Category

Executive Platform

Executive Platform, High Potential Platform

Platform Ketensamenwerking 2024

Sinds 2010 organiseren wij samen met Anke van Hal (hoogleraar duurzaamheid van Nyenrode Business Universiteit) de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking.

Dit platform kent twee doelgroepen; Executives en High Potentials. Daar waar Executives met name strategisch/tactisch betrokken zijn bij de implementatie van ketensamenwerking, krijgen de High Potentials vaak de opdracht vanuit de directie/management om ketensamenwerking te (gaan)implementeren.

Voor beide doelgroepen hebben we college-reeksen ontwikkeld die handvatten bieden bij het doorgronden van de achterliggende principes van ketensamenwerking en de do’s en dont’s die bij de implementatie komen kijken.

De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking, omdat deze wijze van samenwerken resulteert in een verbeterde prestatie op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid en bovendien veel meer inzet op samenwerken vanuit vertrouwen dan samenwerken vanuit wantrouwen met alle (tijd en geld) verslindende mechanismen die daarbij horen.


Het toepassen van de principes van (interne) ketensamenwerking zou je dat binnen de eigen organisatie terug moeten vinden in:

 1. strategie & beleid,
 2. organisatie & processen,
 3. mindset & gedrag,
 4. monitoring & verbetering,
 5. informatie & communicatie,
 6. en leren & innoveren.

Binnen de samengestelde (externe) keten zou men dat moeten terugvinden in de mate:

 1. waarin er een lange termijn samenwerking met (keten)partners is aangegaan en er (win/win) doelstellingen zijn gedefinieerd;
 2. ketenpartners zo vroeg mogelijk betrokken worden in de optimalisatie van de bouwopgave,
 3. informatie door de hele keten wordt gedeeld,
 4. prestaties gezamenlijk worden gemonitord,
 5. er gezamenlijk aan continu verbeteren wordt gewerkt,
 6. en er sprake is van een gezamenlijk incentive systeem dat de lusten/lasten in de samenwerking verdeelt.

De onderwerpen die in het platform behandeld worden hangen dan ook altijd samen met een van de genoemde thema’s en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler. Tevens staat dit platform stil bij datgene wat er in de (externe) samenwerking met ketenpartners moet gebeuren om duurzaam succesvol te kunnen zijn.


Het doel van het platform

 • Een verbinding leggen tussen de realisatie van de verduurzamingsopgave en het toepassen van ketensamenwerking;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers delen;
 • Reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen (en daar van te leren);
 • Duidelijk te maken dat de implementatie van ketensamenwerking zowel binnen als tussen organisaties minstens evenveel aandacht nodig heeft als ”sec” het uitvoeren van de bouwopgave zelf. Men kan daarbij stellen dat er twee uitdagingen simultaan lopen, de bouwkundige opgave en de organisatiekundige opgave. Die laatste wordt na de selectie van partijen vaak vergeten.
 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers koppelen waardoor er meer ketensamenwerkingsverbanden ontstaan.

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras, lunch en buffetruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


Programma

Hiernavolgend vindt u zowel het High Potential Programma alsook het Executive Programma. Indien u wenst deel te nemen dan kunt u zich onderaan de pagina opgeven of ons een mailtje sturen.


Programma voor High Potentials [voor o.a. managers, hoofden, projectleiders]

Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2024 – Weblog Ketensamenwerking


Programma voor Executives [voor o.a. directeuren, bestuurders]

Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2024 – Weblog Ketensamenwerking


Deelnemen?

Geef je op via de onderstaande link voor een of beide programma’s.

   
  Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

  Continue reading
  Executive Platform

  Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2024

  Achtergrond

  Het Executive Platform Ketensamenwerking brengt directeuren/bestuurders uit de bouw en vastgoedsector bij elkaar die een uitdagende bouw en verduurzamingsopgave hebben en er in geloven dat deze op de traditionele wijze nooit gerealiseerd kan worden. De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking.

  De onderwerpen die in het platform worden behandeld helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie alsook in de samenwerking met ketenpartners de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler.


  Platform deelnemers 2024 

  Aalberts Bouw bv, Bosch Thermotechniek B.V., Cazas Wonen, Coen Hagedoorn Bouw B.V., De Alliantie, De Variabele, Elk renovatie en onderhoud, Elk zuidwest, Geluk Groep, Hagemans Vastgoedonderhoud BV, Havensteder, Huybregts/Relou B.V., Logchies Renovatie en Onderhoud BV. Patina Dakdenkers BV, Peilon B.V., Slokker Bouwgroep BV, Smits Vastgoedzorg, Stichting Portaal, SW BV, Talen Vastgoedonderhoud, ToekomstGroep B.V., Van der Meijs Renovatie & Onderhoud, Van Son Projectonderhoud BV, Weijman Vastgoedonderhoud, Wooninc., Woonwaard.


