Programma Nyenrode Executive Platform Ketensamenwerking 2020

Nyenrode New 2019

Inleiding

Het Executive Platform Ketensamenwerking is bedoeld voor directeuren en bestuurders uit alle geledingen van de bouw & vastgoedsector die betrokken zijn bij verduurzamingsvraagstukken en dat willen realiseren door intensief en vernieuwend samen te werken met marktpartijen. Deelnemers waar het platform voor bedoeld is zijn o.a. de eindverantwoordelijke binnen corporaties, zorginstellingen, gemeenten maar ook bouwondernemingen, installateurs en toeleveranciers.

Doelstelling

Het doel van het platform is, om:

 • Verschillende inzichten op het gebied van innovatieve vormen van samenwerking zowel binnen alsook buiten de bouwsector (ter inspiratie) samen te brengen;
 • Een verbinding te leggen met realisatie van de verduurzamingsopgave die het toepassen van ketensamenwerking nog noodzakelijker maakt;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers te delen;
 • ‘Best practices’ te delen en om vraagstukken en dilemma’s te identificeren zodat we die inzichten kunnen gebruiken om nader onderzoek te doen;
 • Te reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen;
 • Van elkaar te leren door elkaar kritisch te bevragen;
 • Om zielsverwanten te vinden, immers elke innovatie is moeilijk maar “samen weten we meer” en “samen kunnen we meer”.

Werkwijze

In iedere bijeenkomst staat een thema centraal. In de bijeenkomsten vragen we steeds een specialist/hoogleraar of een ervaringsdeskundige een ‘college’ te geven. Op deze wijze wordt zowel vanuit de theorie alsook de praktijk geleerd. Die praktijkvoorbeelden kunnen voorbeelden zijn vanuit de vastgoedsector alsook van daarbuiten. Hierbij is het onze ambitie om de deelnemers met actuele kennis ‘bij te spijkeren’’ alsook te laten zien dat ketensamenwerking in de praktijk succesvol wordt toegepast. Vervolgens vragen we de deelnemers vanuit hun eigen ervaringen op dat thema te reflecteren en dat te delen met hun tafelgenoten. Dit kunnen succesverhalen, mislukkingen en eventueel nieuwe inzichten zijn.

Deelnemers 2020:

Welkom: Aalberts Bouw bv, Bebouw Midreth BV, Bosch Thermotechniek B.V. (2*), Bouwbedrijf Huurman-Leiden B.V., Bouwmaatschappij Van Mierlo B.V., Breman Utiliteit Zwolle BV, Coen Hagedoorn Utrecht B.V., De Alliantie, De Goede beter in vastgoedonderhoud, De Variabele, Elan Wonen, Elkien, Geluk Groep, GroenWest, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Hemubo (2*), J.P. van Eesteren B.V., Janssen de Jong Groep, Janssen de Jong OnderhoudPlus, Jorritsma Bouw B.V., Patina Dakdenkers BV, Slokker Bouwgroep BV, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, SW BV, Technische Unie, VIOS, VORM 2050 B.V., Weijman Vastgoedonderhoud, Wits Noord BV, Woonzorg, Ymere, Zaanderwijk.

Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 6 februari 2020 van 16:00 – 20:00 [geweest]

Thema: Hoe kun je door intensieve samenwerking met partners verduurzamen, kosten reduceren, het rendement verbeteren en een hogere innovatiegraad en betrokkenheid van medewerkers realiseren?

Dankzij duurzaamheid besparen Interface in Europa elk jaar 6 miljoen euro! De circulaire economie betaald zichzelf uit stelt Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij Interface. Interface is een beursgenoteerd bedrijf aan de Nasdaq en maakt tapijttegels. In het productieproces wordt gebruik gemaakt van afgedankte visnetten, herwonnen tapijtgaren of bio-based materialen. Duurzame investeringen zijn niet duurder dan „gewone” investeringen en de opbrengst van duurzame investeringen is niet alleen in kosten uit te drukken maar ook in werknemersbetrokkenheid en innovatie.

