Category

Executive Platform

Executive Platform

Resterende bijeenkomsten van het Executive Platform Ketensamenwerking 2022

Hiernavolgend het overzicht van de (resterende) bijeenkomsten van het Executive Platform Ketensamenwerking 2o22. Indien u ook lid wilt worden dan kunt u zich via onderstaande deelnameformulier opgegeven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijeenkomst 1: Donderdag 10 maart 2022 van 15:30 – 20:00 (geweest)

Thema: Hoe de vastgoedsector verandert en wat dat betekent voor de samenwerking tussen beheerders en bouwpartijen. Lezing door Maarten Vermeulen (voormalig directeur MVGM NL).


Bijeenkomst 2: Donderdag 9 juni 2022 van 15:30 – 20:00 (geweest)

Thema: Talentmanagement en het optimaliseren van de samenwerking binnen en tussen organisaties. College door prof.dr. L. van der Sluis (Nyenrode).


Bijeenkomst 3: Donderdag 8 september 2022 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

Thema: Strategisch innoveren in Ecosystemen.

Organisaties dienen in de huidige tijd van disruptieve veranderingen op andere, innovatieve organiseerprincipes over te stappen. Principes waarin het samenwerken met ketenpartners, overheden, consultants, universiteiten en (zelfs ook) concurrenten, de leidraad is. Waarom? Door uiteenlopende partijen bij elkaar te zetten, in al hun diversiteit en interdisciplinariteit te laten samenwerken en onderling kennis te laten delen, ontstaat eerder innovatie en meer collectieve intelligentie. Binnen zo’n ecosysteem bevindt zich een groter oplossend vermogen.

 • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
 • 16:30 – 17:30 College door prof.dr. A. Roobeek (Nyenrode)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 20:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 10 november 2022 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

Thema: Circulariteit en ketensamenwerking. 

Bij circulaire bouweconomie gaat het niet alleen om nieuwe bouwproducten en nieuwe materialen. Circulariteit moet ook in de keten goed zijn georganiseerd. Niet alleen bij de start, maar ook bij realisatie en langjarig. Elkaars handen vasthouden. Je zou het als de overtreffende trap kunnen zien van wat we ketensamenwerking noemen. Hij neemt u mee in zijn visie en de do’s en dont’s om succesvol te worden en te blijven.

 • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
 • 16:30 – 17:30 College door prof.dr.ir. V. Gruis (TU)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
 • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
 • 20:00 Borrel en napraten
Continue reading
Executive Platform, High Potential Platform

Achtergrond en doelstelling Platform Ketensamenwerking 2022

Achtergrond

Sinds 2010 organiseren wij samen met hoogleraren van Nyenrode Business Universiteit de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking. Dit platform kent twee doelgroepen; Executives en High Potentials. Daar waar Executives met name strategisch/tactisch betrokken zijn bij de implementatie van ketensamenwerking, krijgen de High Potentials vaak de opdracht vanuit de directie/management om ketensamenwerking daadwerkelijk te (gaan)implementeren.

Voor beide doelgroepen hebben we dan ook college-reeksen ontwikkeld die handvatten bieden bij het doorgronden van de achterliggende principes van ketensamenwerking en de do’s en dont’s die daarbij komen kijken. Het Executive programma is meer strategisch/tactisch van aard en het programma voor High Potentials meer operationeel van aard.

De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking, omdat deze wijze van samenwerken resulteert in een verbeterde prestatie op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid en bovendien veel meer inzet op samenwerken vanuit vertrouwen dan samenwerken vanuit wantrouwen met alle (tijd en geld) verslindende mechanismen die daarbij horen.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in: de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. Maar het gaat ook over het creeren van lange termijn samenwerkingsverbanden met (keten)partners waarbij: het realiseren van een fusie van belangen (win-win) in de samenwerking, het zo vroeg mogelijk betrekken van ketenpartners, delen van informatie, het gezamenlijk monitoren van prestaties, continu verbeteren en de definiering van een gezamenlijk incentive systeem van groot belang is.

Continue reading