Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport

‘- Rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor u gevonden op Internet –

parkeergarage

Bouwen is een complex proces, waarbij meerdere partijen op verschillende momenten betrokken zijn. Iedere partij neemt een deel van het bouwproces voor zijn rekening. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gehele proces ligt echter bij de partijen gezamenlijk. Die partijen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid en de omgevingsveiligheid, maar ook voor de constructieve veiligheid van het gebouw.
De ultieme consequentie van onvoldoende zorg voor constructieve veiligheid is dat een bouwwerk instort.

Dit was het geval op zaterdag 27 mei 2017, toen een deel van het parkeergebouw nabij Eindhoven Airport bezweek. Het gebouw, dat zich pal naast de ingang van de luchthaven bevond, zou een maand later opgeleverd worden. De werknemers die tot enkele uren voor de instorting nog aan het werk waren op de later bezweken vloer, bleven ongedeerd. Ook werden wonderwel geen passanten geraakt door brokstukken, die deels buiten de omheining van de bouwplaats terechtkwamen. Via nevenstaande link kunt u de gehele rapportage downloaden.

Aedes visie op samenwerking irt realisatie klimaatdoelstellingen

– Aedes publicatie voor u gevonden op Internet –

wind turbine in hand

Als corporatiesector zijn wij de grootste opdrachtgever in de Nederlandse woningbouw. Wij investeren jaarlijks miljarden euro’s in het bouwen, moderniseren en onderhouden van woningen en zorgen voor betaalbare huisvesting voor bewoners. Een groot deel van de investeringen worden al besteed aan het isoleren van woningen, het bouwen van NOM-woningen en het installeren van zonnepanelen. Ondanks deze inspanning halen we de klimaatdoelstellingen niet.

Er is binnen de sector meer organisatie-, innovatie- en realisatiekracht nodig voor de transformatie. Daarom zoeken we samenwerking met maatschappelijke partners en de markt. Daarmee willen we samen organiseren en slimme en snelle oplossingen realiseren. Dat klinkt simpel maar dat vraagt van ons niet alleen anders denken maar ook anders doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen met marktpartijen kijken naar renovatieprocessen om deze efficiënter te organiseren. Maar ook kunnen we als corporaties (al dan niet met de gemeente) een gezamenlijke uitvraag aan de markt doen. Samen zoeken naar mogelijkheden om de transitie te versnellen en op te schalen. Via nevenstaande link kunt u de bijbehorende publicatie downloaden.

 

EIB trends op de bouwarbeidsmarkt 2017 – 2022

– EIB trends op de arbeidsmarkt voor u gevonden op Internet – In deze studie wordt ingegaan op belangrijke trends op de bouwarbeidsmarkt aan de hand van drie thema’s: schaarste, flexibilisering en vitaliteit. Deze thema’s zijn actueel en van betekenis voor zowel partijen in de bouwsector als daarbuiten. Deze publicatie, die ook de aanleiding is geweest om een congres hierover te organiseren, is de eerste in een reeks. Het is de bedoeling jaarlijks over de ontwikkelingen op de bouw-arbeidsmarkt te rapporteren, waarbij volgtijdelijk inzicht wordt opgedaan en waarbij we systematisch kunnen werken aan verbetering van gegevens en hoe deze het best zijn te interpreteren. De publicatie is verricht in opdracht van cao-partijen Bouw & Infra. Aan het hoofdstuk over vitaliteit is een bijdrage geleverd door Volandis. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de publicatie en de daarin getrokken conclusies berust volledig bij het EIB. Via nevenstaande link kunt u de rapportage downloaden.  

De Profielschets van de ideale ketenmanager

– enkele jaren geleden voor u gelezen in logistiek.nl en nog steeds actueel –

Auteur: Michael Nieuwboer
Het vinden van een goede supply chain manager is geen makkelijke taak. Michel Nieuwboer noemt hier zeven belangrijke eisen.

Een goede supply chain manager moet al snel het schaap met vijf poten zijn. Gebaseerd op eigen ervaringen als SC-manager en de ervaringen die ik heb met succesvolle en minder succesvolle SC-managers ga ik zeven eisen aan een succesvolle SC manager op een rij te zetten.

adult architect blueprint business

Foto door Pixabay op Pexels.com

1. Teamplayer:
Een succesvolle supply Chain manager moet een absolute teamspeler zijn. Doordat de SC manager te maken heeft met (bijna) alle afdelingen binnen een bedrijf moet hij als geen ander in staat zijn om in een team te functioneren en de juiste personen bij diverse projecten te betrekken. Bijna elk SC-project bestaat uit een crossfunctioneel team, wat vaak door de SC-Manager wordt gemanaged.

2. Politiek sensitief
Doordat de SC manager actief is in de hele supply Chain hebben zijn activiteiten vaak impact op andere afdelingen waar hij niet voor verantwoordelijk is. Om geen onnodige weerstand te creëren is het belangrijk dat deze persoon heel goed aanvoelt welke krachten er actief zijn binnen een bedrijf en hoe deze gemanaged kunnen worden.

3. Flexibel
Een Supply Chain manager moet flexibel zijn in de opvattingen die hij heeft. Door de veranderende situatie in de markt of binnen de onderneming kan het zijn dat oude ideeën niet meer passen en compleet nieuwe opvattingen nodig zijn. Een SC-Manager die centralisatie heeft ingevoerd moet als de situatie erom vraagt ook taken durven te gaan decentraliseren.

