De Profielschets van de ideale ketenmanager

– enkele jaren geleden voor u gelezen in logistiek.nl en nog steeds actueel –

Auteur: Michael Nieuwboer
Het vinden van een goede supply chain manager is geen makkelijke taak. Michel Nieuwboer noemt hier zeven belangrijke eisen.

Een goede supply chain manager moet al snel het schaap met vijf poten zijn. Gebaseerd op eigen ervaringen als SC-manager en de ervaringen die ik heb met succesvolle en minder succesvolle SC-managers ga ik zeven eisen aan een succesvolle SC manager op een rij te zetten.

adult architect blueprint business

Foto door Pixabay op Pexels.com

1. Teamplayer:
Een succesvolle supply Chain manager moet een absolute teamspeler zijn. Doordat de SC manager te maken heeft met (bijna) alle afdelingen binnen een bedrijf moet hij als geen ander in staat zijn om in een team te functioneren en de juiste personen bij diverse projecten te betrekken. Bijna elk SC-project bestaat uit een crossfunctioneel team, wat vaak door de SC-Manager wordt gemanaged.

2. Politiek sensitief
Doordat de SC manager actief is in de hele supply Chain hebben zijn activiteiten vaak impact op andere afdelingen waar hij niet voor verantwoordelijk is. Om geen onnodige weerstand te creëren is het belangrijk dat deze persoon heel goed aanvoelt welke krachten er actief zijn binnen een bedrijf en hoe deze gemanaged kunnen worden.

3. Flexibel
Een Supply Chain manager moet flexibel zijn in de opvattingen die hij heeft. Door de veranderende situatie in de markt of binnen de onderneming kan het zijn dat oude ideeën niet meer passen en compleet nieuwe opvattingen nodig zijn. Een SC-Manager die centralisatie heeft ingevoerd moet als de situatie erom vraagt ook taken durven te gaan decentraliseren.

Een grote reden dat supply Chain afdelingen soms worden buitengesloten is het gebrek aan flexibiliteit. En juist het bouwen van flexibiliteit is waar een SC-Manager mee bezig hoor te zijn.

4. Gevoel voor risico
Bij alle plannen die gemaakt worden moet de SC-Manager kijken wat de werkelijke impact op de supply Chain is. Hierbij is het maken van zogenaamde What-if scenario’s erg belangrijk. Een goede SC-Manager heeft een goed beeld van de risico’s die de organisatie loopt en heeft vooraf plannen gemaakt hoe om te gaan met deze risico’s.

5. Oog voor detail
Een analyse van een supply Chain wordt niet gemaakt op een achterkant van een bierviltje. Om het functioneren van de zwakke schakels in de supply Chain te doorgronden is het belangrijk om goede rout-cause analyses te maken. Naast het analyseren van de supply Chain in detail, verliest een effectieve SC-Manager zich niet in de details. Balans vinden in de details blijft een uitdaging voor iedere SC manager.

6. Positief tegenover technologie
De Technologische ontwikkelingen in de supply Chain gaan erg hard. Een effectieve supply Chain manager staat open voor nieuwe ontwikkelingen en volgt deze in de markt. Bij interessante ontwikkelingen is de SC-Manager in staat om de juiste personen te vinden die deze nieuwe technologie in de praktijk gaat implementeren. Helaas heb ik SC-Managers gezien die niet willen investeren in technologie en na een aantal jaar erachter komen dat de supply Chain niet meer competitief is. Alle leidende supply Chain hebben ook leidende technologie in hun supply Chain.

7. Zoekt overal verbetering
Supply Chain managers moeten altijd bezig zijn met het continue verbeteren van de supply Chain. Zelf vraag ik al mijn medewerkers altijd om minimaal 2 verbeter initiatieven aan te dragen per jaar. Door deze vaak kleine bottom-up verbeteringen blijft de SC zich continue verbeteren.

De SC-Manager is ook de persoon die de “heilige huisjes” binnen een bedrijf ter discussie moet stellen om vooruitgang te bereiken. Hiervoor is natuurlijk wel de nodige politieke sensitiviteit nodig zoals in punt 2 aangegeven.

Een visie op samen werken aan klimaatdoelstellingen

‘- Publicatie van Aedes voor u gevonden op Internet –

Bijgaande visie is het resultaat van een open verkenning naar de volgende stap in de energietransitie. Het is een manifest van uitgangspunten uit onze eigen sector in interactie met belangrijke partners. Een kritische reflectie van onszelf en een perspectief op de kansen die we elkaar kunnen bieden om écht vooruitgang te boeken. Een richting waar we de komende jaren invulling aan gaan geven. Zonder acties boeken we geen succes. Ook is het een communicatiemiddel naar onze partners in het publieke domein en de markt, waaruit moet blijken waar wij als sector voor staan en dat we openstaan voor samenwerking.

Trends op de bouwmarkt 2017 – 2020

– Voor u gevonden op Internet –

In deze studie wordt ingegaan op belangrijke trends op de bouwarbeidsmarkt aan de hand van drie thema’s: schaarste, flexibilisering en vitaliteit. Deze thema’s zijn actueel en van betekenis voor zowel partijen in de bouwsector als daarbuiten. Deze publicatie, die ook de aanleiding is geweest om een congres hierover te organiseren, is de eerste in een reeks. Het is de bedoeling jaarlijks over de ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt te rapporteren, waarbij volgtijdelijk inzicht wordt opgedaan en waarbij we systematisch kunnen werken aan verbetering van gegevens en hoe deze het best zijn te interpreteren.

