Author

Marcel

Artikelen & publicaties, Resultaten (cijfers) - praktijk

Ervaringen Cazas Wonen met de toepassing van Ketensamenwerking

Afgelopen week kwam ik een artikel tegen op de website van Aedes waarin Egbert Kunst (Cazas Wonen) een inkijkje geeft in de ervaringen die de organisatie heeft opgedaan met de toepassing van Ketensamenwerking. Voor mijn volgers die dat artikel hebben gemist, volgt bijgaand de link Ervaringen ketensamenwerking Cazas

Toevalligerwijs spreekt Egbert Kunst op 14 september op het High Potential Platform Ketensamenwerking. Mocht u nog vragen aan hem hebben, dan kunt u die op die bijeenkomst aan hem stellen.

Continue reading
Resultaten (cijfers) - praktijk

Ketensamenwerking leidt tot betere prestaties – de ervaringen van ZOwonen & Partners

Vele partijen zijn tegenwoordig bezig met de toepassing van ketensamenwerking. We komen echter nog (te) veel partijen tegen die onder de noemer ketensamenwerking, een traditionele manier van werken hernoemen. De implementatie van ketensamenwerking vergt echt een andere manier van werken. De belofte van ketensamenwerking is dan, dat je daarmee tot verbeterde prestaties komt op tijd, geld, kwaliteit en aantallen en daardoor meer klantwaarde realiseert dan op de traditionele manier van werken.

Er zijn nog maar weinig partijen die ”hard” kunnen maken dat de toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot betere prestaties. In deze opname van ZOwonen en haar ketenpartners, blijkt dat de toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk heeft geleid tot meetbaar betere prestaties. Via nevenstaande link kunt u hun video verslag bekijken! Veel kijkplezier en inspiratie gewenst.

 

 

Continue reading
Artikelen & publicaties, Executive Platform, High Potential Platform

Mogelijkheden en kansen voor de toepassing van ketensamenwerking indien woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden

Voorwoord door dr. Marcel Noordhuis

In de afgelopen maanden hoor ik in mijn interim- en consultancy praktijk steeds meer vragen van corporaties en hun partners rondom de impact die de mogelijke aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zou kunnen hebben op het kunnen/mogen toepassen van ketensamenwerking.

Om deze ‘onrust’ weg te nemen heb ik contact gezocht met twee specialisten op dit vakgebied waarmee ik in het verleden vaker heb samengewerkt bij het implementeren van ketensamenwerking, Bettina Hertstein en Andrea Chao. Beiden waren bereid om een artikel te schrijven waarin ze ingaan op de belangrijke vraag of ketensamenwerking nog steeds mogelijk is, als corporaties verplicht worden te gaan aanbesteden. Via nevenstaande link kunt u het artikel downloaden:

Inleiding

Regelmatig komen vragen bij woningcorporaties en hun ketenpartners aan de orde over aanbestedingsplicht bij ketensamenwerking. Komt die er nou wel of niet? Hoe zit dat en waar hangt dat vanaf? En als die er komt, mogen we dan nog wel in ketensamenwerking samenwerken? Hoe zorgen we ervoor dat we nu al voorsorteren op die mogelijke plicht zodat we niet achteraf onze samenwerking moeten verbreken?

 • Wij starten het artikel met een veel gehoorde stelling en volgen met enkele feiten en onjuistheden over wat er zoal de ronde doet;
 • Daarna wordt zo praktisch mogelijk ingestoken om de lezer inzicht te geven in de hoofdpijlers van mededinging waaraan alle partijen zich moeten houden, ongeacht of woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden;
 • Daarop aansluitend bespreken we het thema van het aanbesteden van ketensamenwerking in Nederland en de internationale ketensamenwerkingsvorm;
 • Vervolgens informeren we u over de aanbestedingsstatus voor woningcorporaties zoals die op het moment van schrijven bekend is;
 • We gaan in op de hierboven gestelde vraag of het erg zou zijn als woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden;
 • We geven aanbevelingen hoe je ketensamenwerking het beste kunt aanbesteden;
 • We sluiten af met wat een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zou kunnen betekenen in mogelijkheden en kansen voor een succesvolle ketensamenwerking.

Deelnemen aan de lezing van Andrea en Bettina op 1 juni aanstaande? 

