Voorwoord door dr. Marcel Noordhuis

In de afgelopen maanden hoor ik in mijn interim- en consultancy praktijk steeds meer vragen van corporaties en hun partners rondom de impact die de mogelijke aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zou kunnen hebben op het kunnen/mogen toepassen van ketensamenwerking.

Om deze ‘onrust’ weg te nemen heb ik contact gezocht met twee specialisten op dit vakgebied waarmee ik in het verleden vaker heb samengewerkt bij het implementeren van ketensamenwerking, Bettina Hertstein en Andrea Chao. Beiden waren bereid om een artikel te schrijven waarin ze ingaan op de belangrijke vraag of ketensamenwerking nog steeds mogelijk is, als corporaties verplicht worden te gaan aanbesteden. Via nevenstaande link kunt u het artikel downloaden:

Inleiding

Regelmatig komen vragen bij woningcorporaties en hun ketenpartners aan de orde over aanbestedingsplicht bij ketensamenwerking. Komt die er nou wel of niet? Hoe zit dat en waar hangt dat vanaf? En als die er komt, mogen we dan nog wel in ketensamenwerking samenwerken? Hoe zorgen we ervoor dat we nu al voorsorteren op die mogelijke plicht zodat we niet achteraf onze samenwerking moeten verbreken?

  • Wij starten het artikel met een veel gehoorde stelling en volgen met enkele feiten en onjuistheden over wat er zoal de ronde doet;
  • Daarna wordt zo praktisch mogelijk ingestoken om de lezer inzicht te geven in de hoofdpijlers van mededinging waaraan alle partijen zich moeten houden, ongeacht of woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden;
  • Daarop aansluitend bespreken we het thema van het aanbesteden van ketensamenwerking in Nederland en de internationale ketensamenwerkingsvorm;
  • Vervolgens informeren we u over de aanbestedingsstatus voor woningcorporaties zoals die op het moment van schrijven bekend is;
  • We gaan in op de hierboven gestelde vraag of het erg zou zijn als woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden;
  • We geven aanbevelingen hoe je ketensamenwerking het beste kunt aanbesteden;
  • We sluiten af met wat een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zou kunnen betekenen in mogelijkheden en kansen voor een succesvolle ketensamenwerking.

Deelnemen aan de lezing van Andrea en Bettina op 1 juni aanstaande? 

Om dat wij ons kunnen voorstellen dat u na het lezen van het artikel wellicht nog vragen heeft, organiseren we op 1 juni aanstaande van 13:00 – 16:00 op het kantoor van Bird&Bird (Zuidas Amsterdam) een extra bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking. Mocht u zich daarvoor willen aanmelden, dan kunt u zich via het deelname formulier opgeven. Let op! Vol = vol.