 • 16:30 – 17:30 Geanne van Arkel (Interface Scherpenzeel)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 2: Donderdag 28 mei 2020 van 16:00 – 20:00 [via web!]

Thema: College met betrekking tot de ontwikkelingen rondom aanbesteding van programma’s uitgevoerd in ketensamenwerking, bouwteams of allianties in het kader van de mogelijke toekomstige aanbestedingsverplichtingen die voor o.a. corporaties in de ‘EU’ lucht hangt’. Tevens geeft ze aan hoe partijen daar het beste mee om kunnen gaan.

 • 16:30 – 17:30  Andrea Chao (advocaat bij Simmons & Simmons)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 1 oktober 2020 van 16:00 – 20:00

Thema: Wij is belangrijker dan Why – De prestatiedoorbraak van NS. In dit college wordt stilgestaan bij de wijze waarop de NS de afgelopen jaren haar prestatieplafond wist te doorbreken met een compleet nieuwe manier van verbeteren. Een aanpak waarin de medewerkers en de prestaties centraal staan en voor veel organisaties een doorbraak kan realiseren. 

Met het vervoer van 1,25 miljoen reizigers per dag en een plaats in de top vijf van beste treinbedrijven ter wereld timmert de Nederlandse Spoorwegen stevig aan de weg. Toch bleef de reizigerstevredenheid jarenlang achter. NS kwam regelmatig negatief in het nieuws. En wat het management ook probeerde, verbetering bleef uit. NS had een prestatieplafond bereikt. 

 • 16:30 – 17:30 drs.ing. Paul van Schaik (voormalig directeur Lean en Continu Verbeteren bij NS Operatie)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 3 december 2020 van 16:00 – 20:00

Thema: We moeten met zijn allen verduurzamen, maar wat biedt de verduurzaming eigenlijk voor de wijk? En hoe kan ketensamenwerking tussen partijen aan de aanbodzijde daarin een significante bijdrage leveren? 

We moeten van het gas af en we moeten Parijse doelstellingen halen. De insteek die hierbij gekozen is per wijk van het aardgas af en per wijk de Parijse doelen zien te halen. De vraag die je hierbij kunt stellen is: Wat biedt dit de wijk? Is de wijk nu in dienst van het halen van doelen die niet van de wijk zijn? Of is de wijk er om mensen fijn te laten wonen en moeten wijkgerichte initiatieven per definitie ook de wijk dienen?

En waar is de aanbodzijde? Een interessante waarneming op dit moment is dat nagenoeg alle (keten)partners aan tafel zitten om met en in de wijk aan de slag te gaan, behalve de aanbodzijde. Wat kan echte ketensamenwerking, dus inclusief de aanbodzijde betekenen voor het nadenken over- en uitvoeren van een wijkgerichte aanpak? 

 • 16:30 – 17:30 prof.dr.ir. Anke van Hal (Nyenrode) / professor Sustainable Building & Development en drs. Maurice Coen (Nyenrode.  
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 20:00 Borrel en napraten

Deelnemen?

Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u mij mailen (m.noordhuis@nyenrode.nl). De kosten die we in rekening brengen om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executives met diner, borrel en introduce bedragen € 1.600 per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert.

Programma Nyenrode High Potential Platform Ketensamenwerking 2020

Nyenrode New 2019

Daar waar de directie de randvoorwaarde schept om ketensamenwerking te kunnen implementeren, hebben de High Potentials vaak de taak om het daadwerkelijk te gaan doen. Dit roept diverse praktische implementatievragen op, waarover in dit platform met gelijkgestemden van gedachten kan worden gewisseld en waarbij men elkaar kan inspireren en stimuleren. Dit platform is primair bedoeld voor o.a. hoofden, projectmanagers en projectleiders en richt zich op de operationele uitdagingen bij het implementeren van ketensamenwerking.