Om dat wij ons kunnen voorstellen dat u na het lezen van het artikel wellicht nog vragen heeft, organiseren we op 1 juni aanstaande van 13:00 – 16:00 op het kantoor van Bird&Bird (Zuidas Amsterdam) een extra bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking. Mocht u zich daarvoor willen aanmelden, dan kunt u zich via het deelname formulier opgeven. Let op! Vol = vol.

Continue reading
Artikelen & publicaties

Organisatienetwerken: ook voor corporaties de organisatievorm van de toekomst

Voor u gelezen in een online artikel van ”de corporatie strateeg”.

Waarom zou je je als corporatie moeten bezighouden met organisatienetwerken? En hoe groot is de kans dat zo’n organisatienetwerk daadwerkelijk slaagt? Ritske Dankert ging hierover in gesprek met Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance aan de Tilburg School of Economics and Management (Universiteit van Tilburg). Patrick deed uitgebreid onderzoek naar governance binnen diverse sectoren en naar de effectiviteit van de samenwerking binnen organisatienetwerken. Via de nevenstaande link het gehele artikel: Organisatienetwerken: ook voor corporaties de organisatievorm van de toekomst

Noot Marcel: De beschrijving van organisatie-netwerken lijkt wel heel erg op de principes van externe ketensamenwerking (ketensamenwerking niveau 3, het stroomlijnen van zelfstandige organisaties die met elkaar producten/diensten realiseren. Ik ben zeer benieuwd hoe u dat ziet!

Continue reading
Executive Platform, High Potential Platform

Achtergrond en programma Platform Ketensamenwerking 2023

De bronafbeelding bekijken

Sinds 2010 organiseren wij samen met Anke van Hal (hoogleraar duurzaamheid van Nyenrode Business Universiteit) de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking. Dit platform kent twee doelgroepen; Executives en High Potentials. Daar waar Executives met name strategisch/tactisch betrokken zijn bij de implementatie van ketensamenwerking, krijgen de High Potentials vaak de opdracht vanuit de directie/management om ketensamenwerking daadwerkelijk te (gaan)implementeren. Voor beide doelgroepen hebben we college-reeksen ontwikkeld die handvatten bieden bij het doorgronden van de achterliggende principes van ketensamenwerking en de do’s en dont’s die bij de implementatie komen kijken. Het Executive Programma is meer strategisch/tactisch van aard en het programma voor High Potentials is meer operationeel van aard.

Continue reading
Artikelen & publicaties

Bedrijven die goed samenwerken zijn significant succesvoller

‘Publicatie in het blad Binnenlands Bestuur [Aug. 2022]’

De bronafbeelding bekijken

Een goede samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie is een belangrijke voorwaarde voor succes. Dat geldt in het bedrijfsleven, maar ook in de publieke sector. Betere ketensamenwerking begint met inzicht in de belangen, behoeftes en verwachtingen van andere schakels in de keten, zeggen Frans van Rheenen en Robert Tjoe Nij.

“Er is best wel wat onderzoek gedaan naar organisaties die goed samenwerken in ketens en netwerken. Bedrijven die dat goed kunnen blijken bijvoorbeeld significant succesvoller te zijn dan organisaties die daar niet zo goed in zijn. Veel organisaties zijn van huis uit meer naar binnen gericht dan naar buiten”, zegt Tjoe Nij. Via nevenstaande link kunt u het gehele artikel lezen:

Continue reading
High Potential Platform

Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2023

De bronafbeelding bekijken

Achtergrond

Het High Potential Platform Ketensamenwerking brengt managers/projectleiders/sleutelfiguren uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


Deelnemers 

Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V., Casaz Wonen, De Alliantie, Eigen Haard, Finalist IT Group B.V., Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw BV, Hemink Groep, Hemubo, Mens Zeist, O-Nexus, Rochdale, Saint Gobain, SealteQ, Stichting Dudok Wonen, Stichting Eigen Bouw, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van Wijnen Stolwijk, Wonen Limburg, Woonbedrijf.


Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 9 maart 2023 van 12:00 – 15:30 [geweest]

De bronafbeelding bekijken

Thema: Ervaringen met de implementatie van ketensamenwerking zowel vanuit de theorie alsook de praktijk door dr.ing. Marcel Noordhuis (ketenmanagement.com)

De implementatie van (in- en externe) ketensamenwerking is gebaseerd op diverse onderliggende bouwstenen. Het is goed om deze samen met de deelnemers te doorlopen zodat iedereen hetzelfde beeld heeft wat er komt kijken bij de implementatie van ketensamenwerking. Tevens zal Marcel vanuit zijn ervaring als consultant en directeur van verschillende (installatie) bedrijven de deelnemers meenemen in zijn ervaringen bij de implementatie van (in- en externe) ketensamenwerking. 


Bijeenkomst 2: Donderdag 13 april 2023 van 12:00 – 15:30 [geweest]

De bronafbeelding bekijken

Thema: Praktijkervaringen en resultaten van SallandWonen met Ketensamenwerking door Marijke Kool (SallandWonen), Mateboer en Salverda.

In dit college deelt SallandWonen haar jarenlange ervaringen rondom de toepassing van ketensamenwerking die ze samen met bouwbedrijf Mateboer en bouwbedrijf Salverda hebben vormgegeven. Naar eigen zeggen gaat men in de samenwerking veel verder dan gebruikelijk is in de sector. Hoe men dat heeft aangepakt en wat de resultaten zijn wil men graag met de deelnemers delen.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Marijke Kool (Bestuurster van SallandWonen), Mateboer en Salverda.
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 14 september 2023 van 12:00 – 15:30 [geweest]

De bronafbeelding bekijken

Thema: Duurzaamheid, circulariteit en ketensamenwerking door Egbert Kunst (Cazas Wonen).

Het implementeren van een duurzaamheidsambitie heeft niet alleen grote consequenties voor het managen van de vastgoedportefeuille, maar ook voor de wijze waarop de ambitie vertaald dient te worden naar de praktijk. Hoe pak je dit nu aan? Heeft het alleen consequentie voor de bouwopgave zelf of heeft het ook grote consequenties voor de wijze waarop partijen met elkaar samenwerken? Egbert neemt u mee in zijn visie en de do’s en dont’s om succesvol te worden en te blijven. Hoe kunnen we samen onze doelstelling halen (betaalbare gezonde duurzame woningen)?

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door Egbert Kunst (Cazas Wonen)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 16 november 2023 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

De bronafbeelding bekijken

Thema: De impact van (het gemis aan) vertrouwen op het resultaat van bouwprojecten door dr. Jelle Koolwijk (TU-Delft). 

Ketensamenwerking geldt als een recept voor beter en voordeliger bouwen, maar vereist groot onderling vertrouwen. Juist daarop loopt het geregeld spaak, constateert Jelle Koolwijk in zijn uitgevoerde promotieonderzoek. Als opdrachtgever ga je een langdurige samenwerking aan met één of meerdere partijen, waarmee je in nauw overleg zoekt naar de ideale aanpak van een opgave. Geheimen zijn er niet, de partijen laten met de boeken op tafel zien wat slimmer of voordeliger kan. Het idee is dat vakmanschap van de aannemer en zijn onderaannemers op die manier maximaal wordt benut en de opdrachtgever een beter eindresultaat krijgt. Vaak lukt dat, maar het gaat geregeld mis. De manier waarop partijen omgaan met de regels van het systeem zijn bepalend. Als die halverwege de rit worden gewijzigd of worden gebruikt als controle-instrument, is dat vaak fataal.

 • 12:00 – 13:00 Ontvangst & lunch
 • 13:00 – 14:00 College door dr. Jelle Koolwijk (TU-Delft)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.

Deelname

Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we een aantal zekerheden ingebouwd:

 • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
 • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
 • Voor de live bijeenkomst geldt dat u 1 introduce kunt meenemen, maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
 • Hebben we een eigen SharePoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

   
  Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

  Continue reading
  Executive Platform

  Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2023

  De bronafbeelding bekijken

  Achtergrond

  Het Executive Platform Ketensamenwerking brengt directeuren/bestuurders uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking. De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie alsook in de samenwerking met ketenpartners nodig is om de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


  Deelnemers

  Aalberts Bouw bv, AVW2, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V., Casaz Wonen, Coen Hagedoorn, De Alliantie, De Variabele, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Heko Onderhoud BV, Mens Zeist, Patina Dakdenkers BV, Peilon B.V., Portaal (V.O.C.) B.V., Slokker Bouwgroep BV, Smits Vastgoedzorg, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, Thus Wonen, ToekomstGroep B.V., Van der Meijs Renovatie & Onderhoud, Van Mierlo Dinkq, Van Son Projectonderhoud BV, Wonen Limburg, Woonzorg, ZOwonen..


