Limburg, Woonzorg, Ymere, Zaanderwijk.


   Data en resterende programma

   Bijeenkomst 3: Donderdag 8 september 2022 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

   Thema: Strategisch innoveren in Ecosystemen.

   Organisaties dienen in de huidige tijd van disruptieve veranderingen op andere, innovatieve organiseerprincipes over te stappen. Principes waarin het samenwerken met ketenpartners, overheden, consultants, universiteiten en (zelfs ook) concurrenten, de leidraad is. Waarom? Door uiteenlopende partijen bij elkaar te zetten, in al hun diversiteit en interdisciplinariteit te laten samenwerken en onderling kennis te laten delen, ontstaat eerder innovatie en meer collectieve intelligentie. Binnen zo’n ecosysteem bevindt zich een groter oplossend vermogen.

   • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
   • 16:30 – 17:30 College door prof.dr. A. Roobeek (Nyenrode)
   • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
   • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
   • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
   • 20:00 Borrel en napraten

   Bijeenkomst 4: Donderdag 10 november 2022 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

   Thema: Circulariteit en ketensamenwerking. 

   Bij circulaire bouweconomie gaat het niet alleen om nieuwe bouwproducten en nieuwe materialen. Circulariteit moet ook in de keten goed zijn georganiseerd. Niet alleen bij de start, maar ook bij realisatie en langjarig. Elkaars handen vasthouden. Je zou het als de overtreffende trap kunnen zien van wat we ketensamenwerking noemen. Hij neemt u mee in zijn visie en de do’s en dont’s om succesvol te worden en te blijven.

   • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
   • 16:30 – 17:30 College door prof.dr.ir. V. Gruis (TU)
   • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
   • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
   • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
   • 20:00 Borrel en napraten

   Locatie 

   De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s – met inachtneming van de 1,5 meter regel – met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.

   Deelname en Corona

   Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2022 een aantal zekerheden ingebouwd:

   • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
   • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
   • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
   • Hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle handouts en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

   Deelnemen?

   De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executive’s met borrel, dinerbuffet en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.600 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

     
    Ik zou graag (aankruizen wat uw wensen zijn):

    Continue reading
    High Potential Platform

    Resterende bijeenkomsten van het High Potential Platform Ketensamenwerking 2022

    Hiernavolgend het overzicht van de (resterende) bijeenkomsten van het High Potential Platform Ketensamenwerking 2022. Indien u ook lid wilt worden dan kunt u zich via onderstaande deelnameformulier opgegeven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Data en programma

    Bijeenkomst 3: Donderdag 8 september 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

    Thema: Samenwerking rond de verduurzaming van gebouwen met historische waarde. 

    20% van de bestaande gebouwen in NL dateert van voor 1940. Deze gebouwen hebben erfgoedwaarde, maar de meeste zijn geen beschermde monumenten. Toch kun je daar vaak niet zomaar standaard verduurzamingsmaatregelen toepassen. In hun bijdrage staan ze stil bij de do’s en dont’s bij de verduurzaming van dergelijke gebouwen.

    • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
    • 13:00 – 14:00 College door prof.dr.ir. Anke van Hal & ir. Birgit Dulski (Nyenrode)
    • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
    • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
    • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

     


    Bijeenkomst 4: Donderdag 10 november 2022 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

    De bronafbeelding bekijken

    Thema: Ketensamenwerking & ICT, de uitdagingen in de samenwerking tussen bouwpartijen op het digitale vlak.

    Een van de onderliggende aspecten van externe ketensamenwerking is de wijze waarop informatie wordt gedeeld die partijen nodig hebben om hun werkzaamheden in de samenwerking efficient en effectief te kunnen uitvoeren. Veelal zien we dat zowel aan de KCC kant, de planningszijde, alsook de uitvoering- en opleverzijde data nodig is om te kunnen volgen of partijen de goede dingen doen en de dingen goed doen. Veel van deze zaken zijn vaak niet of nauwelijks geregeld, of….. een partij verzint iets ”slims” en legt het de andere partijen op zonder de impact van zijn keuzes te kunnen overzien. Jos Vervoort zal in zijn lezing stilstaan bij de zaken die hij in de praktijk in de samenwerking corporaties en bouwpartijen tegen komt en zal tevens aangeven hoe daarmee om te gaan.

    • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
    • 13:00 – 14:00 College door ir. Jos Vervoort MMC (AVW2)
    • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
    • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
    • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

    Deelnemers 2022

    AVW2, De Alliantie, De Variabele, Eigen Haard, Finalist IT Group B.V., Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw BV, GroenWest, Haag Wonen, Heko Onderhoud BV, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, O-Nexus, Rochdale, Saint Gobain, Stichting Dudok Wonen, Stichting Woonservice Drenthe, Talen Vastgoedonderhoud, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Wijnen Stolwijk, Wonen Limburg, Woonopmaat, Woonwaard.