Doelstelling

Het doel van het platform is, om:

 • Verschillende inzichten op het gebied van innovatieve vormen van samenwerking zowel binnen alsook buiten de bouwsector (ter inspiratie) samen te brengen;
 • Een verbinding te leggen met realisatie van de verduurzamingsopgave die het toepassen van ketensamenwerking nog noodzakelijker maakt;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers te delen;
 • ‘Best practices’ te delen en om vraagstukken en dilemma’s te identificeren zodat we die inzichten kunnen gebruiken om nader onderzoek te doen;
 • Te reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen;
 • Van elkaar te leren door elkaar kritisch te bevragen;
 • Om zielsverwanten te vinden, immers elke innovatie is moeilijk maar “samen weten we meer” en “samen kunnen we meer”.

Deelnemers 2020:

Welkom: Beveland Wonen, Bouwmaatschappij Van Mierlo B.V., Breman Woningbeheer Zuid (2*), Coen Hagedoorn, De Alliantie, Elkien, GroenWest, Habion, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Kwakkenbos BV, Mercatus, Mooiland, Thus Wonen, Uw Onderhoudspartner Lenferink, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V., Van Wijk Vastgoedonderhoud, Van Wijnen Sittard, Wolters BV, Woonwaard, Zaam Wonen.

Data en programma

Bijeenkomst 1: Donderdag 6 februari 2020 van 12:00 – 15:30 [geweest]

Thema: Wat kan de bouw leren omtrent samenwerken vanuit de Zeilsport?

Gerd-Jan Poortman is één van de beste zeilers van Nederland. Zo deed hij drie keer mee aan de zwaarste zeilrace ter Wereld, de Volvo Ocean Race. Hij combineert deze avonturen met lessen over leiderschap, samenwerking, communicatie, innovatie en ontwikkeling, veiligheid en risicomanagement. 

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 Gerd-Jan Poortman (Volvo Ocean Race Zeezeiler)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 2: Donderdag 28 mei 2020 van 12:00 – 15:30 [via web!]

Thema: Wat is ketenpartnerschap in een supply chain-context? Is het te vergelijken met een huwelijk of met een vriendschap? Wat zijn de eventuele verschillen en overeenkomsten en wat kunnen we daar dan van leren?

Hoewel elke organisatie vanuit het eigen specialisme een toegevoegde waarde realiseert, wordt de uiteindelijke klantwaarde niet door één enkele organisatie gecreëerd, maar door de combinatie van de activiteiten van de verschillende organisaties in de gehele toeleveringsketen (zogenaamde ketenpartners). Bij de term ‘(keten)partner’ wordt doorgaans de metafoor van een huwelijkspartner gebruikt; die unieke persoon met wie je alles deelt en aan een gezamenlijke toekomst bouwt. Vanuit een organisatieperspectief gaat die vergelijking echter mank. Immers, een organisatie heeft meerdere strategische partners en er is slechts een beperkte lotsverbondenheid tussen organisaties. Daarom kan een ketenpartnerschap beter worden gekarakteriseerd als een ‘vriendschap’. 

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 prof.dr. Jack van der Veen en dr. Edgar Karssing (Nyenrode) over investeren in strategische partnerships.
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 1 oktober 2020 van 12:00 – 15:30

Thema: We moeten met zijn allen verduurzamen, maar wat biedt de verduurzaming eigenlijk voor de wijk? En hoe kan ketensamenwerking tussen partijen aan de aanbodzijde daarin een significante bijdrage leveren? 

We moeten van het gas af en we moeten Parijse doelstellingen halen. De insteek die hierbij gekozen is per wijk van het aardgas af en per wijk de Parijse doelen zien te halen. De vraag die je hierbij kunt stellen is: Wat biedt dit de wijk? Is de wijk nu in dienst van het halen van doelen die niet van de wijk zijn? Of is de wijk er om mensen fijn te laten wonen en moeten wijkgerichte initiatieven per definitie ook de wijk dienen?