De publicatie is verricht in opdracht van cao-partijen Bouw & Infra. Aan het hoofdstuk over vitaliteit is een bijdrage geleverd door Volandis. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de publicatie en de daarin getrokken conclusies berust volledig bij het EIB.

Hoe ketenrijp is uw organisatie?

Vele organisaties zijn bezig met ketensamenwerking. Dat dat streven veel consequenties heeft voor de eigen bedrijfsvoering en die van de samenwerkingspartners, moge duidelijk zijn. Om ondernemers te helpen vast te stellen hoe rijp de eigen organisatie is als ketenspeler, hebben wij het Keten Maturity Model (KMM) ontwikkeld. Het KMM analyseert de organisaties vanuit zes invalshoeken

kmm

  • Ketenstrategie & beleid: De organisatie heeft een duidelijk lange termijn perspectief waarbinnen ketensamenwerking goed past;
  • Organisatie & Processen: De organisatie kenmerkt zich door een procesoriëntatie waarbinnen alle specialisten/afdelingen multidisciplinair samenwerken aan gezamenlijke klantgerichte doelen;
  • Mindset & gedrag: De organisatie kent een cultuur waarin mensen elkaar vertrouwen en graag helpen en waarbij de leidinggevenden de professionals de ruimte geven en faciliteren;
  • Monitoring & verbetering: De organisatie heeft duidelijke prestatiedoelen die ondersteund worden door een monitoringsysteem die de medewerkers in staat stelt om middels goede analyses tot verbeteringen te komen;
  • Informatie & communicatie: Binnen de organisatie wordt informatie eenduidig verzameld en vrijelijk gedeeld en er is veel aandacht voor het gezamenlijk bespreken van issues, uitdagingen, veranderingen en verbeteringen;
  • Leren & innoveren: De organisatie beseft dat het voorbestaan afhang van het vermogen om zich voortdurend aan te passen aan de snel veranderende omgeving en besteed daarom veel aandacht aan ‘leven lang leren’ en innovaties die voor de toekomst belangrijk kunnen zijn.

Uiteraard hangen alle categorieën samen, maar kunnen tot op zeker hoogte ook separaat worden beschouwd. Uitgangspunt is dat de organisatie een hogere ketenrijpheid heeft als het op alle categorieën goed scoort waarbij compensatie tussen categorieën slechts gedeeltelijk mogelijk is. Met andere woorden, de categorie waar de organisatie het laagst scoort is een soort ‘bottleneck’ die de organisatie tegenhoudt om een hogere ketenrijpheid te bereiken.

Interesse? stuur een mail aan m.noordhuis@nyenrode.nl Ik laat u dan spoedig een deelnamevoorstel toesturen. Wij hopen dat met de lancering van dit model, ondernemers nog meer gevoel krijgen bij de weg die ze moeten doorlopen om zelf een excellente ketenspeler te kunnen worden.

Hoe Poort6 samen met ketenpartners zijn reparatieproces repareerde

Een corporatie wil huurders snel en goed helpen zodra zij een defect melden. Daarbij komt het aan op soepel schakelen tussen callcenter, woningcorporatie en vakmannen. Als je hierbij werkt met externen, zoals Poort6, kan dat lastig zijn. Hoe deze woningcorporatie haar reparatieketen verbeterde met een aanpak die kosten reduceert én klanten blijer maakt.

Vakmannen zijn helden. Ze redden je, bijvoorbeeld als jouw cv-ketel op een koude dag ineens dienst weigert of als jouw toilet moet worden vervangen. Waardering gegarandeerd, zou je zeggen. Toch kan een vakman snel van hero naar zero gaan. Denk aan een situatie waarin jouw melding niet goed is opgenomen of doorgekomen. Dit kan betekenen dat de vakman de verkeerde onderdelen heeft meegenomen en nog een keer moet terugkomen. Dat is niet wat je wilt. Een huurder heeft meestal weinig begrip voor het excuus, dat er iets is ‘misgegaan in de communicatie’. En terecht.

Voor de rest van het artikel klik hier of gebruik de link naar de site waarop het artikel gepubliceerd was.

Mate van uitbesteden van onderhoud in de corporatiesector

– Voor u gevonden op Internet –

KWH

In deze uitgave staat het (niet) uitbesteden van onderhoud centraal. We hebben het hierbij over klein dagelijks onderhoud. Wanneer we naar de corporatiesector als geheel kijken, dan heeft circa 39% van de corporaties hun onderhoud volledig uitbesteed aan externe partijen. 20% van de corporaties doet meer dan 60% van het onderhoud in eigen dienst. Zoomen we hierbij in op de grootte van de corporatie, dan is te zien dat bij de
allerkleinste corporaties maar liefst 64% het onderhoud volledig heeft uitbesteed, tegenover 21% bij de allergrootste corporaties.

Bron: Aedes-benchmark