    Locatie 

    De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s – met inachtneming van de 1,5 meter regel – met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


    Deelname en Corona

    Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2022 een aantal zekerheden ingebouwd:

    • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
    • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
    • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen (indien de Corona regels dat toelaten), maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
    • Hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle handouts en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

    Deelnemen?

    De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

      
     Ik zou graag (aankruizen wat uw wensen zijn):

     Continue reading
     Artikelen & publicaties

     Voorspelbaar onderhoud, de route naar optimale vervangingsmomenten en gespreide budgetplanning

     ‘Voor u gelezen op de website van Croonwolter & Dros, een interessant artikel over predictive maintenance”

     De komende vijf jaar gaat Croonwolter&dros zes wegtunnels van Rijkswaterstaat in West-Nederland Zuid onderhouden. Voorspelbaar onderhoud, ook wel predictive maintenance genoemd, staat hierbij centraal. Technisch manager Brendan Kleer van Croonwolter&dros en assetmanager Marcel van den Berg van Rijkswaterstaat gaan in op de plannen en verwachtingen.

     “Met voorspelbaar onderhoud streven we er in de eerste plaats naar dat we alle componenten in de tunnels op het juiste moment kunnen repareren of vervangen”, stelt Kleer. “Op die manier zorgen we er mede voor dat de tunnels veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn. Daarnaast willen we het langetermijnonderhoud beter kunnen voorspellen. Rijkswaterstaat hecht er als beheerder veel waarde aan om nauwkeurig en ruim op tijd te weten welke grote vervangingen eraan zitten te komen.”

     Continue reading
     Artikelen & publicaties

     In 5 stappen naar vertrouwen: case ProRail [2021]

     – Voor u gevonden op het web, een artikel uit het blad Deal! –

     De komende zes jaar vindt groot onderhoud plaats aan de Schipholspoor-tunnel. ProRail heeft het contract gegund aan Strukton Rail en VolkerRail. In dit artikel wordt door Richard Mattheij en Alf Smolders beschreven hoe de opbouw van vertrouwen tussen de partijen die betrokken zijn bij het project Groot Onderhoud Schipholspoortunnel (GOS, zie kader) aangepakt werd. Dit aan de hand van de volgende vijf stappen: 

     1. Bewust worden: inzicht en begrijpen;
     2. Ervaren: zelf beproeven door gaming;
     3. Relationeel contracteren: gunnen op samenwerken;
     4. Meten: inzicht van ontwikkelbare factoren van vertrouwen;
     5. Groeien en ontwikkelen: verbeteren met gerichte interventies.

     Via nevenstaande link kunt u het gehele artikel bekijken: In-5-stappen-naar-vertrouwen-case-ProRail.pdf

     Continue reading
     Onderzoek

     Samen naar een duurzame en leefbare wijk, lessen van drie jaar experimenteren in kwetsbare wijken

     – Een publicatie van o.a. prof.dr. Anke van Hal (Nyenrode) mijn partner in crime op het platform ketensamenwerking –

     Begin 2019 ging het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken officieel van start met vijftien deelnemende wijken. Gaandeweg sloten nog drie wijken zich bij het programma aan, terwijl er eind 2020 één afscheid nam. De partijen die deelnamen aan het programma wilden met behulp van elkaars kennis en ervaringen, en de kennis en ondersteuning van Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, in de praktijk onderzoeken hoe de energietransitie kon worden verbonden met de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken in deze wijken. Via de nevenstaande link kunt u de rapportage inzien Samen-naar-een-duurzame-en-leefbare-wijk.pdf

     Continue reading
     Artikelen & publicaties, Onderzoek

     leiderschap bij Ketensamenwerking

     Zoals de oplettende lezer weet ben ik in 2015 gepromoveerd bij prof.dr. Jack van der Veen (hoogleraar Supply Chain Management @ Nyenrode) en is hij een regelmatige schrijver van diverse artikelen en publicaties. Enige tijd geleden kwam ik dan ook een publicatie van zijn hand tegen die specifiek in gaat op de rol van leiderschap bij ketensamenwerking. De implementatie van ketensamenwerking vergt namelijk een heel ander type leiderschap dan het traditioneel (hiërarchisch. Omdat ik deze publicatie nog niet op mijn weblog had vermeld, wil ik u deze niet onthouden. 

     In deze publicatie wordt ingegaan op wat ‘goed leiderschap’ is voor een supply chain manager bij Ketensamenwerking (KSW). Daartoe wordt eerst besproken wat ‘goed leiderschap’ in algemene zin is door een koppeling te maken met de context waarbinnen leiderschap wordt uitgeoefend. Vervolgens wordt die context nader ingevuld, eerst middels een formele definitie van Supply Chain Management (SCM) en hoe KSW als specifiek managementparadigma daarbinnen past, en vervolgens door de plaats van een supply chain manager in de voortbrengingsketen aan te geven. Vanuit het geschetste perspectief worden daarna zes aandachtspunten voor KSW leiderschap toegelicht. Via nevenstaande link kunt u de publicatie downloaden: Leiderschap-bij-ketensamenwerking.pdf

     Continue reading