En waar is de aanbodzijde? Een interessante waarneming op dit moment is dat nagenoeg alle (keten)partners aan tafel zitten om met en in de wijk aan de slag te gaan, behalve de aanbodzijde. Wat kan echte ketensamenwerking, dus inclusief de aanbodzijde betekenen voor het nadenken over- en uitvoeren van een wijkgerichte aanpak? 

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 prof.dr.ir. Anke van Hal (Nyenrode) en drs. Maurice Coen (Nyenrode).  
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 3 december 2020 van 12:00 – 15:30

Thema: Hoe Ymere het volhoudt met haar co-makers (en de co-makers met Ymere)? In dit college deelt Ymere haar aanpak, valkuilen, best practices, dillema’s en hoe het verdeelmodel tussen partijen er uit ziet.

Woningcorporatie Ymere (77.000 woningen) werkt al sinds 2011 met co-makers. Dura Vermeer, Thunnissen en Coen Hagedoorn Bouwgroep waren dat al een tijdje en HSB uit Volendam werd daar recent aan toegevoegd. Recent is de samenwerking weer voor vijf jaar verlengd. Het enthousiasme voor ketensamenwerking is bij Ymere door de jaren heen niet minder geworden. Sterker nog, honderd procent van alle bouwwerkzaamheden wordt bij de Amsterdamse corporatie door co-makers vervuld, ze doen dan ook geen aanbestedingen meer. 

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 Michiel Schuitemaker (Ymere)
 • 14:00 – 15:00 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts.
 • 15:00 – 15:30 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Deelnemen?

Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u mij mailen (m.noordhuis@nyenrode.nl). De kosten om deel te nemen aan 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce bedragen €1.400 per jaar.  Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert.

Hoe mature is uw organisatie als ketenspeler?

pub-3

Het Keten Maturity Model (KMM) is een methodiek om de ketenrijpheid van individuele organisaties te kunnen meten. Hierbij wordt de organisatie gescoord vanuit 6 pijlers:

 1. Strategie & beleid: De organisatie heeft een duidelijk lange termijn perspectief waarbinnen ketensamenwerking een prominente plek inneemt;
 2. Organisatie & processen: De organisatie kenmerkt zich door een procesoriëntatie waarbinnen alle specialisten/afdelingen multidisciplinair samenwerken aan gezamenlijke klantgerichte doelen;
 3. Mindset & gedrag: De organisatie kent een cultuur waarin mensen elkaar vertrouwen en graag helpen en waarbij de leidinggevenden de professionals de ruimte geven en faciliteren;
 4. Monitoring & verbetering: De organisatie heeft duidelijke prestatiedoelen die ondersteund worden door een monitoringsysteem die de medewerkers in staat stelt om middels goede analyses tot verbeteringen te komen; 
 5. Informatie & communicatie: Binnen de organisatie wordt informatie eenduidig verzameld en vrijelijk gedeeld en er is veel aandacht voor het gezamenlijk bespreken van issues, uitdagingen, veranderingen en verbeteringen;
 6. Leren & innoveren: De organisatie beseft dat het voorbestaan afhangt van het vermogen om zich voortdurend aan te passen aan de snel veranderende omgeving en besteedt daarom veel aandacht aan ‘continu leren’ en innovaties die voor de toekomst belangrijk kunnen zijn.

Een van de uitgangspunten van de KMM is dat een organisatie die op alle 6 de pijlers een evenwichtige (gelijke) score behaalt, efficiënter en beter presteert dan een organisatie waarvan de prestaties op de verschillende pijlers in onbalans zijn. Daarnaast is het van groot belang dat, als men een excellente ketenspeler wil worden, de kloof tussen de huidige score en de doelscore zo klein mogelijk is.