Een grote reden dat supply Chain afdelingen soms worden buitengesloten is het gebrek aan flexibiliteit. En juist het bouwen van flexibiliteit is waar een SC-Manager mee bezig hoor te zijn.

4. Gevoel voor risico
Bij alle plannen die gemaakt worden moet de SC-Manager kijken wat de werkelijke impact op de supply Chain is. Hierbij is het maken van zogenaamde What-if scenario’s erg belangrijk. Een goede SC-Manager heeft een goed beeld van de risico’s die de organisatie loopt en heeft vooraf plannen gemaakt hoe om te gaan met deze risico’s.

5. Oog voor detail
Een analyse van een supply Chain wordt niet gemaakt op een achterkant van een bierviltje. Om het functioneren van de zwakke schakels in de supply Chain te doorgronden is het belangrijk om goede rout-cause analyses te maken. Naast het analyseren van de supply Chain in detail, verliest een effectieve SC-Manager zich niet in de details. Balans vinden in de details blijft een uitdaging voor iedere SC manager.

6. Positief tegenover technologie
De Technologische ontwikkelingen in de supply Chain gaan erg hard. Een effectieve supply Chain manager staat open voor nieuwe ontwikkelingen en volgt deze in de markt. Bij interessante ontwikkelingen is de SC-Manager in staat om de juiste personen te vinden die deze nieuwe technologie in de praktijk gaat implementeren. Helaas heb ik SC-Managers gezien die niet willen investeren in technologie en na een aantal jaar erachter komen dat de supply Chain niet meer competitief is. Alle leidende supply Chain hebben ook leidende technologie in hun supply Chain.

7. Zoekt overal verbetering
Supply Chain managers moeten altijd bezig zijn met het continue verbeteren van de supply Chain. Zelf vraag ik al mijn medewerkers altijd om minimaal 2 verbeter initiatieven aan te dragen per jaar. Door deze vaak kleine bottom-up verbeteringen blijft de SC zich continue verbeteren.

De SC-Manager is ook de persoon die de “heilige huisjes” binnen een bedrijf ter discussie moet stellen om vooruitgang te bereiken. Hiervoor is natuurlijk wel de nodige politieke sensitiviteit nodig zoals in punt 2 aangegeven.

Een visie op samen werken aan klimaatdoelstellingen

‘- Publicatie van Aedes voor u gevonden op Internet –

Bijgaande visie is het resultaat van een open verkenning naar de volgende stap in de energietransitie. Het is een manifest van uitgangspunten uit onze eigen sector in interactie met belangrijke partners. Een kritische reflectie van onszelf en een perspectief op de kansen die we elkaar kunnen bieden om écht vooruitgang te boeken. Een richting waar we de komende jaren invulling aan gaan geven. Zonder acties boeken we geen succes. Ook is het een communicatiemiddel naar onze partners in het publieke domein en de markt, waaruit moet blijken waar wij als sector voor staan en dat we openstaan voor samenwerking.

Trends op de bouwmarkt 2017 – 2020

– Voor u gevonden op Internet –

In deze studie wordt ingegaan op belangrijke trends op de bouwarbeidsmarkt aan de hand van drie thema’s: schaarste, flexibilisering en vitaliteit. Deze thema’s zijn actueel en van betekenis voor zowel partijen in de bouwsector als daarbuiten. Deze publicatie, die ook de aanleiding is geweest om een congres hierover te organiseren, is de eerste in een reeks. Het is de bedoeling jaarlijks over de ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt te rapporteren, waarbij volgtijdelijk inzicht wordt opgedaan en waarbij we systematisch kunnen werken aan verbetering van gegevens en hoe deze het best zijn te interpreteren.

De publicatie is verricht in opdracht van cao-partijen Bouw & Infra. Aan het hoofdstuk over vitaliteit is een bijdrage geleverd door Volandis. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de publicatie en de daarin getrokken conclusies berust volledig bij het EIB.

Hoe Poort6 samen met ketenpartners zijn reparatieproces repareerde

Een corporatie wil huurders snel en goed helpen zodra zij een defect melden. Daarbij komt het aan op soepel schakelen tussen callcenter, woningcorporatie en vakmannen. Als je hierbij werkt met externen, zoals Poort6, kan dat lastig zijn. Hoe deze woningcorporatie haar reparatieketen verbeterde met een aanpak die kosten reduceert én klanten blijer maakt.

Vakmannen zijn helden. Ze redden je, bijvoorbeeld als jouw cv-ketel op een koude dag ineens dienst weigert of als jouw toilet moet worden vervangen. Waardering gegarandeerd, zou je zeggen. Toch kan een vakman snel van hero naar zero gaan. Denk aan een situatie waarin jouw melding niet goed is opgenomen of doorgekomen. Dit kan betekenen dat de vakman de verkeerde onderdelen heeft meegenomen en nog een keer moet terugkomen. Dat is niet wat je wilt. Een huurder heeft meestal weinig begrip voor het excuus, dat er iets is ‘misgegaan in de communicatie’. En terecht.

Voor de rest van het artikel klik hier of gebruik de link naar de site waarop het artikel gepubliceerd was.