  Programma

  Bijeenkomst 1: Donderdag 9 maart 2023 van 15:30 – 20:00 [geweest]

  De bronafbeelding bekijken

  Thema: Hoe blijf je als bedrijf succesvol in een snel veranderende wereld, hoe verbeter je je resultaat en hoe word je wendbaarder? Door Michel van Buren (BLMC) samen met Jack van der Veen (Nyenrode) auteur van het boek ”regisseer de keten”. 

  In de huidige wereld van snelle veranderingen en hoge eisen door consumenten en maatschappij wordt dat steeds uitdagender. Met strategische ketensamenwerking kijk je over de grenzen van afdelingen en het bedrijf heen en werk je samen aan werkelijk onderscheid en klantwaarde. Een keten die op elkaar is ingespeeld en waarde centraal stelt, functioneert beter, sneller, goedkoper, duurzamer, en is innovatiever, klantvriendelijker en wendbaarder. Daarom wordt in deze lezing de theoretische belofte aan de dagelijkse praktijk gekoppeld. Een aantal voorbeelden uit het boek ”Regisseer de Keten” laten zien hoe verschillende organisaties door middel van ketensamenwerking hun succes vergroten.


  Bijeenkomst 2: Donderdag 13 april 2023 van 15:30 – 20:00 [geweest]

  De bronafbeelding bekijken

  Thema: Hoe we de energievraag kunnen reduceren, duurzame energie opwekking kunnen vergroten en meer bio-based en circulair kunnen bouwen door prof.dr.ir. Henk Visscher (TU-Delft). 

  De komende decennia hebben we grote uitdagingen in de woningvoorraad. Er is een enorme vraag (tot 2030: 1 miljoen) naar meer en betaalbare woningen. Daarnaast moet de gehele voorraad CO2 vrij en energieneutraal zijn. Dit vereist een reductie van de energievraag, opwekking van duurzame energie en gebruik van biobased en circulaire producten. In de afgelopen decennia is de gemiddelde grootte van huishoudens afgenomen en zijn woningen groter. Gemiddeld gebruiken we per persoon steeds meer m2. Dat heeft ook een grote impact op de energievraag en het gebruik van bouwmaterialen en benodigde bouwgrond. Tijdens deze bijeenkomst geeft Henk een college over deze thematiek en gaat hij in op mogelijke oplossingsrichtingen voor deze uitdagingen.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door prof.dr.ir. H.J. Visscher, hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie (TU Delft)
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 3: Donderdag 14 september 2023 van 15:30 – 20:00 [geweest]

  De bronafbeelding bekijken

  Thema: leerpunten van 10 jaar implementeren van ketensamenwerking bij de woningcorporatie Alliantie door Miranda Schreur-Vianen.

  De Alliantie is al minstens 10 jaar bezig met de implementatie van ketensamenwerking en is inmiddels bezig met de 2.0 versie van hun eerdere succesvolle implementatie-aanpak. In dit college reflecteren ze op die periode en delen ze de do’s en dont’s en hun best practices. Ook staan ze stil bij wat ze allemaal hebben weten te bereiken en wat daarvoor nodig was. Ook staan ze stil bij de doorontwikkeling van hun implementatie aanpak en hoe die verschilt met de eerdere aanpakken en wat de huidige uitdagingen zijn.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door Miranda Schreur – Vianen (Alliantie) 
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 4: Donderdag 16 november 2023 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

  De bronafbeelding bekijken

  Thema: Hoe kunnen we de energietransitie in kwetsbare wijken verbinden met andere (leefbaarheids)opgaven, zodat we niet alleen duurzame wijken, maar ook op andere terreinen betere wijken kunnen realiseren door prof.dr.ir. Anke van Hal (Nyenrode). 