Door het afnemen van de KMM krijgt u inzicht of en in welke mate de principes van ketensamenwerking wel worden toegepast in uw organisatie, waar zich het verbeterpotentieel bevindt en hoe veranderbereid de organisatie is om de eventueel benodigde verandering te maken. Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden of mij een mail sturen (m.noordhuis@nyenrode.nl).

Op zoek naar meerwaarde in de bouw

‘- Voor u gevonden op Internet –

Faalkosten zijn jaarlijks goed voor meer dan 5 miljard euro en zorgen voor heel veel
gedoe in de Nederlandse bouwsector, zo bleek uit onderzoek van ABN AMRO in het
voorjaar van 2019. Faalkosten zijn alle extra kosten die worden gemaakt om zaken te herstellen die niet volgens de specificaties zijn geproduceerd, of als zaken bij oplevering niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. Uit het onderzoek kwam naar voren dat alle ketenpartners is de bouwsector over het algemeen goed weten dat er significante faalkosten zijn in hun eigen bedrijf. Ook hebben ze een goed idee wat de oorzaken zijn van het falen.

Dat zette ons aan het denken. Als partijen in de bouwketen de oorzaken van falen
weten te identificeren, weten ze dan ook welke ingrediënten nodig zijn om te
slagen? Hoe lever je bouwprojecten op tijd, in perfecte staat en binnen budget op? En
kijken private partijen hier anders naar dan publieke partijen? Het is tijd voor een nieuwe stap, een stap in de goede richting. In dit vervolgonderzoek gaan ABN AMRO, Duurzaam Gebouwd en RISNET niet op zoek naar faalkosten, maar naar de factoren achter structureel succes. We onderzochten zowel de visies van private als publieke partijen hierop. In welke zaken moet de bouwsector volgens hen zijn kostbare tijd, mensen en euro’s investeren om zonder gedoe projecten binnen de doelstellingen op te leveren? Met dit onderzoek willen wij de discussie binnen en tussen organisaties aanjagen met als doel om in de hele keten stappen te zetten om structureel succes te realiseren. Via de nevenstaande link kunt u het gehele onderzoek downloaden.

Evaluatie Ketensamenwerking Wonen Limburg

‘- Voor u gevonden op Internet –

In 2013 heeft Wonen Limburg een innovatieve selectieprocedure toegepast voor het selecteren van samenwerkingspartners om haar niet-planmatige onderhoud (NPO) uit te voeren, waarbij een betere samenwerking tussen de opdrachtgever en leverancier in de vorm van een ketensamenwerking centraal stond. Sinds 2014 is samen met zeven ketenpartners en een aantal verschillende disciplines aan co-makers de afgelopen 5 jaar binnen de ketensamenwerking gewerkt, met de gedachte dat er één keten is waarbinnen de verschillende ketenpartners samenwerken aan één doel: het op een zo goed mogelijke manier verzorgen van het niet-planmatig onderhoud voor de huurders.

Het niet planmatig onderhoud wat valt binnen de opgave beheer en onderhoud van Wonen Limburg. is een verzamelnaam voor werkzaamheden die lastig definieerbaar zijn binnen andere onderdelen van het beheer en onderhoud. Het betreft onderhoud dat wordt uitgevoerd op basis van reparatieverzoeken en niet specifiek is omschreven in een vastgesteld onderhoudsplan. Bij Wonen Limburg vallen reparatieverzoeken, mutatiewerkzaamheden en vraag gestuurd binnen onderhoud (VGBO) onder het NPO.

Inmiddels is het ketensamenwerkingstraject NPO circa 5 jaar ‘onderweg’. De huidige overeenkomsten met de ketenpartners liepen eind 2019 af. Het doel van Wonen Limburg is om inzicht te krijgen in het proces van ketensamenwerking binnen het NPO van de afgelopen vijf jaar, ter voorbereiding op een vervolg van de werkzaamheden, al dan niet in combinatie met een nieuwe aanbesteding. Wonen Limburg wil datgene wat de ketensamenwerking(en) heeft opgeleverd borgen en onderzoeken op welke wijze, al dan niet in de vorm van een nieuwe aanbesteding, dit vervolg kan worden vormgegeven. Via de nevenstaande link kunt u de gehele rapportage downloaden.