  Programma

  Bijeenkomst 1: Donderdag 8 februari 2024 van 15:30 – 20:00 – geweest –

  Thema: Effectiviteit & Governance van organisatienetwerken (Prof.dr. Patrick Kenis, Hoogleraar Public Governance, Tilburg School of Economics and Management).

  Governance is de manier waarop een organisatie geleid en bestuurd wordt. Het omvat de regels, processen en structuren die zijn ingesteld om de verantwoordelijkheid, rekenschap en controle binnen een organisatie te beheren. Governance is van groot belang voor een bedrijf omdat het helpt om de belangen van alle stakeholders te behartigen en ervoor te zorgen dat het bedrijf effectief en efficiënt functioneert. Maar hoe zit dat eigenlijk in ketens en netwerken? En hoe effectief zijn organisatienetwerken nu eigenlijk?

  Patrick Kenis deed uitgebreid onderzoek naar governance binnen diverse sectoren en naar de effectiviteit van de samenwerking binnen organisatienetwerken. Tijdens deze bijeenkomst geeft hij een inkijk in zijn onderzoeksresultaten en gaat hij in op de do’s en dont’s rondom samenwerken in ketens en netwerken.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door prof.dr. Patrick Kenis (Hoogleraar Public Governance).
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 2: Donderdag 18 april 2024 van 15:30 – 20:00 – geweest –

  Thema: Sociale innovatie als succesfactor voor het slagen van Ketensamenwerking (Prof.dr. Henk Volberda, Hoogleraar Strategy & Innovation, Universiteit van Amsterdam). 

  Het innovatiesucces van organisaties wordt bepaald door sociale innovatie en fungeert als hefboom voor technologische innovatie. Innovatie wordt derhalve gezien als de belangrijkste uitdaging voor hedendaagse organisaties en samenwerkende organisaties. Het tegelijkertijd oog hebben voor innovatie én het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden blijkt echter een van de grootste obstakels voor het management van organisaties te zijn. Wat zijn de do’s en don’ts en hoe word je hierin succesvol? Zowel binnen de eigen organisatie alsook in ketens en netwerken?

  Wat werkt bij sociale innovatie | Movisie

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door prof.dr. Henk Volberda (Hoogleraar Strategy & Innovation)
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 3: Donderdag 19 september 2024 van 15:30 – 20:00

  Thema: Theorie van transities en de consequenties voor de voor de bouwpraktijk (Prof.dr.ir. Anke van Hal, Hoogleraar Duurzaam Bouwen  aan Nyenrode Business Universiteit).

  We bevinden ons in roerige tijden. Een polycrisis als gevolg van de vele transities die spelen, volgens transitiehoogleraar Jan Rotmans. Anke van Hal neemt ons mee in de theorie van transities maar gaat vooral dieper in op betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk. En gezien de aard van het platform gaat zij  daarbij natuurlijk ook in  op de consequenties daarvan voor samenwerking in de (woning)bouwpraktijk.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door prof.dr.ir. Anke van Hal (Hoogleraar Duurzaam Bouwen)
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Bijeenkomst 4: Donderdag 14 november 2024 van 15:30 – 20:00

  Thema: Mogelijkheden en kansen voor de toepassing van ketensamenwerking indien woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden (mr. Andrea Chao (Bird & Bird) en mr. Bettina Hertstein (BouwRechtBedrijf)

  Ketensamenwerking gaat uit van een langdurige samenwerking tussen partijen in de keten. Hierbij komt men samenwerkingsverbanden tegen die voor wel 7 of 10 jaar worden aangegaan. Toch is het wellicht op termijn niet meer mogelijk om dergelijke langdurige samenwerkingsverbanden zomaar aan te gaan.

  De nieuwe aanbestedingsregelgeving waaraan wellicht ook corporaties moeten gaan voldoen, kan nieuwe alsook bestaande samenwerkingsverbanden raken. Vragen die daarbij gesteld worden: komt die regelgeving er nou wel of niet? Hoe zit dat en waar hangt dat vanaf? En als die er komt, mogen we dan nog wel in ketensamenwerking samenwerken? Hoe zorgen we ervoor dat we nu al voorsorteren op die mogelijke plicht zodat we niet achteraf onze samenwerking moeten verbreken? Wat betekent dat voor de duur van onze samenwerking en… wat als een van onze partners na de selectie uit de keten stapt (of moet stappen vanwege non-performance), moeten we dan opnieuw gaan aanbesteden?