  Na drie jaar experimenteren is de balans opgemaakt. De belangrijkste conclusie is dat het heel goed mogelijk is om de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met de aanpak van sociale opgaven, maar dat dit niet eenvoudig is. In de deelnemende wijken zijn waardevolle stappen gezet en belangrijke lessen geleerd. In dit college presenteert Anke de oogst, zodat partijen de vruchten kunnen plukken van al die jaren onderzoek doen. De verduurzaming van onze wijken is immers nog in volle gang en snelheid is en blijft geboden!

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door prof.dr.ir. Anke van Hal, hoogleraar duurzaamheid (Nyenrode)
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Huidige deelnemers

  Aalberts Bouw bv, AVW2, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V., Bouwbedrijf Joziasse B.V., Coen Hagedoorn Utrecht B.V., De Alliantie, De Variabele, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Groothuis Bouwgroep, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Heko Onderhoud BV, Hemubo, Mens Zeist, Patina Dakdenkers BV, Peilon B.V., ROZA Groep BV, Slokker Bouwgroep BV, Smits Vastgoedzorg, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, Technische Unie, ToekomstGroep B.V., Van der Meijs Renovatie & Onderhoud, Van Mierlo Dinkq, Van Wijnen Amsterdam, VIOS, Vivare, VORM 2050 B.V., Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Limburg, Woonzorg, Ymere, Zaanderwijk


  Locatie 

  De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras en lunchruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


  Deelname

  Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2022 een aantal zekerheden ingebouwd:

  • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
  • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
  • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen, maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
  • Hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

  Deelnemen?

  De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executive’s met borrel, dinerbuffet en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.600 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

    
   Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

   Continue reading
   Onderzoek

   Beter Wonen in Nederland; een integrale aanpak voor renovatie & transformatie

   Een van de leden van het Platform Ketensamenwerking (Marloes Meer van Saint Gobain) maakte me opmerkzaam op een publicatie die ze hebben uitgebracht over Beter Wonen in Nederland. Omdat dit een heel actueel thema is, heb ik aangeboden die publicatie ook te plaatsen op dit weblog. Ketensamenwerking heeft natuurlijk als doel om klantwaarde te creëren en vanuit een bewonersperspectief is ”beter wonen” natuurlijk heel veel waard.


   De verbeteropgave van het vastgoed in Nederland is complex en gefragmenteerd. En alles moet ook nog eens gezonder, duurzamer, betaalbaarder en sneller. Maar hoe gaan we dit met elkaar doen? Om dit op te lossen moeten we de problematiek eerst beter begrijpen en ‘afpellen’ naar overzichtelijke onderwerpen. Dit kunnen we niet alleen. Daarom is Saint Gobain samen met Making Space, DWA, W/E adviseurs, Arcadis en de Woonbond een onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek hebben we ook gesproken met diverse belanghebbenden; van bewoners en vastgoedeigenaren tot uitvoerders en hoogleraren. En natuurlijk is alles onderbouwd met een uitgebreid literatuuronderzoek.

   Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de brede analyse van de verbeteropgave. In het tweede deel introduceren wij onze integrale aanpak met concrete oplossingen en strategieën voor hogere prestaties in de praktijk. Via de nevenstaande link kunt u de resultaten van het onderzoek downloaden.

   Continue reading
   Artikelen & publicaties

   Voorspelbaar onderhoud, de route naar optimale vervangingsmomenten en gespreide budgetplanning

   ‘Voor u gelezen op de website van Croonwolter & Dros, een interessant artikel over predictive maintenance”

   De komende vijf jaar gaat Croonwolter&dros zes wegtunnels van Rijkswaterstaat in West-Nederland Zuid onderhouden. Voorspelbaar onderhoud, ook wel predictive maintenance genoemd, staat hierbij centraal. Technisch manager Brendan Kleer van Croonwolter&dros en assetmanager Marcel van den Berg van Rijkswaterstaat gaan in op de plannen en verwachtingen.

   “Met voorspelbaar onderhoud streven we er in de eerste plaats naar dat we alle componenten in de tunnels op het juiste moment kunnen repareren of vervangen”, stelt Kleer. “Op die manier zorgen we er mede voor dat de tunnels veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn. Daarnaast willen we het langetermijnonderhoud beter kunnen voorspellen. Rijkswaterstaat hecht er als beheerder veel waarde aan om nauwkeurig en ruim op tijd te weten welke grote vervangingen eraan zitten te komen.”

   Continue reading