Pijlers en bouwstenen voor ketensturing

– Voor u gevonden op Internet, een publicatie van het Ministerie van BZK –

We leven in een tijd waarin publieke organisaties steeds meer in ketens en andere verbanden samenwerken. De achterliggende reden daarvoor is simpel, de burger en het bedrijf zien de overheid als één geheel, en
verwachten dat overheidsorganisaties gegevens onderling delen en hun uitvoerings-processen op elkaar afstemmen. Als bestuurder krijg je als gevolg daarvan in toenemende mate te maken met organisatieoverstijgende samenwerking.

De dagelijkse praktijk toont aan dat die samenwerking over organisatiegrenzen heen nog veel taaie problemen kent en de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Dat maakt het om te beginnen lastig om de vooraf vastgestelde ketendoelen te halen, denk bijvoorbeeld aan de moeizame aanpak van het ‘scheefwonen’. Maar daar blijft het niet bij, soms ontstaan grote problemen in individuele casussen, zoals gebeurde in de zaak Dolmatov in de vreemdelingenketen. De buitenwereld brengt dergelijke problemen al snel in verband met falende ICT, maar dat blijkt in de praktijk geen afdoende verklaring.

Ketensamenwerking is namelijk niet zozeer een zaak van techniek (hoewel ICT een belangrijke rol speelt) maar ook en vooral van mensen. In een keten moeten die niet alleen elkaars processen en de onderlinge verwevenheid daartussen begrijpen, maar zij moeten ook met elkaar samenwerken. Ketensamenwerking vergt van bestuurders dan ook dat ze niet alleen de techniek en de inhoud regelen, maar ook uitdrukkelijk aandacht besteden aan de culturele en relationele aspecten die bij die samenwerking horen. Dit roept natuurlijk allerlei vragen op. Welke uitgangspunten zijn bijvoorbeeld van belang voor een succesvolle ketensamenwerking? Hoe wordt voorkomen dat de individuele organisatiebelangen de horizontale samenwerking blokkeren? Welke rollen en competenties zijn nodig? Wat betekent dit voor bestuurders, managers en medewerkers? En welke voorwaarden zijn van belang zijn voor implementatie van een bestendige ketensamenwerking? Via nevenstaande link kunt u de gehele publicatie downloaden.

Hoe mature zijn uw ketens?

pub-4

De Ketensamenwerkingsindex (KSI) is een methodiek om de ketenrijpheid van de samenwerking tussen organisaties te kunnen meten. Hiermee kan worden vastgesteld of organisaties die claimen in hun onderlinge samenwerking aan ketensamenwerking te doen bij de uitvoering van projecten, daadwerkelijk invulling geven aan de onderliggende principes van (externe) ketensamenwerking. Hierbij wordt de samenwerking beoordeeld vanuit 6 invalshoeken:

 1. Lange termijn samenwerking & fusie van belangen;
 2. Vroege betrokkenheid van ketenpartners;
 3. Delen van informatie;
 4. Gezamenlijk monitoren van prestaties; 
 5. Continu verbeteren; 
 6. Gezamenlijk incentive systeem.

Door sleutelfiguren uit de samenwerkende organisaties in de keten een web based meetinstrument voor te leggen, kunnen we in kaart brengen wat de ketenrijpheid is, waar de knelpunten zitten en hoe groot de kloof is tussen de huidige score en de gewenste score. Concreet krijgt u daarmee inzicht of en in welke mate de principes van ketensamenwerking wel worden toegepast, waar zich het verbeterpotentieel bevindt en hoe veranderbereid de keten is. Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden of mij een mail sturen (m.noordhuis@nyenrode.nl).