  Juridisch advies - Helpdesk Traject: nieuwe voeding en supplementen

  Bettina en Andrea nemen u in dit college mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de aanbestedingsregelgeving voor woningcorporaties en bouwpartijen en kunnen de deelnemers met hen in gesprek rondom de meest ”brandende” vragen die er leven.

  • 15:30 – 16:30 Ontvangst & borrel
  • 16:30 – 17:30 College door mr. Andrea Chao (Bird & Bird) en mr. Bettina Hertstein (BouwRechtBedrijf)
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 19:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en don’ts
  • 19:30 – 20:00 Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker(s)
  • 20:00 Borrel en napraten

  Locatie 

  De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten, Vanenburgerallee 13,
  3882 RH te Putten.


  Deelname

  Om er voor te zorgen dat men altijd aan de platformbijeenkomsten kan deelnemen, hebben we voor 2022 een aantal zekerheden ingebouwd:

  • Alle lezingen kunnen zowel live alsook via internet gevolgd worden zodat iedereen kan deelnemen;
  • Na afloop van de lezing wordt deze enkele dagen later in een afgeschermde Vimeo omgeving live gezet, zodat u de bijeenkomst ook op een ander moment nog een keer kunt bekijken;
  • Voor de live bijeenkomst geldt dat u nog steeds 1 introduce kunt meenemen, maar dat u ook de mogelijkheid heeft de lezing via internet te volgen waarbij u maximaal 3 introduce’s kunt laten meekijken.
  • We hebben we een eigen sharepoint omgeving voor leden ingericht waar alle hand-outs en video opnamen zijn opgeslagen en u e.e.a. nog eens rustig kunt opzoeken/bekijken.

  Deelnemen?

  De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executive’s met borrel, dinerbuffet en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.600 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderstaand formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.

    
   Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

   Continue reading
   Artikelen & publicaties, Executive Platform, High Potential Platform

   Mogelijkheden en kansen voor de toepassing van ketensamenwerking indien woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden

   Voorwoord door dr. Marcel Noordhuis

   In de afgelopen maanden hoor ik in mijn interim- en consultancy praktijk steeds meer vragen van corporaties en hun partners rondom de impact die de mogelijke aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zou kunnen hebben op het kunnen/mogen toepassen van ketensamenwerking.

   Om deze ‘onrust’ weg te nemen heb ik contact gezocht met twee specialisten op dit vakgebied waarmee ik in het verleden vaker heb samengewerkt bij het implementeren van ketensamenwerking, Bettina Hertstein en Andrea Chao. Beiden waren bereid om een artikel te schrijven waarin ze ingaan op de belangrijke vraag of ketensamenwerking nog steeds mogelijk is, als corporaties verplicht worden te gaan aanbesteden. Via nevenstaande link kunt u het artikel downloaden:

   Inleiding

   Regelmatig komen vragen bij woningcorporaties en hun ketenpartners aan de orde over aanbestedingsplicht bij ketensamenwerking. Komt die er nou wel of niet? Hoe zit dat en waar hangt dat vanaf? En als die er komt, mogen we dan nog wel in ketensamenwerking samenwerken? Hoe zorgen we ervoor dat we nu al voorsorteren op die mogelijke plicht zodat we niet achteraf onze samenwerking moeten verbreken?

   • Wij starten het artikel met een veel gehoorde stelling en volgen met enkele feiten en onjuistheden over wat er zoal de ronde doet;
   • Daarna wordt zo praktisch mogelijk ingestoken om de lezer inzicht te geven in de hoofdpijlers van mededinging waaraan alle partijen zich moeten houden, ongeacht of woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden;
   • Daarop aansluitend bespreken we het thema van het aanbesteden van ketensamenwerking in Nederland en de internationale ketensamenwerkingsvorm;
   • Vervolgens informeren we u over de aanbestedingsstatus voor woningcorporaties zoals die op het moment van schrijven bekend is;
   • We gaan in op de hierboven gestelde vraag of het erg zou zijn als woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden;
   • We geven aanbevelingen hoe je ketensamenwerking het beste kunt aanbesteden;
   • We sluiten af met wat een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zou kunnen betekenen in mogelijkheden en kansen voor een succesvolle ketensamenwerking.

   Deelnemen aan de lezing van Andrea en Bettina op 1 juni aanstaande? 

   Om dat wij ons kunnen voorstellen dat u na het lezen van het artikel wellicht nog vragen heeft, organiseren we op 1 juni aanstaande van 13:00 – 16:00 op het kantoor van Bird&Bird (Zuidas Amsterdam) een extra bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking. Mocht u zich daarvoor willen aanmelden, dan kunt u zich via het deelname formulier opgeven. Let op! Vol = vol.

   Continue reading